Thiết kế flash với flash cs5 part 28

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
83
lượt xem
31
download

Thiết kế flash với flash cs5 part 28

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo Classic Dynamic Text và văn bản nhập vào Khi bạn tạo các hộp văn bản cổ điển trong Flash, họ mặc định cho hộp tĩnh. Một hộp tĩnh là cho hiển thị chỉ và mã hóa cứng trong swf.. Một không thể thay đổi trừ khi bạn quay lại môi trường phát triển Flash, chỉnh sửa nó, và tái xuất các tập tin. Nếu bạn cần văn bản của bạn được thể cập nhật từ một nguồn bên ngoài, chẳng hạn như một tài liệu văn bản trên một máy chủ, hoặc nếu bạn cần người sử dụng nhập văn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế flash với flash cs5 part 28

Đồng bộ tài khoản