intTypePromotion=1

Thiết kế và sử dụng công cụ phát triển khả năng tự đánh giá cho học sinh cuối cấp tiểu học trong dạy học môn Toán

Chia sẻ: ViDeshiki2711 ViDeshiki2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
2
download

Thiết kế và sử dụng công cụ phát triển khả năng tự đánh giá cho học sinh cuối cấp tiểu học trong dạy học môn Toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết dưới đây đề cập đến vấn đề phát triển khả năng tự đánh giá cho HS cuối cấp tiểu học. Trong đó, bài viết đã tổng quan về tự đánh giá nói chung và khả năng tự đánh giá của HS tiểu học nói riêng, đồng thời giới thiệu các công cụ tự đánh giá cho HS tiểu học, trên cơ sở đó đề xuất cách sử dụng các công cụ phát triển khả năng tự đánh giá cho HS tiểu học trong dạy học môn Toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và sử dụng công cụ phát triển khả năng tự đánh giá cho học sinh cuối cấp tiểu học trong dạy học môn Toán

KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> <br /> <br /> THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG<br /> CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHO<br /> HỌC SINH CUỐI CẤP TIỂU HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN<br /> TS. Lê Thị Hồng Chi, ThS. Lê Văn Lĩnh<br /> Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non,<br /> ĐH Hùng Vương<br /> <br /> <br /> TÓM TẮT<br /> <br /> Bài viết dưới đây đề cập đến vấn đề phát triển khả năng tự đánh giá cho HS cuối cấp tiểu học. Trong đó,<br /> bài viết đã tổng quan về tự đánh giá nói chung và khả năng tự đánh giá của HS tiểu học nói riêng, đồng thời<br /> giới thiệu các công cụ tự đánh giá cho HS tiểu học, trên cơ sở đó đề xuất cách sử dụng các công cụ phát triển<br /> khả năng tự đánh giá cho HS tiểu học trong dạy học môn Toán.<br /> Từ khóa: đánh giá, đánh giá trong lớp học, tự đánh giá, tiểu học.<br /> <br /> <br /> Đặt vấn đề Theo Goodrich (1996) và các theo định hướng của bản thân”<br /> Chúng ta biết rằng, để đạt cộng sự, tự đánh giá là một quá [5, tr.45].<br /> được mục tiêu: “Tạo chuyển biến trình, trong đó HS đánh giá chất Như vậy, khi nghiên cứu về tự<br /> căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, lượng học tập của mình, xác định đánh giá, mặc dù có nhiều quan<br /> hiệu quả giáo dục, đào tạo”[1] điểm mạnh và điểm yếu và điều niệm khác nhau nhưng các nhà<br /> chỉnh cho phù hợp. giáo dục đều thống nhất bản chất<br /> cần thực hiện nhiều giải pháp,<br /> Andrade và Valtcheva (2009) của tự đánh giá là HS tự thu thập,<br /> trong đó “đổi mới căn bản hình<br /> cho rằng, tự đánh giá như một phân tích thông tin nhằm nhận<br /> thức và phương pháp thi, kiểm<br /> công cụ đánh giá quá trình, cho biết được điểm mạnh và điểm yếu<br /> tra và đánh giá kết quả giáo dục,<br /> phép mỗi HS có được thông tin của bản thân chứ không nhằm<br /> đào tạo” là giải pháp đột phá. Tuy<br /> phản hồi về công việc của mình. mục đích phân loại, xếp hạng.<br /> nhiên, thực tế giáo dục phổ thông<br /> Từ điển Giáo dục học giải Ở đây, chúng tôi quan niệm:<br /> thời gian qua cho thấy: Vấn đề<br /> thích: “Tự đánh giá: Hành động Tự đánh giá trong học tập là quá<br /> đánh giá nói chung, tự đánh giá tự mình xác định mức độ rèn trình HS tự thu thập, phân tích và<br /> của HS tiểu học nói riêng vẫn còn luyện phẩm chất đạo đức, mức độ xử lí các thông tin về kiến thức, kĩ<br /> nhiều điểm bất cập (từ phương lĩnh hội và nắm vững các tri thức, năng, thái độ của bản thân theo<br /> pháp, quy trình và kĩ thuật cụ kĩ năng, kĩ xảo so với chuẩn mực, mục tiêu môn học (hoặc hoạt<br /> thể). những yêu cầu của nhà trường động) nhằm cải thiện thành tích<br /> Bài viết này trao đổi về vai trò trong từng giai đoạn giáo dục, học tập, hoàn thiện bản thân.<br /> và công cụ phát triển khả năng tự đào tạo [7, tr.457].<br /> đánh giá cho HS cuối cấp tiểu học Cũng có ý kiến quan tâm đến 1.2. Vai trò của tự đánh giá<br /> trong dạy học môn Toán. tự đánh giá như là một hình thức trong học tập<br /> “học cách đánh giá các nỗ lực Các nghiên cứu về tự đánh giá<br /> 1. Tự đánh giá của HS tiểu học và tiến bộ cá nhân, nhìn lại quá đều khẳng định tự đánh giá có<br /> trình và phát hiện những điểm ý nghĩa, vai trò to lớn trong quá<br /> 1.1. Quan niệm về tự đánh giá cần thay đổi để hoàn thiện bản trình dạy học.<br /> trong học tập thân” [3, tr.202] hoặc khía cạnh Tự đánh giá chính xác giúp<br /> Tự đánh giá (self - assessment) “tự đánh giá có mối liên hệ chặt HS trở nên có trách nhiệm hơn<br /> được đề cập đến với nhiều quan chẽ với một trong những mục đối với quá trình học của bản<br /> niệm khác nhau: tiêu chính của giáo dục: Học tập thân đồng thời làm tăng mức độ<br /> 16 Tạp chí Khoa học Công nghệ • Số 1 (1) - 2015<br /> KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> tham gia của HS trong hoạt động Ở Việt Nam, tự đánh giá cũng 2. Các công cụ được sử dụng trong<br /> học tập. bắt đầu được quan tâm nghiên quá trình dạy học Toán để phát<br /> Mục đích của việc tự đánh cứu trong giai đoạn vừa qua. Các triển khả năng tự đánh giá của HS<br /> giá không chỉ dừng ở việc người văn bản chỉ đạo, hướng dẫn dạy cuối cấp tiểu học<br /> học nhận xét một cách đúng đắn học cũng chú trọng đến vấn đề tự Các công trình nghiên cứu đã<br /> khả năng học tập của mình, mà đánh giá. chỉ ra rằng, muốn phát triển khả<br /> quan trọng hơn là qua đó họ biết Chiến lược phát triển Giáo năng tự đánh giá của HS, vai trò<br /> tỏ thái độ phù hợp với bản thân dục 2011 - 2020 khẳng định: “tiếp của các công cụ được sử dụng là<br /> ở lĩnh vực học tập và biết tự điều<br /> tục đổi mới phương pháp dạy học vô cùng quan trọng [3].<br /> chỉnh hoạt động học tập để đạt<br /> và đánh giá kết quả học tập, rèn Có nhiều công cụ để phát<br /> được mục tiêu dạy học. Bởi vậy,<br /> luyện theo hướng phát huy tính triển khả năng tự đánh giá của<br /> nhiều nhà tâm lí học dạy học<br /> đã coi tự đánh giá trong học tập tích cực, tự giác, chủ động, sáng HS trong dạy học Toán như: Mẫu<br /> là một trong những yếu tố ảnh tạo và năng lực tự học của người phiếu tự đánh giá, bảng kiểm<br /> hưởng tới thành tích học tập của học” . theo chủ đề, thang xếp hạng, hệ<br /> cá nhân. Dự án mô hình Trường học thống bài tập, Rubric, nhật kí học<br /> Ngoài ra, tự đánh giá của HS mới Việt Nam cũng tập trung tập, v.v...<br /> cũng giúp giáo viên học được hướng tới phát triển khả năng tự *Sơ đồ KWL được Ogle xây<br /> cách nhìn từ quan điểm của HS. học và tự đánh giá của HS. dựng vào năm 1986, có thể sử<br /> Những định kiến của giáo viên về Đặc biệt, Nghị quyết số 29- dụng trong các chủ đề/ bài học,<br /> cá nhân HS sẽ được loại bỏ. NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi môn học và ở các cấp học, với<br /> mới căn bản, toàn diện giáo các mức độ và nội dung khác<br /> 1.3. Khả năng tự đánh giá của<br /> dục và đào tạo [1] và Thông tư nhau [4].<br /> HS tiểu học<br /> số 30/2014/TT-BGD ĐT ngày Sau khi giới thiệu bài học,<br /> Các nền giáo dục lớn trên thế<br /> 28/8/2014 về Ban hành quy định mục tiêu cần đạt của bài học,<br /> giới đều chú ý đến vấn đề phát<br /> đánh giá HS tiểu học [2], cũng giáo viên phát phiếu học tập<br /> triển khả năng tự đánh giá của<br /> nhấn mạnh đến việc phối hợp “KWL”.<br /> HS từ rất sớm.<br /> đánh giá của giáo viên với tự<br /> Ở Anh, Hoa Kỳ, NewZealand, Yêu cầu HS viết vào cột K<br /> đánh giá của người học.<br /> giáo viên luôn cố gắng đưa ra những gì đã biết liên quan đến<br /> Cũng có một vài công trình<br /> các hình thức dễ hiểu, gần gũi, nội dung bài học hoặc chủ đề.<br /> nghiên cứu về rèn luyện, phát<br /> phong phú, đa dạng với HS để Sau đó viết vào cột W những gì<br /> giúp các em tự đánh giá kết quả triển khả năng tự đánh giá của<br /> các em muốn biết về nội dung<br /> học tập của bản thân. Các giáo HS như: Biện pháp giúp HS<br /> bài học hoặc chủ đề. Sau khi kết<br /> viên luôn cố gắng áp dụng hình tự đánh giá trong dạy học lịch<br /> thúc bài học, HS điền vào cột<br /> thức tự đánh giá ở mọi thời điểm sử, rèn luyện kĩ năng tự đánh<br /> L những gì vừa học được. Lúc<br /> phù hợp. HS được làm quen với giá trong dạy học Sinh học [4],<br /> này HS xác nhận những điều<br /> tự đánh giá ngay từ khi mới bước trong dạy học Toán ở trường<br /> các em đã học được qua bài học<br /> chân vào trường tiểu học. Chính THPT...<br /> đối chiếu với điều muốn biết, đã<br /> vì vậy, đến các lớp cuối cấp, các Mặc dù vậy, thực tiễn công<br /> biết để đánh giá được kết quả<br /> em thực hiện tự đánh giá như tác tự đánh giá của HS tiểu học<br /> học tập, sự tiến bộ của mình<br /> một thói quen. Giáo viên đưa ra nói chung, tự đánh giá trong học<br /> qua giờ học.<br /> tiêu chí đánh giá cho các bài học, tập môn Toán nói riêng vẫn còn<br /> Sử dụng sơ đồ này trong dạy<br /> cung cấp công cụ tự đánh giá và nhiều bất cập. HS còn gặp khó<br /> hướng dẫn, giải đáp khi cần thiết. học môn Toán ở tiểu học sẽ giúp<br /> khăn trong tiến hành tự đánh<br /> Các công trình nghiên cứu về giá [3] và một bộ phận giáo viên HS xác định nhiệm vụ, động cơ,<br /> tự đánh giá đã chỉ ra rằng, khả chưa thực sự cập nhật, tiếp cận ý thức tự giác học tập, biết đánh<br /> năng tự đánh giá của HS có thể với một số phương pháp và công giá nhìn lại quá trình học tập của<br /> được hình thành từ cấp tiểu học cụ phát triển khả năng tự đánh mình và tự điều chỉnh cách học<br /> [12]. giá cho HS [4]. (Bảng 1).<br /> Tạp chí Khoa học Công nghệ • Số 1 (1) - 2015 17<br /> KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> Bảng 1. Sơ đồ KWL<br /> Tên bài học: So sánh hai phân số khác mẫu số<br /> Tên HS: Nguyễn Ngân Phương - Lớp 4A - Trường TH Tân Dân<br /> K W L<br /> (Những điều đã biết) (Những điều muốn biết) (Những điều đã học được sau bài học)<br /> - Cách so sánh 2 số tự nhiên - Cách so sánh 2 phân số khác - Muốn so sánh 2 phân số khác mẫu số,<br /> mẫu số ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số<br /> - Cách so sánh hai phân số có cùng<br /> đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số<br /> mẫu số.<br /> mới.<br /> - So sánh một phân số với 1.<br /> <br /> *Thang đo là một công cụ một hệ thống các đặc điểm, phẩm sử dụng nhiều dạng thang đo<br /> để thông báo kết quả đánh giá chất cần đánh giá và một thước khác nhau: Thang đo dạng số,<br /> thông qua quan sát hoặc tự đánh đo để đo mức độ đạt được ở mỗi thang đo dạng đồ thị, thang đo<br /> giá, đánh giá đồng đẳng. Thông HS [5]. Trong dạy học môn Toán dạng đồ thị có mô tả v.v... Ví dụ<br /> thường một thang đo bao gồm cho HS cuối cấp tiểu học, có thể về thang đo dạng số:<br /> <br /> <br /> Chủ đề thảo luận nhóm: Tìm công thức tính diện tích hình bình hành<br /> Tên HS: ......................................................................<br /> Hãy chỉ ra mức độ mà em tham gia vào hoạt động thảo luận nhóm bằng cách khoanh<br /> vào con số tương ứng. Trong đó:<br /> 5 - rất tích cực, 4 - tích cực, 3 - trung bình, 2 - ít tích cực, 1 - không tham gia.<br /> Em tham gia thảo luận ở mức độ nào?<br /> 1 2 3 4 5<br /> <br /> <br /> * Hồ sơ học tập (Portfolio)<br /> là tài liệu minh chứng cho sự Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Chủ đề: Phân số<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> tiến bộ của HS, trong đó HS TRANG GIỚI THIỆU<br /> - Ảnh chân dung<br /> tự đánh giá về bản thân mình, - Lời mở đầu<br /> - Tóm tắt tiểu sử<br /> <br /> nêu những điểm mạnh, điểm<br /> - Mô tả vắn tắt về kết quả<br /> học tập môn Toán<br /> - Mô tả phong cách học, tự<br /> yếu, sở thích của mình, tự ghi đánh giá bản thân<br /> -Bảng chú dẫn<br /> - Mục tiêu<br /> lại kết quả học tập trong quá - Các bằng chứng, bài kiểm<br /> tra, bài tập thú vị, bài tập<br /> <br /> trình học tập, tự đánh giá đối khó<br /> <br /> <br /> chiếu với mục tiêu học tập<br /> MÔN TOÁN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> đã đặt ra để nhận ra sự tiến<br /> bộ hoặc chưa tiến bộ, tìm ra<br /> nguyên nhân và biện pháp Đánh dấu vào cột “có” hoặc “không” để cho biết em có thể làm<br /> khắc phục... [7]. được những gì<br /> Trong dạy học môn Toán, Các yêu cầu Đánh giá<br /> Ghi<br /> GV có thể hướng dẫn HS xây STT được thực Em biết của em<br /> chú<br /> dựng nhiều loại hồ sơ học tập hiện Có Không<br /> <br /> khác nhau: Hồ sơ tiến bộ, hồ sơ 1 Giải bài tập 1 Khi đổi chỗ các phân số trong<br /> một tích thì tích của chúng không<br /> quá trình, hồ sơ mục tiêu, hồ sơ<br /> thay đổi<br /> thành tích.<br /> Ví dụ, cấu trúc hồ sơ tiến bộ 2 Giải bài tập 2 Khi nhân một tích hai phân số với<br /> môn Toán ở tiểu học: phân số thứ ba, ta có thể nhân<br /> phân số thứ nhất với tích của phân<br /> * Bảng kiểm (Checklist, còn<br /> số thứ hai và phân số thứ ba<br /> được gọi là Phiếu kiểm kê) là một<br /> <br /> 18 Tạp chí Khoa học Công nghệ • Số 1 (1) - 2015<br /> KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> bảng liệt kê những hành vi hay 3. Cách thức sử dụng các công cụ chí tự đánh giá) với mục tiêu<br /> tính chất... kèm với yêu cầu xác phát triển khả năng tự đánh giá của chung và mục tiêu riêng (của cá<br /> định là “có” hoặc “không” được HS cuối cấp tiểu học trong dạy học nhân HS)<br /> dùng như một bảng hướng dẫn môn Toán + GV giới thiệu công cụ tự<br /> theo dõi, xem xét và ghi nhận Để phát triển khả năng tự đánh giá<br /> (Bảng 2). Ví dụ: đánh giá trong học tập môn Toán + GV tiến hành làm mẫu tự<br /> *Bài tập có vai trò rất lớn của HS cuối cấp tiểu học, với đánh giá với công cụ đó<br /> đối với hoạt động học tập toán từng công cụ tự đánh giá, GV có + Tổ chức cho HS tiến hành tự<br /> của HS nói chung và hoạt động thể tiến hành sử dụng theo các đánh giá<br /> tự học nói riêng. Thông qua kết bước sau đây: + GV đưa ra các phản hồi về<br /> quả của việc giải bài tập, giáo<br /> + GV và HS cùng xác định tự đánh giá của HS<br /> viên có thể đánh giá HS và HS<br /> mục tiêu bài học/hoạt động (tiêu<br /> có thể tự đánh giá mức độ hiểu<br /> bài của mình.<br /> Bảng 2. Rubric đánh giá khả năng tìm tòi, phát hiện công thức<br /> Ví dụ, để giúp HS tự đánh giá tính diện tích hình thoi<br /> sau khi học dạng toán: Tìm hai Nội Mức độ<br /> số khi biết tổng và hiệu của hai dung Tốt Đạt Chưa đạt<br /> số đó, GV có thể yêu cầu HS giải Hiểu Tự trình bày được vấn đề tìm Trình bày được Không thể trình bày<br /> bài tập: vấn đề tòi: (công thức tính diện tích vấn đề tìm tòi: được vấn đề tìm tòi:<br /> tìm tòi hình thoi) theo ngôn ngữ của (công thức tính (công thức tính diện<br /> «Tuổi chị và tuổi em cộng lại<br /> mình và giảng giải cho người diện tích hình thoi) tích hình thoi).<br /> được 32 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. khác. theo từng bước<br /> Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao hướng dẫn của<br /> nhiêu tuổi?» và tự đánh giá dựa GV.<br /> theo Rubric hướng dẫn đánh giá<br /> cho 4 nội dung: Hiểu đề toán, lập Xác định được các phương án Xác định được Không có khả năng<br /> kế hoạch giải, thực hiện kế hoạch khác nhau (cắt ghép hình thoi một phương án để xác định nên sử<br /> Lập kế<br /> thành hình chữ nhật, hình bình tìm công thức tính dụng phương án nào<br /> giải, nhìn lại bài toán, đánh giá với hoạch<br /> hành, hình thang) và biết cách diện tích hình thoi. để tìm diện tích hình<br /> 4 mức độ: Tốt, khá, trung bình, tìm tòi<br /> lựa chọn phương án tốt nhất thoi.<br /> chưa đạt. để tìm tòi công thức tính diện<br /> tích hình thoi (tính diện tích<br /> *Nhật kí của HS: Ghi lại<br /> hình thoi dựa vào công thức<br /> những điều ấn tượng, những điều tính diện tích hình chữ nhật)<br /> muốn nói về khả năng học tập, sự<br /> tiến bộ,... của bản thân. Thực Lí giải được từng bước thực Thực hiện cắt Không tìm ra được<br /> * Kí hiệu Fist to Five (Từ nắm hiện kế hiện cắt ghép hình thoi thành ghép hình thoi công thức tính diện<br /> hoạch hình chữ nhật, tính diện tích thành hình chữ tích hình thoi dựa<br /> đấm tay cho đến 5 ngón):<br /> tìm tòi hình chữ nhật, từ đó tìm ra nhật, tìm ra công trên diện tích hình<br /> Sau khi trình bày một bài diện tích hình thoi và lí giải thức tính diện tích chữ nhật.<br /> học, hoặc một phần của bài học, được tại sao lại thực hiện từng hình thoi nhưng<br /> bước như vậy. không lí giải được.<br /> GV yêu cầu HS sử dụng bàn tay<br /> của mình để báo hiệu sự hiểu<br /> Kết quả Đưa ra được các câu trả lời Đưa ra câu trả lời Đưa ra câu trả lời<br /> biết của HS. Nắm tay có nghĩa<br /> tìm tòi chính xác, phát hiện được bản chính xác: Diện không chính xác.<br /> là: “Em không hiểu bất kỳ điều chất tri thức: Diện tích hình tích hình thoi bằng<br /> gì”, còn giơ cả 5 ngón tức là thoi bằng tích độ dài hai đường tích độ dài hai<br /> “hiểu hết” [8]. chéo chia cho 2 (cùng một đơn đường chéo chia<br /> vị đo). Giải thích rõ ràng tại sao cho 2 nhưng không<br /> Việc sử dụng kí hiệu này tiết<br /> tìm được công thức tính diện giải thích được.<br /> kiệm thời gian và thu hút được tích hình thoi như vậy.<br /> hứng thú của HS.<br /> <br /> Tạp chí Khoa học Công nghệ • Số 1 (1) - 2015 19<br /> KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> + Đề xuất sử dụng tự đánh giá Bước 3: HS tự đánh giá theo Tài liệu tham khảo<br /> của HS. Rubric đánh giá khả năng tìm tòi, 1. Ban Chấp hành Trung ương<br /> Có thể thấy, việc HS tự đánh phát hiện (Bảng 2) (2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW<br /> giá có thể diễn ra trong mọi thời Bước 4: GV đánh giá ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản,<br /> điểm của quá trình học tập: Khi Bước 5: HS đối chiếu đánh toàn diện giáo dục và đào tạo.<br /> <br /> giá của GV và tự đánh giá. Rút ra 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo<br /> ôn bài cũ, học bài mới, luyện<br /> (2014) Thông tư số 30/2014/TT-<br /> tập, thực hành giải một bài tập, nhận xét.<br /> BGD ĐT ngày 28/8/2014 về Ban<br /> trình diễn một hoạt động trước<br /> Kết luận hành quy định đánh giá HS tiểu học.<br /> lớp, tạo một sản phẩm, hoặc khi<br /> Tự đánh giá trong học tập 3. Dự án Việt - Bỉ (2010), Dạy<br /> tự học ở nhà. Các công cụ tự<br /> của HS đang được quan tâm và học tích cực: Một số phương pháp<br /> đánh giá cũng đa dạng và phong<br /> và kĩ thuật dạy học<br /> phú, tùy từng thời điểm và mục với nhiều chiều hướng khác<br /> 4. Trần Thị Hương Giang<br /> đích dạy học, GV có thể lựa nhau, nhưng đều thống nhất<br /> (2013), “Tổng quan kinh nghiệm về<br /> chọn hoặc phối hợp các công cụ về ý nghĩa và vai trò của nó<br /> phát triển khả năng tự đánh giá cho<br /> đối với việc đổi mới dạy học,<br /> phù hợp. HS cuối cấp tiểu học ở một số nước<br /> hướng tới phát triển năng lực<br /> Chẳng hạn, với bài “Diện trên thế giới”, Báo cáo tổng kết đề<br /> người học. Những thử nghiệm<br /> tích hình thoi” (Toán 4), có thể tài khoa học và công nghệ cấp viện,<br /> bước đầu cho thấy, sử dụng các<br /> hướng dẫn HS tự đánh giá khả MS: V2012-05<br /> công cụ phù hợp có thể phát<br /> năng tìm tòi, phát hiện công 5. Hoàng Phê (1998) (chủ biên),<br /> triển được khả năng tự đánh Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.<br /> thức tính diện tích hình thoi<br /> giá cho HS cuối cấp tiểu học 6. Nghiêm Thị Phiến (1998),<br /> như bảng 2.<br /> trong dạy học môn Toán. Tuy “Về khả năng tự đánh giá của HS<br /> Bước 1: Xác định mục tiêu học nhiên, cần có các công trình lớp 4, 5 ở trường tiểu học”, Nghiên<br /> tập: Tìm tòi, phát hiện công thức nghiên cứu sâu sắc và triển cứu giáo dục, số 10.<br /> tính diện tích hình thoi ABCD có khai ở quy mô rộng hơn để 7. Bùi Hiền, Nguyễn Văn Giao,<br /> AC = m, BD = n tăng cường các biện pháp phát Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo<br /> Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ triển khả năng tự đánh giá của (2001), Từ điển Giáo dục học, NXB<br /> học tập HS tiểu học. Từ điển Bách khoa, Hà Nội.<br /> <br /> <br /> <br /> SUMMARY<br /> DESIGNING ANG USING TOOLS FOR DEVELOPING SELF-ASSESSMENT FOR SENIOR<br /> ELEMENTARY STUDENTS IN MATHS TEACHING<br /> <br /> Le Thi Hong Chi, Le Van Linh<br /> Faculty of Kindergarten and Elementary Education, Hung Vuong University<br /> <br /> The following article refers to the development of self- assessment for senior elementary students. In<br /> particular, the article provides an overview of self-assessment generally and self-assessment of elementary<br /> students particularly, and introduces self-assessment tools intended for them, thereby proposing usages of<br /> such tools for developing self- assessment for elementary students in Maths teaching.<br /> Keywords: self-assessment, elementary students, self-assessment tools.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 20 Tạp chí Khoa học Công nghệ • Số 1 (1) - 2015<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2