intTypePromotion=1

Thiết lập hệ thống VMware Server 2.0.2-x trên Ubuntu Server 10.04 với VMware Remote Console Plug-in

Chia sẻ: Cong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
96
lượt xem
11
download

Thiết lập hệ thống VMware Server 2.0.2-x trên Ubuntu Server 10.04 với VMware Remote Console Plug-in

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết lập hệ thống VMware Server 2.0.2-x trên Ubuntu Server 10.04 với VMware Remote Console Plug-in Trong bài viết sau, Quản Trị sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập hệ thống Ubuntu 10.04 server với VMware server 2.0.2-x và VMware Remote Console Plug-in. Trong cuộc thử nghiệm này, chúng ta sử dụng bộ máy với cấu hình như sau: - CPU: Intel(R) Celeron(R) D CPU 3.06GHz, 1 core - Bộ nhớ RAM: 2GB - Ổ CD Rom - Với trình duyệt Firefox 3.6 không thể sử dụng được VMware Remote Console. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết lập hệ thống VMware Server 2.0.2-x trên Ubuntu Server 10.04 với VMware Remote Console Plug-in

 1. Thiết lập hệ thống VMware Server 2.0.2-x trên Ubuntu Server 10.04 với VMware Remote Console Plug-in Trong bài viết sau, Quản Trị sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập hệ thống Ubuntu 10.04 server với VMware server 2.0.2-x và VMware Remote Console Plug-in. Trong cuộc thử nghiệm này, chúng ta sử dụng bộ máy với cấu hình như sau: - CPU: Intel(R) Celeron(R) D CPU 3.06GHz, 1 core - Bộ nhớ RAM: 2GB - Ổ CD Rom - Với trình duyệt Firefox 3.6 không thể sử dụng được VMware Remote Console. Tại bộ máy client, chúng ta sử dụng trình duyệt Chrome để xây dựng hệ thống máy ảo, sau đó sẽ tiếp tục dùng VMware Remote Console Plug-in để kích hoạt và sử dụng chúng. Xét về tổng quát, toàn bộ quá trình này có thể chia ra làm 4 bước chính: - Cài đặt và thiết lập 1 hệ thống hoàn toàn mới sử dụng Ubuntu server. - Đăng ký, tải, chỉnh sửa và cài đặt VMware
 2. - Tạo máy ảo - Điều khiển máy ảo từ xa với VMware Remote Console Plug-in từ phía client Bước 1: Quá trình cài đặt này khá đơn giản, các bạn có thể tham khảo tại các bài viết của chúng tôi, tại đây, đây hoặc đây. Sau khi thiết lập xong, khởi động lại hệ thống. Đăng nhập và kích hoạt tài khoản root: sudo passwd root Điền mật khẩu cho tài khoản root đó, ở đây chúng ta đặt là: 111111 (6 số 1) Đăng xuất ra và đăng nhập trở lại bằng tài khoản root đó vì sau đây chúng ta sẽ thực hiện tất cả các thao tác dưới quyền root. Nâng cấp và cập nhật hệ thống: apt-get update apt-get upgrade -y Sau đó cài đặt gcc: apt-get install -y gcc
 3. Thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho hệ thống (ở đây là 192.168.1.75): nano /etc/network/interfaces Tiếp đó, xóa bỏ mọi thứ và thay thế chúng với những tham số sau: # This file describes the network interfaces available on your system # and how to activate them. For more information, see interfaces(5). # The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback # The primary network interface auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.1.75 netmask 255.255.255.0 network 192.168.1.0 broadcast 192.168.1.255 gateway 192.168.1.1
 4. Chỉnh sửa lại file /etc/resolv.conf: nano /etc/resolv.conf Tiếp tục làm tương tự (hãy chắc chắn về việc sử dụng tham số nameserver hợp lệ, trong bài viết này là 192.168.1.1, cùng với thiết bị router): nameserver 192.168.1.1 Sau đó khởi động lại toàn bộ hệ thống: reboot Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản root và tạo thư mục /root/vm: mkdir /root/vm cd /root/vm Để tải VMWare, người dùng phải đăng ký tại đây, sau đó họ sẽ gửi đường dẫn kích hoạt cùng với thông tin khác qua email đăng ký, cùng với hướng dẫn download, tại đây chúng ta sẽ lưu file VMware-server-2.0.2-203138.i386.tar.gz tại thư mục /root/vm. Giải nén file vừa tải về:
 5. tar -xzf VMware-server-2.0.2- 203138.i386.tar.gz Và trước khi cài đặt, chúng ta cần tiến hành patch đối với VMWare: mkdir /root/dev cd /root/dev Sau đó tải tiếp 5 file sau: wget http://nerdbynature.de/bits/2.6.32- 22/00-vmware-2.6.32_functional.diff.txt wget http://nerdbynature.de/bits/2.6.32- 22/02-vmnet-include.diff.txt.gz wget http://nerdbynature.de/bits/2.6.32- 22/01-vmware-2.6.32_cosmetic.diff.txt wget http://nerdbynature.de/bits/2.6.32- 22/vmware-config.pl.diff.txt wget http://nerdbynature.de/bits/2.6.32- 22/patch-vmware_2.6.3x.sh.txt Tiếp tục, giải nén file sau: gunzip 02-vmnet-include.diff.txt.gz
 6. Và đổi tên của 5 file sau: mv 00-vmware-2.6.32_functional.diff.txt 00- vmware-2.6.32_functional.diff mv 01-vmware-2.6.32_cosmetic.diff.txt 01- vmware-2.6.32_cosmetic.diff mv 02-vmnet-include.diff.txt 02-vmnet- include.diff mv patch-vmware_2.6.3x.sh.txt patch- vmware_2.6.3x.sh mv vmware-config.pl.diff.txt vmware- config.pl.diff Chỉnh sửa lại file patch-vmware_2.6.3x.sh: nano patch-vmware_2.6.3x.sh Xóa bỏ tất cả các tham số liên quan và thay thế bằng: #!/bin/sh # # (C) 2010 lists@nerdbynature.de # # 00-vmware-2.6.32_functional.diff # - based on vmware-server-modules-linux-
 7. 2.6.32.patch # - see http://communities.vmware.com/message/138923 2#1389232 # # 01-vmware-2.6.32_cosmetic.diff # - based on rbihlmeyer's comments in http://communities.vmware.com/thread/232842 # # 02-vmnet-include.diff # - stuff .h and .c files in separate directories, as the other # modules do it # # vmware-config.pl.diff # - based on http://communities.vmware.com/message/139852 5#1398525 # DIR=/root/dev/ PATCHES="00-vmware-2.6.32_functional.diff
 8. 01-vmware-2.6.32_cosmetic.diff 02-vmnet- include.diff" # unset me! # DEBUG=echo if [ -z "$1" -o ! "`ls "$1"/*tar 2>/dev/null | wc -l`" = 4 ]; then echo "Usage: `basename $0` [vmware-modules- source directory]" exit 1 else SRC="$1" fi cd $SRC $DEBUG mkdir orig || exit 1 $DEBUG mv *tar orig/ # untar for t in orig/*.tar; do
 9. $DEBUG tar -xf $t done # patch for p in $PATCHES; do $DEBUG patch -p1 < "$DIR"/"$p" done # tar for d in *-only; do $DEBUG tar -cf `echo $d | sed 's/- only/.tar/'` $d done $DEBUG rm -rf *-only # vsock.ko needs symbols from vmci $DEBUG cd ../../../bin || exit 2 if [ -x vmware-config.pl -a -f $DIR/vmware- config.pl.diff ]; then $DEBUG patch -p0 < $DIR/vmware- config.pl.diff
 10. fi Lưu lại thay đổi và thoát khỏi chương trình. Sau đó chúng ta tiến hành patch: chmod u+x patch-vmware_2.6.3x.sh ./patch-vmware_2.6.3x.sh /root/vm/vmware- server-distrib/lib/modules/source Và cài đặt VMWare: cd /root/vm/vmware-server-distrib ./vmware-install.pl Nếu muốn, bạn chỉ việc chọn Enter để chấp nhận các thiết lập ở chế độ mặc định, nhập số serial đăng ký được gửi qua email và bắt đầu cài đặt. Khi kết thúc quá trình cài đặt, hệ thống sẽ thông báo như sau: The installation of VMware VIX API 1.6.2 build-203138 for Linux completed successfully. You can decide to remove this software from your system at any time by invoking the following command: "/usr/bin/vmware- uninstall-vix.pl".
 11. Enjoy, --the VMware team Starting VMware services: Virtual machine monitor done Virtual machine communication interface done VM communication interface socket family: done Virtual ethernet done Bridged networking on /dev/vmnet0 done Host-only networking on /dev/vmnet1 (background) done DHCP server on /dev/vmnet1 done Host-only networking on /dev/vmnet8 (background) done DHCP server on /dev/vmnet8 done NAT service on /dev/vmnet8 done VMware Server Authentication Daemon (background) done Shared Memory Available done Starting VMware management services: VMware Server Host Agent (background) done VMware Virtual Infrastructure Web Access Starting VMware autostart virtual machines: Virtual machines done
 12. The configuration of VMware Server 2.0.2 build-203138 for Linux for this running kernel completed successfully. Housekeeping... Thank you for using the script! Patch provided by: Ramon de Carvalho Valle http://risesecurity.org Script author: Radu Cotescu http://radu.cotescu.com Và khởi động lại hệ thống: reboot Bước 3: Tại hệ thống client, truy cập vào địa chỉ http://www.google.com/chrome/?hl=en, tải và cài đặt Chrome. Sau khi hoàn tất, mở Chrome và gõ https://192.168.1.75:8333/ui/# (hãy điền thông tin địa chỉ IP chính xác), nhấn Enter … và chọn Proceed anyway:
 13. Đăng nhập bằng tài khoản root với mật khẩu 111111: Theo các bước chỉ dẫn sau để tạo máy ảo:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2