intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế và kiểm tra hệ thống cung cấp nhiên liệu, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

261
lượt xem
89
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ đồ khối điều khiển kim phun khởi động lạnh d) Công dụng các cảm biến Cảm biến lưu lượng khí Cảm biến vị trí cánh bướm ga Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Cảm biến nhiệt độ khí nạp Tín hiệu sơ cấp của cuộn đánh lửa Tín hiệu máy khởi động Cảm nhận lượng khí nạp như là một tỉ lệ điện áp bằng biến trở Cảm nhận các điều kiện tải nặng và chế độ không tải tùy theo góc mở cánh bướm ga Cảm nhận nhiệt độ nước làm mát Cảm nhận nhiệt độ khí nạp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế và kiểm tra hệ thống cung cấp nhiên liệu, chương 7

  1. Chương VII: Điều khiển kim phun khởi động lạnh Hình 8.32 Sơ đồ khối điều khiển kim phun khởi động lạnh d) Công dụng các cảm biến CẢM BIẾN TÍN HIỆU CHỨC NĂNG Cảm nhận lượng khí nạp như là một tỉ Cảm biến lưu lượng khí lệ điện áp bằng biến trở Cảm nhận các điều kiện tải nặng và Cảm biến vị trí cánh chế độ không tải tùy theo góc mở cánh bướm ga bướm ga Cảm biến nhiệt độ nước Cảm nhận nhiệt độ nước làm mát làm mát Cảm biến nhiệt độ khí Cảm nhận nhiệt độ khí nạp nạp Tín hiệu sơ cấp của cuộn Cảm nhận tốc độ động cơ bằng tín đánh lửa hiệu sơ cấp của cuộn đánh lửa Tín hiệu máy khởi động Nhận biết động cơ đang khởi động
  2. Cảm nhận lượng ôxy còn lại trong khí Cảm biến nồng độ ôxy xả e) Các cực nối của EFI ECU KÝ ĐIỂM NỐI KÝ HIỆU ĐIỂM NỐI HIỆU Noái ñaát cuûa ñoäng Cuoän ñaùnh löûa E1 IG cô
  3. Noái ñaát cuûa caûm Rôø le chính E2 +B bieán Noái ñaát cuûa caûm Coâng taéc maùy khôûi E3 STA bieán ñoäng Noái ñaát cuûa ñoäng Caûm bieán vò trí E01 IDL,PSW,TL cô caùnh böôùm ga Noái ñaát cuûa ñoäng Coâng taéc töø cuûa E02 A/C cô maùy laïnh Caùc kim phun Caûm bieán nhieät ñoä No.10 THA khí naïp Caùc kim phun Caûm bieán nhieät ñoä No.20 THW nöôùc laøm maùt Caûm bieán löu Vs,VB,Vc löôïng khí naïp III. CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU PHUN XĂNG VÀ HƯ HỎNG 1. Cấu trúc hệ thống nhiên liệu phun xăng - Hệ thống phun nhiên liệu điện tử là một hệ thống tổng hợp bao gồm: phần cung cấp nhiên liệu, phần cung cấp không khí, phần điều khiển điện tử phun xăng theo tỷ lệ thích hộp với chế độ làm việc của động cơ.
  4. ĐIỆN XĂNG KHÔNG KHÍ Thùng Xăng Cảm biến Bộ Bầu Lọc Nhiệt độ máy điều Nhiệt độ khí khiển B Xăng nạp Lượng 02 bơm Cảm biến Van nhiệt độ khí xả Lưu xăng điều lưu lượng lượng khí nạp Ổn áp suất áp khí Vị trí bướm ga Tín hiệu đánh Van khí lửa Tín hiệu chạy Lọc Xăng chậm khởi động Số Bướm ga vòng quay ó Ống dẩn Khoang chứa khí Công tắc Vòi phun vòi phun khởi động Ống nạp từng xy khởi lạnh lanh động lạnh Bộ khiển Các vòi phun trung tâm ECU Xupap Xy lanh Hệ thống báo lổi
  5. Sơ đồ nguyên lý cơ bản hệ thống phun xăng EFI
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2