intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết Kế Web Với Joomla part 3

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

222
lượt xem
139
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truy cập Joomla trong mạng LAN Sử dụng file host của Windows 1. Tìm file hosts trong thư mục: "C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\" 2. Mở file hosts bằng một trình soạn thảo bất kỳ (chẳng hạn Notepad) 3. Bạn thêm dòng sau: 127.0.0.1 yourdomain #VD: yoursite.com, maychu.com

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết Kế Web Với Joomla part 3

  1. Part 3 Truy cập Joomla trong mạng LAN Sử dụng file host của Windows 1. Tìm file hosts trong thư mục: "C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\" 2. Mở file hosts bằng một trình soạn thảo bất kỳ (chẳng hạn Notepad) 3. Bạn thêm dòng sau: 127.0.0.1 yourdomain #VD: yoursite.com, maychu.com Nếu máy tính của bạn ở trong LAN, có địa chỉ IP: 192.168.0.2 và muốn các máy khác trong LAN có thể truy cập máy chủ thông qua địa chỉ: http://yoursite.com/ thì bạn thêm dòng sau và copy file host tới tất cả các máy trong LAN: 192.168.0.2 yoursite.com Bây giờ bạn có thể mở trình duyệt và gõ vào địa chỉ: http://yoursite.com, khi đó kết quả trả về cũng giống hệt như khi bạn gõ vào địa chỉ http://localhost Chú ý: Nếu muốn tắt tính năng này bạn chỉ cần thêm dấu # vào đầu dòng mà bạn đã khai báo trong file host. # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp. # ... # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host 127.0.0.1 localhost 127.0.0.1 yoursite.com 192.168.0.2 yoursite.com Collection by traibingo 15
  2. Tham khảo thêm:  Không truy cập được Joomla từ máy con  Lỗi khi chạy web joomla ở 1 máy khác trong cùng mạng LAN Dạng địa chỉ của Website Thông thường bạn có thể sở hữu một trong 2 dạng địa chỉ Website: 1. Địa chỉ cơ bản. VD. yoursite.com, yoursite.vze.com ... 2. Địa chỉ con. VD. yoursite.com/web_cua_ban ... Nếu Website của bạn ở dạng địa chỉ cơ bản Khi thử nghiệm trên localhost bạn chỉ cần đặt toàn bộ hệ thống Website trong "thư mục gốc chứa Web" mà phần mềm Web Server qui định. Chẳng hạn đối với Apache, thư mục gốc chứa Web được khai báo thông qua biến DocumentRoot trong file httpd.conf. # # DocumentRoot: The directory out of which you will serve your # documents. By default, all requests are taken from this directory, but # symbolic links and aliases may be used to point to other locations. # DocumentRoot "C:/wamp/www" Nếu Website của bạn ở dạng địa chỉ con Bạn có 2 cách để tạo website với dạng địa chỉ này 1. Cách 1: Tạo một thư mục con của "thư mục gốc chứa Web" với tên là web_cua_ban. (Chẳng hạn thư mục gốc chứa Web: D:/www/ thì thư mục chứa Website của bạn: D:/www/web_cua_ban/) 2. Cách 2 (khuyến cáo): Bạn có thể đặt thư mục chứa Web của bạn ở bất cứ chỗ nào, không nhất thiết phải là một thư mục con của "thư mục gốc chứa Web". Để triển khai theo giải pháp này bạn chỉ cần tạo bí danh cho thư mục chứa Web của bạn. Ở đây chỉ xin giới thiệu cách xử lý với Apache và WAMP: Collection by traibingo 16
  3. Bạn mở file httpd.conf và thêm vào đoạn mã sau: Alias /web_cua_ban/ "duong_dan_thu_muc_chua_web" // Chẳng hạn D:/webdesign/web_cua_ban/ Options Indexes FollowSymLinks MultiViews AllowOverride all Order allow,deny Allow from all Nếu bạn chạy gói phần mềm Web Server WAMP, bạn nhấn chuột vào biểu tượng WAMP ở khay hệ thống (gần đồng hồ), sau đó:  Chọn mục Alias directories, chọn tiếp Add an alias.  Trong màn hình dòng lệnh hiện ra tiếp theo, gõ vào bí danh cho Website của bạn, chẳng hạn web_cua_ban  Tiếp theo gõ vào vị trí lưu trữ của Website, chẳng hạn D:/webdesign/web_cua_ban/ Cài đặt Web Server XAMPP trên Linux Thông thường khi cài đặt Server với một hệ điều hành họ Linux (VD: CentOS, Fedora, SuSE, Redhat Linux, Ubuntu...) chúng ta có thể chọn cài đặt phần mềm Apache (dùng làm Web Server) và MySQL (dùng làm hệ quản trị CSDL) trong gói phần mềm kèm theo. Tuy nhiên rất có thể bạn đã quên hoặc không thích cài chúng hoặc cảm thấy khó khăn khi cấu hình để chúng làm việc với nhau và chạy được PHP, bạn có thể chọn một giải pháp khác: Cài đặt gói phần mềm XAMPP (gồm Apache + MySQL + PHP + PHPMyAdmin). Các bước tiến hành như sau: Collection by traibingo 17
  4. Bước 1: Download Download link: http://www.apachefriends.org/ Bước 2: Cài đặt - Mở Linux shell và đăng nhập bằng tài khoản root su - Giải nén file cài đặt vào thư mục /opt tar xvfz xampp-linux-1.5.3a.tar.gz -C /opt Bước 3: Khởi động XAMPP /opt/lampp/lampp start Bước 4: Kiểm tra Mở trình duyệt và gõ: http://localhost Các chú ý khác [1]. Sau khi cài đặt XAMPP khi gõ http://localhost trình duyệt sẽ tự động chuyển hướng tới http://localhost/xampp. Để thay đổi mặc định ban đầu này: Vào thư mục xampp/htdocs thay đổi (hoặc đổi tên hoặc xóa) file index.php cho phù hợp với mục đích của mình. [2]. Để tạo site dạng http://localhost/Joomla cần thêm đoạn code sau vào file xampp/apache/conf/httpd.conf Alias /Joomla/ "/www/Joomla/" Options Indexes FollowSymLinks MultiViews AllowOverride all Order allow,deny Allow from all Collection by traibingo 18
  5. Trong đó /www/Joomla/ là đường dẫn tới thư mục Joomla của bạn [3]. Để tăng cường bảo mật mở Linux Shell và chay dòng lệnh sau: /opt/lampp/lampp security [4]. Để XAMPP tự chạy sau khi Reboot (giống như một service trong Windows chạy ở chế độ Automatic). Xem hướng dẫn sau: http://www.apachefriends.org/en/faq-xampp-linux.html#fsl Các thông số cần chú ý khi Upload Joomla lên Hosting Mở file "configuration.php" và chỉnh sửa các thông số cho phù hợp với HOST / HOSTING / SERVER mới của bạn. Đối với Joomla! 1.5 Các thông số kết nối với Database /* Database Settings */ var $dbtype = 'mysql'; // Thường là 'mysql'. Ngoài ra có thể là 'mysqli' (tốt hơn 'mysql') var $host = 'localhost'; // Thường là 'localhost'. // Ngoài ra có thể là tên hoặc IP của MySQL server // VD: 'mysql01.yoursite.com', '208.67.222.222' var $user = 'xxx'; // Tên của tài khoản MySQL gắn với database chứa website Joomla. // VD: root, yoursite... var $password = 'xxx'; // Mật khẩu của tài khoản MySQL nói trên. var $db = 'xxx'; // Tên của database chứa website Joomla. // VD: joomla, yoursite_joomla Collection by traibingo 19
  6. var $dbprefix = 'jos_'; // Tiền tố của các bảng trong database. Mặc định là: 'jos_' Các thông số liên quan tới lưu trữ file /* Server Settings */ var $absolute_path = 'xxx'; // Đường dẫn tuyệt đối tới nơi chứa Joomla. // Các phiên bản Joomla 1.5 gần đây đã bỏ thông số này // VD: 'C:\\www\\joomla' (trên Windows) // VD: '/home/yoursite.com/public_html' (trên Linux) var $log_path = 'xxx'; // Đường dẫn lưu trữ các file log. // VD: 'C:\\www\\joomla\\logs' // Hoặc bạn có thể sử dụng một đường dẫn khác, miễn là Writeable var $tmp_path = 'xxx'; // Đường dẫn lưu trữ các file tạm. // VD: '/home/yoursite.com/public_html/tmp' // Hoặc bạn có thể sử dụng một đường dẫn khác, miễn là Writeable Thông số địa chỉ Website var $live_site = ''; // Địa chỉ Website. VD: http://yoursite.com/joomla // Các phiên bản Joomla 1.5 gần đây đã bỏ thông số này Đối với Joomla! 1.0 Các thông số kết nối với Database /* Database Settings */ $mosConfig_host = 'localhost'; // Thường là 'localhost'. // Ngoài ra có thể là tên hoặc IP của Database server $mosConfig_user = ''; // Tên của tài khoản MySQL gắn với database chứa website Joomla. // VD: root, yoursite... $mosConfig_password = ''; // Mật khẩu của tài khoản MySQL nói trên. Collection by traibingo 20
  7. $mosConfig_db = ''; // Tên của database chứa website Joomla. // VD: joomla, yoursite_joomla $mosConfig_dbprefix = 'jos_'; // Tiền tố của các bảng trong database. Mặc định là: 'jos_' Các thông số liên quan tới lưu trữ file /* Server Settings */ $mosConfig_absolute_path = 'xx';// Đường dẫn tuyệt đối tới nơi chứa Joomla // VD: 'C:\\www\\joomla' // VD: '/home/yoursite.com/public_html' $mosConfig_cachepath = 'xxx'; // Đường dẫn tới nơi chứa các file cache. // Sẽ sử dụng khi bật tính năng cache // VD: 'C:\\www\\joomla\\cache' // VD: '/home/yoursite.com/public_html/cache' Thông số địa chỉ Website $mosConfig_live_site = ''; // Địa chỉ Website. // VD: 'http://yoursite.com/joomla', 'http://yoursite.com' Collection by traibingo 21
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2