Thiết kế ô chữ bằng Powerpoint

Chia sẻ: Jiang Nan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:29

0
472
lượt xem
151
download

Thiết kế ô chữ bằng Powerpoint

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trò chơi đoán ô chữ là một trong những h ình thức được sử dụng phổ biến ở các sân chơi trên truy ền hình dành cho lứa tuổi học trò (cả 9 phiên bản của trò chơi Đường lên đỉnh Olympia của VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam đều có sử dụng tr ò chơi đoán ô chữ). Nhiều tạp chí, tờ báo tr ên thế giới, số nào cũng dành riêng một chuyên mục đoán ô chữ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế ô chữ bằng Powerpoint

 1. BẢNG CHỈ MỤC Bảng chỉ mục ................................ ................................ .............................. 1 A. MỞ ĐẦU ................................ ................................ ................................ 2 1. Tính c ấp thiết của đề t ài ................................ ................................ ........... 2 2. Mục đích nghiên cứu ................................ ................................ ............... 3 3. Khách th ể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................ .......... 3 4. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................ ................................ .............. 3 5. Phương pháp nghiên c ứu ................................ ................................ ........3 B. NỘI DUNG ................................ ................................ ........................... 4 1. Cơ sở lí luận của về sử dụng ô chữ tro ng dạy học và tổ chức trò chơi .....4 1.1. Tìm hi ểu về trò chơi đoán ô ch ữ ................................ .......................... 4 1.2. Các lo ại trò chơi ô chữ ................................ ................................ ......... 4 1.3. Trò ch ơi đoán ô chữ trong dạy học v à đố vui để học ............................ 5 1.4. Qui trình thi ết kế và sử dụng ô chữ ................................ ...................... 5 2. Nghiên cứu, khai thác Visual Basic trong Mic rosoft PowerPoint đ ể thiết kế trò chơi đoán ô chữ phục vụ đố vui để học v à dạy học ................................ ....6 2.1. Tìm hi ểu về Visual Basic trong Microsoft PowerPoint ........................ 6 2.2. Khai thác m ột số lệnh Visual Basic trong Microsoft PowerPoint ........6 2.3. Sử dụng Visual Basic trong Micros oft PowerPoint đ ể thiết kế trò chơi đoán ô chữ ................................ ................................ ................................ .......... 8 2.4. Gi ới thiệu một số ô chữ ................................ ................................ ......... 13 C. KẾT LUẬN ................................ ................................ ............................ 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................ ................................ ........... 16 PHỤ LỤC................................ ................................ ................................ ....17 cantiensinh1974@yahoo.com.vn 1
 2. NGHIÊN CỨU, KHAI THÁC VISUAL BASIC TRONG MICROSOFT POWERPOINT Đ Ể THIẾT KẾ TR Ò CHƠI ĐOÁN Ô CHỮ PHỤC VỤ ĐỐ VUI ĐỂ HỌC VÀ DẠY HỌC A. MỞ ĐẦU 1. Tính c ấp thiết của đề t ài Trò chơi đoán ô chữ là một trong những h ình thức được sử dụng phổ biến ở các sân chơi trên truy ền hình dành cho lứa tuổi học trò (cả 9 phiên bản của trò chơi Đường lên đỉnh Olympia của VTV3 Đài Truy ền hình Vi ệt Nam đều có sử dụng tr ò chơi đoán ô chữ). Nhiều tạp chí, tờ báo tr ên thế giới, số nào cũng dành riêng một chuyên mục đoán ô chữ (Tờ báo The Newyork Times của Mỹ, báo Thi ếu niên Nhi đồng,...). Một số tác giả sách giáo khoa, sách tham khảo đ ã thiết kế ô chữ tron g các ph ần ôn tập, bài tập củng cố kiến thức. Điều đó cho thấy, tr ò ch ơi đoán ô chữ rất có sức hấp dẫn ng ười tham gia. Ở bài giảng điện tử, tùy theo từng bài học, nếu có sử dụng tr ò chơi đoán ô chữ để mở bài hoặc củng cố kiến thức th ì tiết học trở nên sinh động hơn, học sinh tích cực tham gia vào hoạt động học tập h ơn. Tác dụng của trò chơi đoán ô chữ trong việc tuyên truyền, giáo dục là rất hữu hiệu. Tuy nhiên, để thiết kế và thực hiện thành công trò ch ơi này đòi hỏi người giáo viên ph ải có sự chuẩn bị kĩ càng. M ặc dù chưa có đi ều tra cụ thể nh ưng qua các h ội thi bài giảng điện tử cấp huyện, tỉnh , qua ho ạt động thanh tra kiểm tra, chúng tôi nhận thấy, một số trò chơi ô chữ được thiết kế đ ơn giản cả nội dung lẫn h ình thức, nhất là yếu tố kĩ thuật. Những yếu tố này có ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức th ành công trò chơi. M ột số ô chữ có nội dung hay và hình thức đẹp nhưng kĩ thuật vi tính lại đ ơn giản dẫn đến trò chơi kém h ấp dẫn. Có nhi ều phần mềm vi tính cho phép thiết kế tr ò chơi đoán ô chữ rất chuyên nghiệp, mỗi phần mềm có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Chẳng hạn phần mềm Violet c ủa Công ty Bạch Kim có cho phép thiết kế ô chữ rất dễ, giao diện đẹp . Tuy nhiên, nhiều giáo viên có chung nh ận định là cách thức thể hiện c òn cứng, đặc biệt l à phần gợi ý ô chữ hàng ngang luôn xuất hiện trước, điều này dẫn đến tính hấp dẫn, bất ngờ của trò chơi bị giảm sút đáng kể. Để khắc phục nh ược điểm này, nhi ều giáo viên đã sử dụng hiệu ứng Timing/Triggers trong Microsoft PowerPoint đ ể thiết kế các ô chữ. Tuy nhiên, để có một ô chữ theo ki ểu này, đòi hỏi giáo viên mất khá nhiều thời gian và r ất dễ bị nhầm lẫn khi sử dụng, thiết kế, đặc biệt l à rất khó chỉnh sửa. Visual Basic trong Microsoft PowerPoint là một ngôn ngữ lập trình, có cấu trúc câu lệnh chặt chẽ, một số tính năng của nó có thể vận dụng thiết kế trò chơi ô chữ, đánh giá bằng hình thức trắc nghiệm khách quan,… Chỉ cần 3 đến 4 câu lệnh, người giáo viên có thể thiết kế được trò chơi đoán ô chữ trên nền Microsoft PowerPoint. Với những lí do t rên, chúng tôi chọn đề tài “Nghiên cứu, khai thác Visual Basic trong Microsoft PowerPoint để thiết kế trò chơi đoán ô chữ phục vụ đố vui để học và dạy học”. cantiensinh1974@yahoo.com.vn 2
 3. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu, khai thác Visual Basic trong Microsoft PowerPoint để thiết kế tr ò chơi đoán ô ch ữ phục vụ đố vui để học v à dạy học nhằm góp phần h ướng dẫn giáo viên bi ết cách tạo ra những ô chữ đ ơn giản, hiệu quả đồng thời góp phần tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. 3. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu Khách thể : nội dung, chương trình, phương pháp d ạy học và quá trình d ạy học ở trường phổ thông. Đối tượng : Visual Basic trong PowerPoint và các ph ần mềm thiết kế ô chữ. Phạm vi : chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu và khai thác m ột số lệnh cơ bản trong Visual Basic ; thi ết kế một số ô chữ phục vụ đố vui để học v à dạy học. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục đích nghi ên cứu nêu ở trên, chúng tôi đề ra các nhiệm vụ sau : + Nghiên cứu cơ sở lí luận về sử dụng ô chữ trong dạy học v à tổ chức trò chơi. + Nghiên cứu và khai thác m ột số lệnh cơ bản trong Visual Basic. + Nghiên cứu nội dung của các hoạt động đố vui để học, nội dung của các b ài dạy học có liên quan. + Thiết kế và xây dựng các ô chữ. + Nghiên cứu hiệu quả của việc áp dụng các ô chữ v ào đố vui và dạy học. 5. Phương pháp nghiên c ứu Để thực hiện các nhiệm vụ n ghiên cứu nêu ở trên, chúng tôi thực hiện các phương pháp nghiên c ứu sau : + Nghiên cứu lý thuyết : tổng quan các t ài liệu về lí luận DH ; các v ăn bản chỉ đạo về đổi mới, nâng cao ch ất lượng dạy học ở trường phổ thông, chỉ thị về ứng d ụng CNTT trong dạy học. + Phương pháp thi ết kế : khai thác Visual Basic trong PowerPoint để thiết kế các ô chữ. cantiensinh1974@yahoo.com.vn 3
 4. B. NỘI DUNG 1. Cơ sở lí luận của về sử dụng ô chữ trong dạy học v à tổ chức trò chơi 1.1. Tìm hiểu về trò chơi đoán ô chữ Đoán ô chữ là trò ch ơi mà ở đó gồm những dãy ô chữ bí mật có kèm theo g ợi ý, người chơi phải tư duy và phản ứng thật nhanh để trả lời đúng ô chữ bí mật. Bởi vì câu gợi ý không hẳn là một định nghĩa n ên đòi hỏi mọi người phải hết sức tập trung, suy nghĩ nhiều h ơn để mong đưa ra đáp án đúng. M ỗi khi người chơi trả lời đúng, người dẫn chương trình sẽ cung cấp một thông tin hoặc một thông điệp tuy ên truy ền, giáo dục. Tổ chức trò chơi kiểu này, không những thu hút được đông đảo ng ười chơi tham gia mà còn có tác d ụng giáo dục rất hiệu quả. 1.2. Các loại trò chơi ô chữ Có nhi ều loại ô chữ khác nhau, việc phân loại, phân dạng ô chữ có tính chất tương đ ối. Theo mục đích sử dụng, chúng tôi chia l àm 2 lo ại ô chữ tĩnh và ô chữ động. + Ô chữ tĩnh thường xuất hiện ở một số tờ báo, tạp chí, sá ch giáo khoa, sách tham kh ảo, sách bài tập. Các yêu cầu, các gợi ý đ ược xuất hiện đồng thời, ng ười tham gia đoán ô chữ không cần phải có ng ười dẫn chương trình, yếu tố thời gian cũng không thực sự cần thiết, số l ượng người tham gia có thể nhiều nh ưng không có tính c ạnh tranh gay c ấn. + Ô chữ động thường xuất hiện ở các tr ò chơi truy ền hình, các bài gi ảng điện tử, các hội thi, đố vui để học,… những ô chữ n ày đư ợc ứng dụng kĩ thuật vi tính để gia tăng hi ệu quả của trò chơi (sinh động, trực quan, bất ngờ, hấp dẫn, gây tò mò,…). Người tham gia ch ơi tùy ch ọn từ hàng ngang m ột cách ngẫu nhi ên. Người chơi và khán giả luôn luôn đặt v ào tình hu ống suy nghĩ, yếu tố thời gian v à tính c ạnh tranh trở nên gay cấn, hấp dẫn h ơn. Trong lo ại hình ô ch ữ động, người ta sử dụng các dạng • Dạng 1 : giải từ hàng ngang và hàng d ọc Ở dạng này, cấu trúc mỗi ô chữ bao gồm các ô chữ h àng ngang, số lượng hàng ngang tùy thuộc vào số lượng đội ch ơi và số kí tự của từ h àng dọc. Từ hàng dọc được cố định thẳng đứng, mỗi khi đoán đúng ô chữ h àng ngang, m ột ô chữ hàng dọc được mở ra. • Dạng 2 : giải từ hàng ngang và t ừ chìa khóa Khác với dạng 1, thay v ì từ hàng dọc được cố định thẳng đứng, mỗi khi đoán đúng ô chữ hàng ngang, một, hai hoặc nhiều kí tự của từ chìa khóa được hiện ra ngẫu nhiên ở vị trí tùy ch ọn (thường là sắp xếp theo một h àng ngang phí dư ới). Dạng ô chữ này dễ thiết kế từ ch ìa khóa và hàng ngang h ơn hẳn dạng 1. Tuy nhiên, để việc xuất hiện từ chìa khóa m ột cách ngẫu nhiên thì đòi hỏi kĩ thuật vi tính t ương đ ối cao. • Dạng 3 : giải từ hàng ngang và tìm chủ đề Khác v ới hai dạng tr ên, ở dạng này không xu ất hiện từ hàng dọc hay từ chìa khóa, su ốt cuộc ch ơi, mỗi ô chữ hàng ngang chính là m ỗi gợi ý từ hoặc cụm từ chủ đề. cantiensinh1974@yahoo.com.vn 4
 5. Dạng ô chữ này đòi hỏi người chơi phải vận dụng kiến thức tổng hợp, bám vào các t ừ ở hàng ngang để liên tưởng đến nội dung, chủ đề của ô chữ. Có thể nói rằng, dạng 1 l à dạng khó soạn thảo nhưng l ại dễ cho ng ười chơi, có thể áp dụng đối với học sinh tiểu học hoặc THCS. Dạng 2 và dạng 3 dễ tìm kiếm nội dung nhưng l ại khó đối với người chơi, các d ạng này thích h ợp hơn đối với học sinh THCS, THPT ho ặc người lớn. Tùy theo đ ối tượng, mục đích tuy ên truyền để lựa chọn dạng thích hợp. 1.3. Trò chơi đoán ô chữ trong dạy học v à đố vui để học Trong mỗi tiết học, học sinh thường có tâm lí căng thẳng, ngoại trừ số HS khá, giỏi, số còn lại nói chung là ngại tham gia các hoạt động học tập. Người giáo viên phải nắm đặc điểm tâm lí này để biết cách kích thích sự tò mò, hăng hái tham gia vào các hoạt động học tập của đại đa số HS. Trò chơi trong hoạt động học tập là một trong những cách để huy động phần lớn HS tham gia vào các hoạt động. Trò chơi đoán ô chữ nếu được thiết kế và tổ chức phù hợp sẽ góp phần cuốn hút, hấp dẫn HS tham gia. Nội dung tuyên truyền, giáo dục trong m ỗi ô chữ phải gắn kết với nội dung bài học, có liên hệ thực tế và khả năng vận dụng tổng hợp của HS. Đối với các sân chơi đố vui để học, trò chơi đoán ô chữ là một trong những phần thi được chờ đợi, gây hứng thú nhất đối với cả người chơi lẫn khán giả. 1.4. Qui trình thi ết kế và sử dụng ô chữ Qua việc tìm hiểu, nghiên cứu và sử dụng ô chữ, tác giả đề xuất qui tr ình thiết kế và sử dụng trò chơi như sau : Bước 1. Xây dựng thể lệ trò chơi đoán ô ch ữ. Nội dung thể lệ cần ngắn gọn, đầy đủ, chặt chẽ, dễ hiểu. Nếu là đối vui để học th ì cần công bố thể lệ sớm cho các đội ch ơi. Trong thể lệ cần nói rõ điểm số của mỗi l ượt mở đúng ô chữ hàng ngang, đi ểm số của từ h àng dọc hoặc từ chìa khóa, khi nào ph ải dừng cuộc ch ơi,… Thể lệ cũng nên qui định rõ đáp án là đơn nghĩa, đúng chính xác cả chính tả lẫn nội dung, hình thức. Ví dụ, với câu hỏi “Con gì chúa tể rừng xanh xứ mình ?”. Đáp án của ô chữ này là BEO, thí sinh trả lời là CỌP, HỔ đều không đư ợc chấp nhận. Không nên có hình th ức trừ điểm quá nặng đối với mỗi lần trả lời sai (điều này sẽ hạn chế việc mạnh dạn tham gia của HS) . Chỉ nên dừng quyền ch ơi đối với người trả lời sai từ h àng dọc hoặc từ chìa khóa. Bước 2. Lựa chọn nội dung, chủ đề cần tuy ên truy ền. Đây là khâu quan tr ọng, quyết định nội dung có hấp dẫn hay không. Người thiết kế chọn từ hàng dọc hoặc từ chìa khóa, từ hàng ngang (gắn với nội dung, chủ đề của bài học, hay nội dung cần tuy ên truyền, giáo dục). Bước 3. Thiết kế các câu gợi ý. Mỗi từ hàng ngang có 1 g ợi ý để người chơi dựa vào đó mà đoán ô ch ữ. Gợi ý không nh ất thiết phải l à một định nghĩa m à chỉ nên là một cách cung cấp thông tin về nội dung, chủ đề của từ h àng ngang đó. Gợi ý có thể là hình ảnh, đoạn phim ho ặc một cantiensinh1974@yahoo.com.vn 5
 6. tình huống, bài toán cụ thể. Tùy thu ộc vào đối tượng, tính chất của sân ch ơi để lựa chọn nội dung gợi ý thích hợp. Bước 4. Thiết kế ô chữ tr ên phần mềm. Lựa chọn phần mềm thích hợp, sao cho đảm bảo dễ thiết kế, dễ sửa chữa, hiệu chỉnh, giao diện đẹp. Phải thiết kế sao cho thí sinh lựa chọn từ h àng ngang m ột cách ngẫu nhiên. Mỗi lần thí sinh chọn từ h àng ngang nào thì hàng ngang đó đ ổi màu hoặc nhấp nháy đồng thời xuất hiện nội dung gợi ý của từ hàng ngang đó. N ếu trả lời đúng đáp án, ô chữ sẽ được mở ra, ngược lại, ô chữ đó vẫn l à bí mật nhưng màu s ắc phải khác để thông báo với ng ười chơi rằng hàng ngang đó đ ã được chọn. Nên thi ết kế nên một trang màn hình. C ần thiết lập hiệu ứng thời gian, chuông đồng hồ, chấm điểm để trò chơi thêm sinh động, gay cấn và hấp dẫn hơn. Bước 5. Sử dụng ô chữ Để đảm bảo tổ chức trò chơi thành công, việc giữ bí mật của ô chữ phải được thực hiện nghiêm túc. Người dẫn chương trình phải nắm hết nội dung c ủa ô chữ, đặc biệt là đáp án. Trước khi tổ chức cuộc chơi, phải đảm bảo chắc chắn rằng các thành viên của đội chơi, của lớp đã hiểu thể lệ. Người dẫn chương trình phải linh hoạt, dứt khoát, đọc to, phát âm rõ ràng, ph ối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa máy vi tính và lời nói. Cuối mỗi câu gợi ý nên đọc to, rõ từ “HẾT”. Người dẫn chương trình cần động viên khích lệ người tham gia kịp thời bằng các tr àng pháo tay, b ằng lời khen hay động viên,… Tránh tình tr ạng phản ứng gay gắt tr ước những tình huống trả lời thiếu chính xác. Ch ẳng hạn, câu trả lời của em ho àn toàn phù h ợp với gợi ý của thầy, đáng tiếc l à chưa đúng với đáp án. 2. Nghiên cứu, khai thác Visual Basic trong Microsoft PowerPoint để thiế t kế trò chơi đoán ô chữ phục vụ đố vui để học v à dạy học 2.1. Tìm hi ểu về Visual Basic trong Microsoft PowerPoint Visual Basic là một ngôn ngữ lập trình, có cấu trúc chặt chẽ, được ứng dụng vào để làm nhiều việc như đồ họa, hoạt hình, tính toán,... Microsoft đã nhúng Visual Basic vào trong bộ Office, nhờ vậy mà các ứng dụng như Microsoft PowerPoint , Excel, Word, FrontPage c ó thêm các hiệu ứng hiệu quả, giúp người sử dụng làm được nhiều việc. Khi thi ết kế, người sử dụng kích hoạt Visual Basic thành một cửa sổ riêng, tiến hành viết ngôn ngữ lập trình để yêu cầu các ứng dụng trong Office thực hiện một số hiệu ứng. Khi trình diễn, các hiệu ứng sẽ được hiện hữu trong Office tương ứng. Chẳng hạn, viết lệnh chấm điểm trong Visual Basic, khi tr ình diễn, nhấn vào một số nút lệnh để Microsoft PowerPoint hi ển thị điểm cộng hoặc trừ. 2.2. Khai thác m ột số lệnh Visual Basic trong Microsoft PowerPoint Visual Basic nhúng trong Microsoft PowerPoint bao gồm nhiều chức năng, nhiều câu lệnh, cú pháp, trong khuôn khổ đề tài này chúng tôi chỉ nêu một số lệnh, chức năng cơ bản. cantiensinh1974@yahoo.com.vn 6
 7. 2.2.1. Chức năng hiển thị và xóa các kí tự, hình ảnh, đối tượng + Chức năng : cho phép nhấn vào một nút lệnh A thì một hoặc nhiều nút lệnh khác đồng loạt xuất hiện kí tự, hình ảnh hoặc một đối tượng. + Cú pháp : . = “N ội dung cần hiển thị” + Câu lệnh : Private Sub C1_Click() C1.1.Caption = "TRÒ CHƠI ĐOÁN Ô CHỮ" C1.2.Caption = "SÁNG KIẾN KINH NHIỆM" End Sub + Giải thích : Khi nhấp đơn chuột (Click) vào nút lệnh có tên là C1 (theo cách đặt tên của tác giả), các nút hoặc CommandButton C1.1 và C1.2 sẽ xuất hiện các kí tự trong nháy đôi “”. Visual Basic không hạn chế số lượng CommandButton hiển thị (nhấn 1 nút lệnh nhưng có thể yêu cầu hàng trăm nút khác thay đ ổi nội dung, màu sắc,… cùng m ột lúc). 2.2.2. Chức năng đổi màu nền, màu chữ + Chức năng : cho phép đổi màu nền hoặc màu chữ của một số đối tượng. + Cú pháp : . = + Câu lệnh : Private Sub C1_Click() C1.1.BackColor = &H00FF00FF& C1.2.BackColor = &H0000FFFF& C1.3.BackColor = &H000000FF& End Sub + Giải thích : Khi nhấp đơn chuột (Click) vào nút lệnh có tên là C1 (theo cách đặt tên của tác giả), các nút C1.1 đổi thành màu tím (&HFF0000) ; C1.2 đổi thành màu vàng (&H0000FFFF&) và C1.3 đổi thành màu đỏ (&H000000FF&). 2.2.3. Chức năng chấm điểm + Chức năng : cho phép cộng hoặc trừ điểm . + Cú pháp : . = + + Câu lệnh : Private Sub C2_Click() L2.1.Caption = L2.1.Caption + 10 End Sub + Giải thích : Khi nhấp đơn chuột (Click) vào nút lệnh có tên là C2 (theo cách đặt tên của tác giả), các nút hoặc Label L2.1 sẽ lấy điểm hiện có của Label L2.1 cộng với 10 điểm (nếu dấu trừ th ì Label L2.1 trừ 10 điểm). Ghi chú quan tr ọng, giá trị ban đầu Bản quyền thuộc về Ths Nguyễn Văn Cần 7 cantiensinh1974@yahoo.com.vn
 8. của Label L2.1 là tập hợp khác rỗng (nên b ắt đầu từ 0 điểm) . cantiensinh1974@yahoo.com.vn 8
 9. 2.2.4. Chức năng nhập văn bản + Chức năng : cho phép nhập văn bản khi đang tr ình di ễn Microsoft PowerPoint (cần nhớ rằng bình thường, khi đang tr ình diễn, Microsoft PowerPoint không cho phép nhập văn bản vào màn hình). + Cách làm : trên thanh công c ụ Control Toolbox, chọn nút Text Box . Giữ chuột trái, kéo và thả xuống nền màn hình Microsoft PowerPoint. Khi trình di ễn, có thể nhập văn bản v ào Text Box. Ngoài ra còn một số chức năng khác như thiết lập cách chấm điểm bài t ập trắc nghiệm, hoạt hình, thí nghiệm ảo sẽ được trình bày trong một đề tài khác. 2.3. Sử dụng Visual Basic trong Microsoft PowerPoint đ ể thiết kế trò chơi đoán ô chữ 2.3.1. Khởi động Visual Basic trong Microsoft PowerPoint Mở trình duy ệt Microsoft PowerPoint. Cách 1 : trên thanh công c ụ, vào View/Toolbars/Control Toolbox Xuất hiện thanh công cụ gồm các nút lệnh + là nút Propreties. Khi kích ho ạt vào nút này sẽ xuất hiện bảng để khai báo, đặt tên, định dạng,… cho nút. Ô (Name) để đặt tên cho nút. Ô BackColor đ ể chọn màu nền của nút. Ô Caption để khai báo giá trị hoặc hiển thị ban đầu của nút. Chẳng hạn h ình vẽ dưới đây cho biết nút lệnh sẽ hiển thị CommandButton1. N ên xóa hi ển thị ban đầu n ày (để rỗng), nếu là nút cộng (trừ) điểm th ì để hiển thị ban đầu l à 0. cantiensinh1974@yahoo.com.vn 9
 10. Ô Font để khai báo, định dạng font, size của font. Nên ch ọn font VNI-Times. Ô ForeColor để chọn màu của chữ. Ô Height để khai báo độ cao của nút. Ô Left để khai báo lề (vị trí) mép phải của nút. Ô Picture để chèn ảnh vào nút. Ô Top để khai báo lề (vị trí) mép tr ên của nút. Ô Width để khai báo độ rộng của nút. + là nút CheckBox , là nút Option Botton, các nút này dùng trong vi ệc soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan. + là nút CommandButton ; là nút Label. Các nút này dùn g để hiển thị văn bản. + là nút Image, là nút More Controls. Các nút này s ử dụng trong việc ch èn hình ảnh, phim, flash,… vào trong các nút. 2.3.2. Đ ịnh dạng font, nền, kích th ước,… cho các nút lệnh v à hiển thị + Định dạng font : nhấp chuột chọn nút lệnh (nên chọn tất cả các nút lệnh), ở hộp thoại Propreties , v ào ô Font để khai báo. Nh ấp chuột vào dấu ba chấm … để khai báo. Trong h ộp thoại Font, chọn VNI -Times, ch ọn size khoảng 24 đến 30 pt. + Chọn màu nền cho nút : nhấp chuột chọn nút lệnh (n ên chọn tất cả các nút lệnh) ; ở hộp thoại Propreties , tại ô BackColor nhấp chuột vào mũi tên thả xuống để chọn màu nền của nút. + Định dạng kích th ước của nút : Nhấp chuột chọn nút lệnh (n ên chọn tất cả các nút lệnh) ; ở hộp thoại Propreties , vào ô Height để khai báo độ cao của nút ; ô Width để khai báo độ rộng của nút. + Vị trí của nút : sau khi ch ọn nút, vào ô Top để khai báo lề (vị trí) mép tr ên của nút, ô Left để khai báo lề (vị trí) mép phải của nút. 2.3.3. Nh ập văn bản và viết câu lệnh trong Visual Bas ic Để nhập văn bản v à viết câu lệnh trong Visual Basic, sau khi chọn nút, nhấp Bản quyền thuộc về Ths Nguyễn Văn Cần 1 cantiensinh1974@yahoo.com.vn 0
 11. đôi vào nút đó, m ột trình duyệt mới được mở ra (một cửa sổ mới) v à luôn m ặc định : cantiensinh1974@yahoo.com.vn 1 1
 12. Private Sub CommandButton1_Click() End Sub Viết câu lệnh và nhập văn bản vào giữa hai dòng Private và End Sub. Cách gõ văn bản không khác g ì gõ văn bản trong các tr ình duy ệt Microsoft PowerPoint, Word,… (nên dùng b ộ gõ VNI). Ví dụ 1 : Private Sub L31_Click() L31.Caption = "V" End Sub Private Sub L41_Click() L41.Caption = "K" End Sub Giải thích, khi nhấp đơn vào nút L31 th ì nút L31 xu ất hiện chữ V, nhấp đ ơn vào nút L41, nút L41 hi ển thị chữ K. Vấn đề n ày sử dụng trong việc lật một ô chữ trong trường hợp người chơi không gi ải được ô chữ hàng ngang. Ví dụ 2 : Private Sub C5_Click() L51.BackColor = &H800080 L52.BackColor = &H800080 L53.BackColor = &H800080 L54.BackColor = &H800080 L51.Caption = "?" L52.Caption = "?" L53.Caption = "?" L54.Caption = "?" L1.Caption = " 5. Khi giữ nguyên nhiệt độ nhưng tăng thể tích thì áp suất cûa chất khí thay đổi như thế nào ?" End Sub Giải thích : khi nh ấp đơn vào nút C5 (hàng ngang s ố 5) thì các nút từ L51 đến L54 đổi màu sắc. Đồng thời mỗi nút hiển thị một dấu chấm hỏi (?). Nút L1 xu ất hiện câu hỏi gợi ý. Ví dụ 3 : Private Sub C4_DblClick(ByVal Cancel As MSForm s.ReturnBoolean) L41.BackColor = &HFF0000 L42.BackColor = &HFF0000 Bản quyền thuộc về Ths Nguyễn Văn Cần 10 cantiensinh1974@yahoo.com.vn
 13. L43.BackColor = &HFF0000 cantiensinh1974@yahoo.com.vn 11
 14. L44.BackColor = &HFF0000 L45.BackColor = &HFF0000 L46.BackColor = &HFF& L47.BackColor = &HFF0000 L48.BackColor = &HFF& L49.BackColor = &HFF0000 L41.Caption = "K" L42.Caption = "H" L43.Caption = " Ố" L44.Caption = " I" L45.Caption = "L" L46.Caption = " Ư" L47.Caption = " Ợ" L48.Caption = "N" L49.Caption = "G" L2.Caption = L48.Caption + " " + L2.Caption + " " + L46.Caption End Sub Giải thích, khi nhấp đôi vào nút C4 (hàng ngang s ố 4) thì các nút từ L41 đến L49 đổi màu sắc. Có 2 nút màu đỏ (đó là các nút hi ển thị từ chìa khóa), các nút còn l ại đổi thành màu tím. Đồng thời mỗi nút hiển thị 01 kí tự, các kí tự n ày là từ KHỐI LƯỢNG. Ở nút L2, xuất hiện các từ ch ìa khóa m ột cách ngẫu nhi ên. Nút L48.Caption tức là kí tự ở nút L48 (chữ N) hiển thị, kí tự ở nút L46 (chữ Ư) hiển thị, các kí tự trống “ “ dùng để ngăn cách các kí tự. Ngo ài ra, còn có các kí t ự đã có ở L2 cũng hiển thị khi nhấn nút C4. Ghi chú, ở nút L2.Caption = L48.Caption + " " + L2.Caption + " " + L46.Caption có thể thay thế bằng L2.Caption = “N” + " " + L2.Caption + " " + “Ư” Nghĩa là ở ô chìa khóa v ẫn xuất hiện những từ đ ã có sẵn và chữ N, Ư. 2.3.4. Chèn hình ảnh, phim, đối tượng vào trong Visual Basic Sử dụng các nút (Image) và nút (More Controls) đ ể chèn ảnh hoặc phim, flash,… Ph ần này độc giả tự nghiên cứu. Có thể vào ô Picture trong hộp thoại Propreties , để chọn nền là ảnh vào nút. 2.3.5. M ột số mẹo hay trong Visual Basic + Để hiển thị tiếng Việt có dấu (không bị lỗi), n ên chọn font VNI- Times. cantiensinh1974@yahoo.com.vn 12
 15. + Nên định dạng kích th ước của nút theo một loại thống nhất, sử dụng ô Height và ô Width trong h ộp thoại Propreties để khai báo size của nút (n ên chọn cao 35 và rộng 35). + Để sắp xếp các ô chữ theo h àng ngang, hàng d ọc một cách chính xác, ch ọn các ô hàng ngang (hàng d ọc), trong hộp thoại Propreties , sử dụng ô Left để khai báo lề (vị trí) mép ph ải của nút, ô Top để khai báo lề (vị trí) mép tr ên của nút. + Để rê, nhấp đôi hoặc nhấp đơn chuột, trong chương trình Visual Basic, nh ấp chuột vào mũi tên thả xuống ở ô Click, ch ọn Click (nhấp đ ơn), DblClick (nh ấp đôi), MouseMove (rê chu ột),… + Nên đặt tên các nút theo một thể thống nhất , mỗi hàng ngang có m ột kí hiệu riêng. Ví dụ, hàng ngang số 1 đặt là L11, L12, L13,… L1n ; hàng ngang s ố 2 đặt tên là L21, L22, L23,… + Một số máy chưa bao giờ kích hoạt Visual Basic trong Microsoft PowerPoint (máy v ừa cài đặt xong), khi tr ình diễn ô chữ sẽ không có hi ệu lực. Để đảm bảo chắn chắn rằng ô chữ hoạt động tốt, cần thực một trong các cách sau : Cách 1. Trên thanh công c ụ c ủa Microsoft PowerPoint , vào Tools/Macro/Security. Trong h ộp thoại Security, chọn Low (chế độ thấp nhất). Thoát PowerPoint, kh ởi động lại máy. Cách 2. Mở PowerPoint, kích hoạt Visual Basic, lấy một nút lệnh (CommandButton1), khai báo một lệnh bất kì, ví dụ Private Sub CommandButton1_Click() CommandButton1.Caption = “kích ho ạt” End Sub Trình di ễn Microsoft PowerPoint, nhấp vào nút l ệnh Command Button1. Thoát rồi khởi động lại Microsoft PowerPoint hoặc khởi động lại máy tính. cantiensinh1974@yahoo.com.vn 13
 16. 2.4. Gi ới thiệu một số ô chữ Trong khuôn kh ổ của đề tài sáng ki ến kinh nghiệm, chúng tôi xin đ ưa ra một số ô chữ minh họa quá tr ình áp d ụng vào dạy học và đố vui để học trong 2 năm qua. 2.4.1.Ô chữ sử dụng khi dạy b ài Gương c ầu lồi (Vật lí 7) 2.4.2. Ô chữ sử dụng khi dạy bài Nhi ệt học (vật lí 10) cantiensinh1974@yahoo.com.vn 14
 17. 2.4.3. Ô chữ sử dụng khi dạy b ài Thế năng (Vật lí 10) 2.4.4. Ô chữ sử dụng tại hội thi đố vui để học về chủ đề an to àn giao thông năm học 2006 -2007 cantiensinh1974@yahoo.com.vn 15
 18. 2.4.5. Ô chữ sử dụng tại hội thi đố vui để học về chủ đề Bảo vệ rừng và đa dạng sinh học cấp huyện năm 2008 2.4.6. Ô chữ sử dụng dạy bài Dòng điện không đổi (Vật lí 11) cantiensinh1974@yahoo.com.vn 16
 19. C. KẾT LUẬN Căn cứ vào mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghi ên cứu đề tài và qua thực tiễn áp dụng, vận dụng trong dạy học, chúng tôi đ ã rút ra những kết luận dưới đây : 1. Xây dựng cơ sở lí luận của việc sử dụng tr ò chơi đoán ô chữ vào đố vui để học và tổ chức hoạt động dạy học. 2. Đề ra qui trình của việc thiết kế ô chữ. 3. Nghiên cứu, khai thác Visual Basic trong Microsoft PowerPoint để thiết kế có hiệu quả các ô chữ phục vụ đối vui để học v à dạy học, trong v òng 2 năm qua, chúng tôi đã thiết kế được 62 ô chữ (phục vụ các bài giảng điện tử, các hội thi đố vui cấp huyện, Sở GD&ĐT). 4. Góp ph ần tích cực vào việc kích thích tinh thần tham gia học t ập của học sinh thông qua ứng dụng CNTT. TÀI LI 1. Nguy ễn Văn Cần (2003), Nghiên cứu khai thác Microsoft FrontPage đ ể thiết kế bài giảng điện tử vật lí 7 , Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, ĐHSP Huế. 2. Nguyễn Văn Cần (2007), “Nghi ên cứu xây dựng và khai thác ngu ồn học liệu điện tử để hỗ trợ việc thiết kế b ài giảng điện tử ph ần quang h ọc môn vật lí ở trường THCS”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học ứng dụng CNTT v à truyền thông trong đổi mới và nâng cao ch ất lượng giáo dục, Thừa Thiên Huế. 3. Nguy ễn Thị Ánh Hà (2003), Nghiên cứu khai thác Microsoft PowerPoint để thiết kế bài giảng điện tử cho phần động học và động lực học vật lí 10 THPT, Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, ĐHSP Huế. cantiensinh1974@yahoo.com.vn 17
 20. PHỤ LỤC Viết lệnh cho ô chữ đố vui để học bảo vệ rừng (hội thi cấp huyện năm 2008) Private Sub C1_Click() L35.BackColor = &H800080 L11.BackColor = &H800080 L36.BackColor = &H800080 L12.BackColor = &H800080 L37.BackColor = &H800080 L13.BackColor = &H800080 L38.BackColor = &H800080 L14.BackColor = &H800080 L31.Caption = "?" L15.BackColor = &H800080 L32.Caption = "?" L16.BackColor = &H800080 L33.Caption = "?" L17.BackColor = &H800080 L34.Caption = "?" L11.Caption = "?" L35.Caption = "?" L12.Caption = "?" L36.Caption = "?" L13.Caption = "?" L37.Caption = "?" L14.Caption = "?" L38.Caption = "?" L15.Caption = "?" L1.Caption = " 3. T ên của một trong L16.Caption = "?" 10 loài thú quí hiếm ở Thừa thiên Huế cần được L17.Caption = "?" bảo vệ, nó là loài linh trưởng, tên của con giáp này L1.Caption = " 1. Kh ắc tinh c ủa nhím gắn liền với sự kiện xuân 1968 " là con vật nào?" End Sub End Sub Private Sub C4_Click() Private Sub C2_Click() L41.BackColor = &H800080 L21.BackColor = &H800080 L42.BackColor = &H800080 L22.BackColor = &H800080 L43.BackColor = &H800080 L23.BackColor = &H800080 L44.BackColor = &H80 0080 L24.BackColor = &H800080 L45.BackColor = &H800080 L25.BackColor = &H800080 L46.BackColor = &H800080 L26.BackColor = &H800080 L47.BackColor = &H800080 L27.BackColor = &H800080 L48.BackColor = &H800080 L28.BackColor = &H800080 L49.BackColor = &H800080 L21.Caption = "?" L41.Caption = "?" L22.Caption = "?" L42.Caption = "?" L23.Caption = "?" L43.Caption = "?" L24.Caption = "?" L44.Caption = "?" L25.Caption = "?" L45.Caption = "?" L26.Caption = "?" L46.Caption = "?" L27.Caption = "?" L47.Caption = "?" L28.Caption = "?" L48.Caption = "?" L1.Caption = " 2. M ột trong nh ững L49.Caption = "?" thắng cảnh nằm ven sông Hương (cho l ật ô chữ L1.Caption = " 4. Xem đọan phim và hãy đầu)?" cho biết tên của con vật này ? " End Sub End Sub Private Sub C3_Click() Private Sub C5_Click() L31.BackColor = &H800080 L51.BackColor = &H800080 L32.BackColor = &H800080 L52.BackColor = &H800080 L33.BackColor = &H800080 L53.BackColor = &H800080 L34.BackColor = &H800080 L54.BackColor = &H800080 cantiensinh1974@yahoo.com.vn 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản