Thiết kế flash với flash cs5 part 50

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
81
lượt xem
25
download

Thiết kế flash với flash cs5 part 50

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồng bộ hoá âm thanh để Thời gian biểu của Khi bạn đồng bộ một âm thanh vào Timeline, bạn chủ yếu hướng dẫn Flash làm thế nào để phát âm thanh. Đồng bộ hoá âm thanh là một hoạt động cơ bản vì lựa chọn hoạt động đồng bộ sai mạnh có thể thay đổi như thế nào âm thanh phát ra trong quá trình thực hiện bộ phim Flash. Flash cho bạn khả năng để chọn một hoạt động đồng bộ riêng cho mỗi tập tin âm thanh cá nhân. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế flash với flash cs5 part 50

Đồng bộ tài khoản