Thiết kế flash với flash cs5 part 75

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
53
lượt xem
14
download

Thiết kế flash với flash cs5 part 75

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sửa đổi Bindings Một khi bạn tạo ra một ràng buộc giữa hai thành phần hoặc giữa một thành phần, chẳng hạn như một DataGrid, và tập tin bên ngoài, bạn có thể kiểm soát các ràng buộc thông qua các tùy chọn ràng buộc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế flash với flash cs5 part 75

Đồng bộ tài khoản