Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết thân thủy lực

Chia sẻ: Toi Huong | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:39

0
147
lượt xem
54
download

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết thân thủy lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài báo cáo thực tập cho các bạn tham khảo. Thân thủy lực là một trong những chi tiết thuộc nhóm chi tiết dạng hộp, nó có hình dạng phức tạp với hình khối rỗng có thành vách xung quanh, có các phần lồi lõm khác nhau. Trên đó có các mặt phẳng phải gia công với độ chính xác khác nhau và có các mặt phẳng không phải gia công. Đặc biệt trên thân thủy lực có một hệ lỗ với vị trí tương quan chính xác và có các lỗ nhỏ để kẹp chặt các chi tiết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết thân thủy lực

 1. Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m kü thuËt h­ng yªn ®å ¸n m«n häc Khoa c¬ khÝ C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết thân thủy lực Gi¸o viªn h­íng dÉn : Vò ThÞ Quy Trang 1
 2. Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m kü thuËt h­ng yªn ®å ¸n m«n häc Khoa c¬ khÝ C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y MỤC LỤC 1. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết: 2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết: 3. Xác định dạng sản xuất: 4. Chọn phương pháp chế tạo phôi: + Thời gian nguyên công được xác định theo công thức: ...................................................................... 34 Tct = To + Tp + Tpv + Ttn ....................................................................................................................... 34 + Bước 1: Khoét lỗ Ф22,5: ............................................................................................................ 37 + Bước 1: Khoét lỗ Ф29,5: ............................................................................................................ 38 Gi¸o viªn h­íng dÉn : Vò ThÞ Quy Trang 2 Sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn Huy Toµn – CTK6lc - 2
 3. Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m kü thuËt h­ng yªn ®å ¸n m«n häc Khoa c¬ khÝ C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Đề tài: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết thân thủy lực. 1. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết: - Căn cứ vào bản vẽ chi tiết thân thủy lực và qua việc nghiên cứu tỷ mỷ kết cấu của chi tiết, ta xác định được chức năng làm việc của chi tiết: + Thân thủy lực là một trong những chi tiết thuộc nhóm chi tiết dạng hộp, nó có hình dạng phức tạp với hình khối rỗng có thành vách xung quanh, có các phần lồi lõm khác nhau. Trên đó có các mặt phẳng phải gia công với độ chính xác khác nhau và có các mặt phẳng không phải gia công. Đặc biệt trên thân thủy lực có một hệ lỗ với vị trí tương quan chính xác và có các lỗ nhỏ để kẹp chặt các chi tiết khác lên nó hoặc kẹp chặt nó lên các chi tiết khác. + Chức năng của thân thủy lực: là chi tiết cơ sở để đảm bảo vị trí và sự tương quan đúng đắn của tất cả các chi tiết khác trong cơ cấu. 2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết: - Theo bản vẽ chi tiết thân thủy lực, ta thấy: Hình dáng và kết cấu của chi tiết khá phức tạp, nhiều lỗ, nhiều mặt khác nhau nhưng vẫn đảm bảo thực hiện dễ dàng việc gá đặt và gia công các bề mặt làm việc theo một chuẩn thống nhất (một mặt phẳng và hai lỗ vuông góc với mặt phẳng đó), đảm bảo sản xuất là kinh tế nhất. Kết cấu của chi tiết đảm bảo việc tiết kiệm vật liệu mà vẫn đáp ứng được điều kiện làm việc. - Vật liệu chế tạo chi tiết là gang xám, thích hợp cho đúc được hình dạng phức tạp của chi tiết, đáp ứng điều kiện việc của thân thủy lực: không cần chịu độ uốn lớn, chịu áp lực tốt, đảm bảo điều kiện bôi trơn tốt. Gi¸o viªn h­íng dÉn : Vò ThÞ Quy Trang 3 Sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn Huy Toµn – CTK6lc - 2
 4. Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m kü thuËt h­ng yªn ®å ¸n m«n häc Khoa c¬ khÝ C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y - Bề mặt làm việc chủ yếu là: bề mặt của các lỗ 12 ,  23 ,  30 và các mặt ngoài A, B, C, D, E. Các bề mặt này cần gia công đạt độ chính xác cao về vị trí tương quan, hình dáng hình học và độ nhẵn bóng bề mặt. Cụ thể như sau: + Các lỗ 12 ,  23 ,  30 đạt cấp chính xác 7. + Mặt chuẩn A cần đạt độ nhám Rz20, bề mặt này được dùng làm chuẩn tinh thống nhất cho các nguyên công tiếp theo. + Mặt B và D cần đạt Rz10, mặt B cần song song với mặt chuẩn A, giá trị sai lệch độ song song cho phép so với mặt A là 0,03mm + Mặt C và đường tâm lỗ 12 cùng vuông góc với mặt chuẩn A, giá trị sai lệch độ vuông góc cho phép so với mặt A là 0,03mm. + Lỗ 12 đồng trục với  30 , đường trục của 2 lỗ này phải vuông góc với mặt C, giá trị sai lệch độ vuông góc với mặt C là 0,03mm. + Các lỗ M5 phải vuông góc với mặt đáy A, các lỗ này dùng để lắp các chi tiết khác với thân thủy lực. + Các mặt bên của chi tiết không là bề mặt làm việc, không phải gia công. 3. Xác định dạng sản xuất: - Muốn xác định dạng sản xuất ta phải biết sản lượng hàng năm và trọng lượng của chi tiết gia công. + Sản lượng hàng năm được xác định theo công thức:   N  N1.m(1  ) 100 Trong đó: N : Số lượng chi tiết được sản xuất trong một năm N1 : Số sản phẩm được sản xuất trong một năm m : Số chi tiết trong một sản phẩm  : Số chi tiết được chế tạo thêm để dự trữ (5%)  : Số phế phẩm của phân xưởng đúc (5%) Gi¸o viªn h­íng dÉn : Vò ThÞ Quy Trang 4 Sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn Huy Toµn – CTK6lc - 2
 5. Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m kü thuËt h­ng yªn ®å ¸n m«n häc Khoa c¬ khÝ C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y 75 N  25000.1.(1  )  28000 (chi tiết) 100 + Trọng lượng của chi tiết: Q   .V Trong đó:  : Trọng lượng riêng của vật liệu .  = 7kg/dm 3 V: Thể tích chi tiết * Theo hình vẽ ta có V = ∑ VKhối đặc - ∑ VKhối rỗng V  (V1  V2  V3 )  (3V12  V21  V22  V23  V24  V25  V26  V27  V31  3V32 ) V1  Vvienday  6.118.60  (71  40).44.6  13176 mm3  0,013176dm3   3 3 V2  71.44.47  146828mm  0,146828dm  3 3 V3  8.40.44  14080mm  0,014080dm  V11   .3.6  56,52mm3  56,52.10 6 dm3  3 3 V21  57.26.8  11856mm  0,011856dm V  7.10.44  3080mm3  0,003080dm3  22 V23   .3.44  414,48mm3  414, 48.106 dm3  3 6 3 V24   .15.38  1789,8mm  1789,8.10 dm  3 6 3 V25   .6(71  38)  621,72mm  621,72.10 dm V   .6.71  1337,64mm3  1337,64.10 6 dm3  26 V27   .4.44  552,64mm3  552,64.106 dm3  3 3 V31  8.4.40  14080mm  0,014080dm  3 6 3 V32   .2,5.8  62,8mm  62,8.10 dm Vậy: V = ∑ VKhối đặc - ∑ VKhối rỗng = 0,174084 – 0,034090 = 0,14 (dm3)  Q   .V  7.0,14  0,98(kg ) Gi¸o viªn h­íng dÉn : Vò ThÞ Quy Trang 5 Sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn Huy Toµn – CTK6lc - 2
 6. Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m kü thuËt h­ng yªn ®å ¸n m«n häc Khoa c¬ khÝ C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y + Trọng lượng của chi tiết: Theo bản vẽ trọng lượng chi tiết Q = 0.98 ( kg ) - Với N = 2800 và Q = 0,98 dựa vào bảng 2 (Hướng dẫn thiết kế đồ án CNCTM) ta xác định được dạng sản xuất là: Hàng loạt lớn . 4. Chọn phương pháp chế tạo phôi: - Vật liệu để chế tạo chi tiết thân thủy lực là gang xám. Gang xám có giá thành rẻ, dễ nấu luyện, có nhiệt độ nóng chảy thấp (13500C), có tính đúc tốt và khả năng chịu lực nén cao. Do đặc tính của gang xám là cứng, giòn, không rèn dập được nên ta chọn phương pháp đúc để chế tạo phôi chi tiết thân thủy lực. Gi¸o viªn h­íng dÉn : Vò ThÞ Quy Trang 6
 7. Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m kü thuËt h­ng yªn ®å ¸n m«n häc Khoa c¬ khÝ C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y - Các phương án đúc phôi gang: + Đúc gang trong khuôn cát, mẫu gỗ, làm khuôn bằng tay. Phương pháp này cho độ chính xác thấp, lượng dư cho gia công cắt gọt lớn, năng suất thấp, đòi hỏi trình độ tay nghề công nhân cao, thích hợp với dạng sản xuất đơn chiếc và loạt nhỏ. + Dùng mẫu kim loại, khuôn cát, làm khuôn bằng máy. Phương pháp này đạt độ chính và năng suất cao, lượng dư gia công cắt gọt nhỏ, thích hợp với sản xuất hàng loạt và hàng khối. + Đúc trong khuôn kim loại. Phương pháp này đem lại sản phẩm đúc chất lượng cao, kích thước chính xác, độ nhẵn bóng bề mặt cao, có khả năng cơ khí hóa, tự động hóa, thích hợp cho dạng sản xuất hàng loạt và hàng khối. - Căn cứ vào dạng sản xuất hàng loạt vừa, hình dáng, kết cấu, kích thước chi tiết (tương đối nhỏ), vật liệu chế tạo phôi là gang xám ta chọn phương pháp đúc tối ưu, kinh tế nhất là: đúc trong khuôn kim loại. Sau khi đúc cần làm sạch, cắt bavia, đem ủ để giảm độ cứng và giảm ứng suất, tạo thuận lợi cho gia công cơ. 5. Lập thứ tự các nguyên công: 5.1. Xác định đường lối công nghệ: - Đối với dạng sản xuất hàng loạt, muốn chuyên môn hóa cao để đạt năng suất cao trong điều kiện sản xuất ở Việt Nam thì đường lối công nghệ thích hợp nhất là phân tán nguyên công (ít bước công nghệ trong một nguyên công). Ở đây ta dùng các loại máy vạn năng kết hợp với các đồ gá chuyên dùng. 5.2. Chọn phương pháp gia công: - Gia công mặt đáy A đạt Rz20 bằng phương pháp phay (phay thô sau đó phay tinh), dùng dao phay mặt đầu (gắn mảnh hợp kim cứng BK8). - Gia công đồng thời hai mặt E và C bằng phương pháp phay, dùng dao phay đĩa ba mặt răng có gắn mảnh hợp kim cứng (BK8). Gi¸o viªn h­íng dÉn : Vò ThÞ Quy Trang 7 Sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn Huy Toµn – CTK6lc - 2
 8. Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m kü thuËt h­ng yªn ®å ¸n m«n häc Khoa c¬ khÝ C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y - Gia công mặt phẳng B và D đạt Rz10 bằng phương pháp phay, dùng dao phay mặt đầu có gắn mảnh hợp kim cứng, đầu tiên phay thô, sau đó phay tinh. - Gia công hai lỗ 12 đạt cấp chính xác 7 sử dụng phương pháp khoan và gia công lần cuối là doa tinh (đạt chính xác cấp 7 và Rz=3,2  6,3  m ). - Gia công lỗ  23 ,  23 bằng phương pháp khoét, sau đó doa tinh đạt cấp chính xác 7. - Các lỗ 6 , 8 được gia công bằng phương pháp khoan, sử dụng mũi khoan sâu chuyên dùng. - Các lỗ M5, M2 được gia công bằng phương pháp khoan, sau đó tarô ren. 5.3. Lập tiến trình công nghệ: - Căn cứ vào đường lối công nghệ là phân tán nguyên công, dạng sản xuất hàng loạt lớn, kết cấu của chi tiết thân thủy lực, ta lập tiến trình công nghệ gia công chi tiết như sau: Nguyên công Nội dung công việc 1 Phay mặt đáy A (mặt phẳng chuẩn) 2 Phay đồng thời hai mặt E và C 3 Phay mặt B 4 Phay mặt D 5 Khoan + khoét +doa lỗ Φ12 (thẳng đứng) 6 Khoét + doa lỗ Φ23 7 Khoan + khoét + doa lỗ Φ12 (nằm ngang) 8 Khoét + doa Φ30 9 Khoan + tarô 3 lỗ M8 10 Khoan + khoét + tarô 3 lỗ bậc M5 11 Khoan sâu 2 lỗ Φ6 12 Khoa sâu lỗ Φ8 Gi¸o viªn h­íng dÉn : Vò ThÞ Quy Trang 8 Sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn Huy Toµn – CTK6lc - 2
 9. Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m kü thuËt h­ng yªn ®å ¸n m«n häc Khoa c¬ khÝ C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y 5.3.1. Nguyên công 1- Phay mặt đáy A: + Sơ đồ gá đặt: + Định vị: Chi tiết được định vị 5 bậc tự do. Dùng phiến tỳ định vị mặt dưới (hạn chế 3 bậc tự do), dùng phiến tỳ khía nhám có diện tích nhỏ để định vị mặt bên (hạn chế 2 bậc tự do), ngoài ra có thêm 1 chốt tỳ điều chỉnh được nhằm tăng độ cứng vững cho chi tiết gia công. + Kẹp chặt: Dùng cơ cấu kẹp bằng ren vít có miếng đệm, lực kẹp ổn định do miếng đệm luôn áp sát vào bề mặt chi tiết, ép chặt chi tiết vào phiến tỳ. + Chọn máy: Gia công mặt phẳng chuẩn A trên máy phay đứng vạn năng 6H12, công suất máy N m  10 KW . + Chọn dao:Dùng dao phay mặt đầu răng chắp mảnh hợp kim cứng BK8, đường kính dao D  100mm , B  39mm , d  32mm , số răng z  10 (Bảng 4-49 Sổ tay CNCTM, Tập 1) Gi¸o viªn h­íng dÉn : Vò ThÞ Quy Trang 9
 10. Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m kü thuËt h­ng yªn ®å ¸n m«n häc Khoa c¬ khÝ C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y + Lượng dư gia công: Tra bảng 3-110, Sổ tay CNCTM, Tập 1, vật đúc bằng gang, cấp chính xác II, đúc trong khuôn kim loại, lượng dư gia công đối với mặt dưới là 1,6 mm. 5.3.2. Nguyên công 2 – Phay đồng thời hai mặt E và C: + Sơ đồ gá đặt: + Định vị: Ở nguyên công này, chi tiết được định vị 5 bậc tự do. Dùng mặt đáy A để định vị nhờ hai phiến tỳ phẳng hạn chế 3 bậc tự do, mặt bên hạn chế 2 bậc tự do nhờ hai chốt tỳ đầu chỏm cầu. + Kẹp chặt: Sử dụng hai mỏ kẹp liên động để kẹp chặt chi tiết, hướng của lực kẹp như trên sơ đồ gá đặt. + Chọn máy: Gia công trên máy phay nằm UF222. + Chọn dao: Dùng đồng thời hai dao phay đĩa ba mặt răng có gắn mảnh hợp kim cứng, đường kính dao thứ nhất ( để phay mặt C) có D1  125mm , B1  16mm , d1  32mm , số răng Z1  10 , đường kính dao thứ hai (phay mặt E) có D2  100 mm , B2  14mm , d 2  32mm , số răng Z 2  8 (Bảng 4-85,Trang 367, Sổ tay CNCTM, Tập 1). 5.3.3. Nguyên công 3 – Phay mặt B: + Sơ đồ gá đặt: Gi¸o viªn h­íng dÉn : Vò ThÞ Quy Trang 10
 11. Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m kü thuËt h­ng yªn ®å ¸n m«n häc Khoa c¬ khÝ C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y + Định vị: Chi tiết được định vị 5 bậc tự do. Dùng hai phiến tỳ phẳng định vị mặt đáy A hạn chế 3 bậc tự do, dùng 2 chốt tỳ đầu chỏm cầu định vị mặt bên hạn chế hai bậc tự do. + Kẹp chặt: Sử dụng cơ cấu kẹp chặt bằng thanh kẹp lật được, lực kẹp điều chỉnh bằng tay vặn trên thanh kẹp. + Chọn máy: Gia công mặt phẳng B trên máy phay đứng vạn năng 6H12, công suất máy N m  10 KW . + Chọn dao: Dùng dao phay mặt đầu răng chắp mảnh hợp kim cứng, có D  100mm , B  39mm , d  32mm , số răng z  10 (Bảng 4-49 Sổ tay CNCTM, Tập 1). 5.3.4. Nguyên công 4 – Phay mặt D: - Sơ đồ gá đặt: Gi¸o viªn h­íng dÉn : Vò ThÞ Quy Trang 11
 12. Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m kü thuËt h­ng yªn ®å ¸n m«n häc Khoa c¬ khÝ C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y + Định vị: Chi tiết được định vị 5 bậc tự do. Dùng hai phiến tỳ phẳng định vị mặt đáy A hạn chế 3 bậc tự do, dùng 2 chốt tỳ đầu chỏm cầu định vị mặt bên hạn chế hai bậc tự do. + Kẹp chặt: Sử dụng cơ cấu kẹp chặt bằng thanh kẹp lật được, lực kẹp điều chỉnh bằng tay vặn trên thanh kẹp. + Chọn máy: Gia công mặt phẳng B trên máy phay đứng vạn năng 6H12, công suất máy N m  10 KW . + Chọn dao: Dùng dao phay mặt đầu răng chắp mảnh hợp kim cứng, có D  100mm , B  39mm , d  32mm , số răng z  10 (Bảng 4-49 Sổ tay CNCTM, Tập 1). 5.3.5. Nguyên công 5 – Khoan và doa lỗ Ф12 (thẳng đứng): + Sơ đồ gá đặt: Gi¸o viªn h­íng dÉn : Vò ThÞ Quy Trang 12
 13. Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m kü thuËt h­ng yªn ®å ¸n m«n häc Khoa c¬ khÝ C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y + Định vị: Chi tiết được định vị 6 bậc tự do. Dùng hai phiến tỳ phẳng định vị mặt đáy A hạn chế 3 bậc tự do, hai chốt tỳ đầu chỏm cầu định vị mặt bên dài nhất hạn chế hai bậc tự do, một chốt tỳ đầu chỏm cầu định vị mặt cạnh hạn chế một bậc tự do. + Kẹp chặt: Sử dụng cơ cấu kẹp chặt bằng ren vít có miếng đệm. + Chọn máy: Dùng máy khoan đứng vạn năng K125. + Chọn dao:  Khoan: Dùng mũi khoan ruột gà đuôi côn loại ngắn (hợp kim cứng) có đường kính D  11,5mm , chiều dài L  151mm , chiều dài phần làm việc l  101mm (Bảng 4-41, Trang 326, Sổ tay CNCTM, Tập 1).  Doa: Sử dụng mũi doa liền khối, chuôi trụ, hợp kim cứng, răng thẳng, có đường kính D  12mm , chiều dài toàn bộ mũi doa L  120 mm , chiều dài phần làm việc l  52mm (Bảng 4-49, Trang 336, Sổ tay CNCTM, Tập 1). 5.3.6. Nguyên công 6 – Khoét và doa lỗ Ф23: + Sơ đồ gá đặt: Gi¸o viªn h­íng dÉn : Vò ThÞ Quy Trang 13
 14. Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m kü thuËt h­ng yªn ®å ¸n m«n häc Khoa c¬ khÝ C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y + Định vị: Chi tiết được định vị 6 bậc tự do. Dùng hai phiến tỳ phẳng định vị mặt đáy hạn chế 3 bậc tự do, chốt trụ ngắn định vị mặt trụ trong (lỗ Ф12) hạn chế 2 bậc tự do, chốt tỳ đầu chỏm cầu định vị mặt bên hạn chế 1 bậc tự do. + Kẹp chặt: Dùng cơ cấu kẹp chặt bằng ren vít có miếng đệm. + Chọn máy: Gia công chi tiết trên máy khoan đứng vạn năng K125. + Chọn dao:  Khoét: dùng mũi khoét chuôi côn, liền khối, hợp kim cứng, đường kính D  22,5mm , chiều dài toàn bộ mũi khoét L  140mm , chiều dài phần làm việc l  80 mm (Bảng 4-47, Trang 332, Sổ tay CNCTM1).  Doa: dùng mũi doa liền khối, chuôi côn, hợp kim cứng, răng thẳng, có đường kính D  23mm , chiều dài toàn bộ mũi doa L  120mm , chiều dài phần làm việc l  26 mm (Bảng 4-49, Trang 336, Sổ tay CNCTM, Tập 1). 5.3.7. Nguyên công 7 – Khoan và doa lỗ Ф12 (nằm ngang): + Sơ đồ gá đặt: Gi¸o viªn h­íng dÉn : Vò ThÞ Quy Trang 14
 15. Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m kü thuËt h­ng yªn ®å ¸n m«n häc Khoa c¬ khÝ C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y S Ø12 n + Định vị: Chi tiết được định vị 6 bậc tự do. Dùng hai phiến tỳ phẳng định vị mặt đáy hạn chế 3 bậc tự do, chốt trụ ngắn định vị mặt trụ trong (lỗ Ф12) hạn chế 2 bậc tự do, chốt trám định vị mặt trong lỗ Ф23 hạn chế 1 bậc tự do. + Kẹp chặt: Dùng cơ cấu kẹp chặt bằng thanh kẹp lật được, lực kẹp điều chỉnh bằng tay vặn trên thanh kẹp. + Chọn máy : Gia cong chi tiết trên máy doa ngang vạn năng 2615 . + Chọn dao:  Khoan: Dùng mũi khoan ruột gà đuôi trụ loại ngắn (hợp kim cứng) có đường kính d  11,5mm , chiều dài L  151mm , chiều dài phần làm việc l  101mm (Bảng 4-41, Trang 326, Sổ tay CNCTM, Tập 1).  Doa: Sử dụng mũi doa liền khối, chuôi trụ, hợp kim cứng, răng thẳng, có đường kính D  12mm , chiều dài toàn bộ mũi doa L  120 mm , chiều dài phần làm việc l  52mm (Bảng 4-49, Trang 336, Sổ tay CNCTM, Tập 1). 5.3.8. Nguyên công 8 – Khoét và doa lỗ Ф30: + Sơ đồ gá đặt: Gi¸o viªn h­íng dÉn : Vò ThÞ Quy Trang 15
 16. Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m kü thuËt h­ng yªn ®å ¸n m«n häc Khoa c¬ khÝ C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y + Định vị: Chi tiết được định vị 6 bậc tự do. Dùng hai phiến tỳ phẳng định vị mặt đáy hạn chế 3 bậc tự do, chốt trụ ngắn định vị mặt trụ trong (lỗ Ф12) hạn chế 2 bậc tự do, chốt trám định vị mặt trong lỗ Ф23 hạn chế 1 bậc tự do. + Kẹp chặt: Dùng cơ cấu kẹp chặt bằng thanh kẹp lật được, lực kẹp điều chỉnh bằng tay vặn trên thanh kẹp. + Chọn máy : Gia công chi tiết trên máy doa ngang 2615 . + Chọn dao:  Khoét: Dùng mũi khoét có đường kính Ф29,5mm, vật liệu phần cắt là hợp kim cứng BK6.  Doa: Sử dụng mũi doa liền khối chuôi côn, vật liệu là hợp kim cứng, có đường kính D  30mm , chiều dài L  160mm , chiều dài phần làm việc là l  26mm 5.3.9. Nguyên công 9 – Khoan và Tarô 3 lỗ M8: + Sơ đồ gá đặt: Gi¸o viªn h­íng dÉn : Vò ThÞ Quy Trang 16
 17. Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m kü thuËt h­ng yªn ®å ¸n m«n häc Khoa c¬ khÝ C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y + Đinh vị: Chi tiết được định vị 6 bậc tự do. Dùng hai phiến tỳ phẳng định vị mặt đáy hạn chế 3 bậc tự do, chốt trụ ngắn định vị mặt trụ trong (lỗ Ф12) hạn chế 2 bậc tự do, chốt trám định vị mặt trong lỗ Ф23 hạn chế 1 bậc tự do. + Kẹp chặt: Dùng cơ cấu kẹp chặt bằng thanh kẹp lật được, lực kẹp điều chỉnh bằng tay vặn trên thanh kẹp. + Chọn máy: Gia công trên máy khoan đứng vạn năng K125. 5.3.10. Nguyên công 10 – Khoan và khoét , taro lỗ bậc Ф5: + Sơ đồ gá đặt: Gi¸o viªn h­íng dÉn : Vò ThÞ Quy Trang 17
 18. Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m kü thuËt h­ng yªn ®å ¸n m«n häc Khoa c¬ khÝ C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y + Định vị: Chi tiết được định vị 6 bậc tự do. Dùng hai phiến tỳ phẳng định vị mặt đáy hạn chế 3 bậc tự do, chốt trụ ngắn định vị mặt trụ trong (lỗ Ф12) hạn chế 2 bậc tự do, chốt trám định vị mặt trong lỗ Ф23 hạn chế 1 bậc tự do. + Kẹp chặt: Dùng cơ cấu kẹp chặt bằng thanh kẹp lật được, lực kẹp điều chỉnh bằng tay vặn trên thanh kẹp. + Chọn máy: Gia công trên máy khoan đứng vạn năng K125. 5.3.11. Nguyên công 11 – Khoan sâu 2 lỗ Ф6: + Sơ đồ gá đặt: + Định vị: Chi tiết được hạn chế 6 bậc tự do. Dùng hai phiến tỳ phẳng định vị mặt đáy A hạn chế 3 bậc tự do, chốt trụ ngắn định vị mặt trụ trong (lỗ Ф12) hạn Gi¸o viªn h­íng dÉn : Vò ThÞ Quy Trang 18
 19. Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m kü thuËt h­ng yªn ®å ¸n m«n häc Khoa c¬ khÝ C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y chế 2 bậc tự do, chốt trám định vị mặt trong lỗ Ф23 hạn chế 1 bậc tự do. Ngoài ra, còn dùng thêm 1 chốt tỳ điều chỉnh nhằm tăng độ cứng vững cho chi tiết gia công. + Kẹp chặt: Sử dụng cơ cấu kẹp chặt bằng ren vít có miếng đệm, lực kẹp ổn định do miếng đệm luôn ép chặt vào bề mặt chi tiết. + Chọn máy: Gia công trên máy khoan đứng vạn năng K125 + Chọn dao: Dùng mũi khoan ruột gà đuôi trụ, vật liệu là hợp kim cứng, có đường kính d  6mm , chiều dài L  115mm , chiều dài phần làm việc l  80 mm (Bảng 4-41, Trang 326, Sổ tay CNCTM 1). 5.3.12. Nguyên công 12 – Khoan sâu lỗ Ф8: + Sơ đồ gá đặt: Gi¸o viªn h­íng dÉn : Vò ThÞ Quy Trang 19 Sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn Huy Toµn – CTK6lc - 2
 20. Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m kü thuËt h­ng yªn ®å ¸n m«n häc Khoa c¬ khÝ C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y + Định vị: Chi tiết được hạn chế 6 bậc tự do. Dùng hai phiến tỳ phẳng định vị mặt đáy A hạn chế 3 bậc tự do, chốt trụ ngắn định vị mặt trụ trong (lỗ Ф12) hạn chế 2 bậc tự do, chốt trám định vị mặt trong lỗ Ф23 hạn chế 1 bậc tự do. Ngoài ra, còn dùng thêm 1 chốt tỳ điều chỉnh nhằm tăng độ cứng vững cho chi tiết gia công. + Kẹp chặt: Sử dụng cơ cấu kẹp chặt bằng ren vít có miếng đệm, lực kẹp ổn định do miếng đệm luôn ép chặt vào bề mặt chi tiết. + Chọn máy: Gia công trên máy khoan đứng vạn năng K125 + Chọn dao: Dùng mũi khoan ruột gà đuôi trụ, vật liệu là hợp kim cứng, có đường kính d  8mm , chiều dài L  117 mm , chiều dài phần làm việc l  75mm (Bảng 4-41, Trang 326, Sổ tay CNCTM 1). 6. Tính lượng dư cho một bề mặt và tra lượng dư cho các bề mặt còn lại: Gi¸o viªn h­íng dÉn : Vò ThÞ Quy Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản