intTypePromotion=3

Thiết lập hồ sơ sản phẩm chứa các thuộc tính và mức độ quan trọng của thực phẩm chức năng: Một nghiên cứu ứng dụng thiết kế trực giao tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Chia sẻ: ViEdison2711 ViEdison2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
3
lượt xem
1
download

Thiết lập hồ sơ sản phẩm chứa các thuộc tính và mức độ quan trọng của thực phẩm chức năng: Một nghiên cứu ứng dụng thiết kế trực giao tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết lập hồ sơ của sản phẩm TPCN chứa các thuộc tính và mức độ thuộc tính quan trọng bằng việc ứng dụng phương pháp thiết kế trực giao trong nghiên cứu thị trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết lập hồ sơ sản phẩm chứa các thuộc tính và mức độ quan trọng của thực phẩm chức năng: Một nghiên cứu ứng dụng thiết kế trực giao tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

  1. Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 2 * 2019 THIẾT LẬP HỒ SƠ SẢN PHẨM CHỨA CÁC THUỘC TÍNH VÀ MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG CỦA THỰC PHẨM CHỨC NĂNG: MỘT NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THIẾT KẾ TRỰC GIAO TẠI THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2018 Nguyễn Thị Hải Yến*, Thái Đức Chính*, Lê Đặng Tú Nguyên*, Đặng Thị Kiều Nga* TÓMTẮT Mở đầu: Thực phẩm chức năng (TPCN) hiện đang được rất nhiều người sử dụng để tăng cường và bảo vệ sức khỏe. Dưới góc độ doanh nghiệp, việc phát triển một sản phẩm đáp ứng với nhu cầu của người tiêu dùng nhằm kịp thời khai thác được tiềm năng của thị trường TPCN là một yêu cầu quan trọng. Mục tiêu: Thiết lập hồ sơ của sản phẩm TPCN chứa các thuộc tính và mức độ thuộc tính quan trọng bằng việc ứng dụng phương pháp thiết kế trực giao trong nghiên cứu thị trường. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng 2 phương pháp định tính và định lượng thông qua việc khảo sát người tiêu dùng tại các nhà thuốc trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có kinh doanh đa dạng TPCN năm 2018. Kết quả: 25 hồ sơ sản phẩm TPCN được thiết lập từ kết quả thiết kế trực giao của thuộc tính chức năng với 5 mức độ tăng cường sinh lực, tăng cường miễn dịch, dưỡng não, bổ não, giảm cân, đái tháo đường; thuộc tính xuất xứ với 3 mức độ Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản; thuộc tính dạng TPCN với 2 mức độ viên nén, viên nang; thuộc tính bao bì với 2 mức độ chai thủy tinh, vỉ; thuộc tính hình thức chiêu thị với 2 mức độ quảng cáo trên truyền thông, tư vấn sử dụng tại điểm bán lẻ và thuộc tính giá cả với 3 mức độ dưới 200.000 VND, 200.000 - 500.000 VND và trên 500.000 VND cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất. Kết luận: Bằng việc ứng dụng phương pháp thiết kế trực giao, doanh nghiệp có thể thiết lập được các hồ sơ sản phẩm với thuộc tính và mức độ quan trọng, có tính đại diện cho sản phẩm yêu thích của người tiêu dùng. Từ khóa: thiết kế trực giao, thuộc tính sản phẩm, mức độ thuộc tính, thực phẩm chức năng ABSTRACT ESTABLISH PRODUCT PROFILE INCLUDE IMPORTANT ATTRIBUTES AND LEVELS OF FUNCTIONAL FOOD: APPLED STUDY OF ORTHOGONAL DESIGN AT HO CHI MINH CITY MARKET IN 2018 Nguyen Thi Hai Yen, Thai Duc Chinh, Le Dang Tu Nguyen, Dang Thi Kieu Nga * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 - No 2- 2019: 403 – 409 Introduction: Functional foods (FF) are currently used by many people to enhance and protect their health. From a business perspective, developing a product that meets the needs of consumers to exploit the potential of the FF market is an important requirement. Objectives: Establish the FF’s profiles include the important attributes and its levels by applying orthogonal design in marketing research. Method: The cross-sectional study used qualitative and quantitative methods through consumer * Khoa Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Tác giả liên lạc: TS. Nguyễn Thị Hải Yến ĐT: 0938769626 Email: haiyen @ump.edu.vn 404 Chuyên Đề Dược
  2. Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 2 * 2019 Nghiên cứu Y học interview at pharmacies in Ho Chi Minh City with a diversified FF business in 2018. Results: 25 profiles of FF products are formed from the orthogonal design of functional attributes with 5 levels of vitality enhancement, immune enhancement, cerebral nourishment, brain tonic, weight loss, diabetes mellitus; Origin attributes with 3 levels of USA, Europe, Japan; FF form with 2 levels of tablets, capsules; Packaging attributes with 2 levels of glass bottle, tablet; The form of promotion with 2 levels of advertising on the media, consultancy at the retail and Price with 3 levels below 200,000 VND, 200,000 - 500,000 VND and over 500,000 VND for a smallest packing unit. Conclusion: By applying the orthogonal design of the conjoint analytical method, businesses can set up product profiles with important attributes and levels representing the consumer’s favorite products. Key words: orthogonal design, attributes, levels od attribute, functional foods. ĐẶTVẤNĐỀ Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường TPCN có thể giúp cho người tiêu dùng sẽ dễ Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của dàng lựa chọn được những sản phẩm TPCN kinh tế và xã hội, nhu cầu về những lợi ích phù hợp với nhu cầu của mình, đồng thời chăm sóc bản thân về mọi mặt ngày càng được cũng mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp chú trọng, đặc biệt là nhu cầu về vấn đề sức sản xuất kinh doanh TPCN mở rộng thị khỏe. Thực phẩm chức năng (TPCN) là một trường và phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, trong những liệu pháp được rất nhiều người dưới góc độ doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh sử dụng để tăng cường và bảo vệ sức khỏe, doanh TPCN, yêu cầu đặt ra làm sao để đưa ra cũng như cải thiện đời sống tinh thần. Thật một sản phẩm TPCN phù hợp và đáp ứng với vậy, ở quy mô quốc tế, thị trường TPCN là nhu cầu của người tiêu dùng để kịp thời khai một trong những thị trường tăng trưởng nhiều thác được tiềm năng của thị trường TPCN và nhanh nhất, đối với nhiều quốc gia tăng từ đang rất lớn. Chính vì thế, nghiên cứu được 20 đến 30% mỗi năm(4). thực hiện nhằm đưa ra cách ứng dụng một Tại Việt Nam, theo Hiệp hội Thực phẩm phương pháp khoa học là thiết kế trực giao chức năng, thị trường TPCN tại Việt Nam trong trong nghiên cứu thị trường, từ đó giúp doanh những năm qua đã có mức tăng trưởng mạnh nghiệp có thể sử dụng để tìm ra được hồ sơ mẽ. Số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh TPCN sản phẩm thực phẩm chức năng với các thuộc năm 2000 mới chỉ có 13 cơ sở, tuy nhiên đến cuối tính và mức độ quan trọng mang tính đại diện 2012 là 1.552 cơ sở, với hơn 5.500 sản phẩm. Năm cho kì vọng của người tiêu dùng. 2013, số cơ sở sản xuất, kinh doanh TPCN đã tăng lên 3.512 cơ sở (tăng 226% so với 2012), với PHƯƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU 6.851 sản phẩm (tăng 124%)(4). Thiết kế nghiên cứu Thị trường thành phố Hồ Chí Minh Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng hai (TPHCM) với mật độ dân cư cao nhất cả nước phương pháp định tính và định lượng thông (hơn 8,2 triệu dân) và số lượng nhà thuốc cũng qua việc khảo sát trực tiếp người tiêu dùng tại nhiều nhất, khoảng 4.000 nhà thuốc hiện đang các nhà thuốc hoạt động trên địa bàn TPHCM bán lẻ TPCN, theo Cục An toàn thực phẩm có kinh doanh đa dạng TPCN từ tháng 3 đến điều tra vào năm 2011 cho biết tỉ lệ số người tháng 7 năm 2018. trưởng thành sử dụng TPCN tại TPHCM là Đối tượng nghiên cứu 43%(4).Vì vậy địa bàn TPHCM là địa điểm phù Các thuộc tính và mức độ thuộc tính của hợp để đánh giá nhu cầu của người tiêu dùng TPCN về TPCN. Chuyên Đề Dược 405
  3. Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 2 * 2019 Đối tượng khảo sát Bước 5: Chọn lọc các thuộc tính và mức độ 30 nhân viên bán hàng và 60 người tiêu thuộc tính chính thức của TPCN ưu thế dựa dùng tại các nhà thuốc có bán đa dạng các loại trên một số tiêu chí sau: số lượng thuộc tính và TPCN. mức độ thuộc tính nhỏ để đảm bảo số tổ hợp Tiêu chí chọn người tiêu dùng: đã từng sử sản phẩm khi tiến hành phân tích kết hợp sẽ dụng TPCN; đã mua TPCN tại nhà thuốc đạt tiêu nhỏ thuận tiện cho việc đánh giá của người chuẩn GPP; tự quyết định việc sử dụng TPCN. tiêu dùng; số lượng mức độ thuộc tính cho mỗi thuộc tính nên từ 2 đến tối đa là 5 hoặc 6 Nội dung nghiên cứu mức độ; các mức độ thuộc tính khác xa nhau Xác định thuộc tính và mức độ thuộc tính sơ đủ để tạo sự khác biệt bằng việc thực hiện bộ của TPCN phép kiểm định t-test và ANOVA với mức ý Bước 1: Dựa vào hồ sơ công ty xác định các nghĩa p < 0,05. nhà thuốc có bán đa dạng các loại TPCN. Thiết lập hồ sơ sản phẩm TPCN chứa các Bước 2: Xin phép nhà thuốc đồng ý cho thuộc tính và mức độ ưu thế thực hiện phỏng vấn 30 nhân viên bán hàng. Bước 1: Sử dụng thiết kế trực giao trên Bước 3: Phỏng vấn 30 nhân viên bán hàng tổng số hồ sơ sản phẩm thu được là tổ hợp của đã được đồng ý theo bảng câu hỏi đã chuẩn bị từng mức độ của tất cả các thuộc tính và được sẵn từ cơ sở lý thuyết, bao gồm các nội dung xem như là một ma trận: OAN(AL)(1,3) về thuộc tính trong các lĩnh vực kĩ thuật, Trong đó: khách hàng, thị trường. A: Số lượng thuộc tính Bước 4: Sửa đổi, bổ sung, hiệu chỉnh lại các thuộc tính và mức độ thuộc tính của TPCN L: Số lượng mức độ thuộc tính cao nhất cho phù hợp. Bước 2: Xác định số lượng hồ sơ mang tính đại diện cho kỳ vọng của người tiêu dùng Xác định thuộc tính và mức độ thuộc tính ưu thông qua công thức N = 1 + (A-1) * L. thế của TPCN Bước 3: Thiết lập ma trận hồ sơ TPCN Bước 1: Tái xin phép các nhà thuốc đã đồng mang tính đại diện với nguyên tắc OAT*OA là ý khảo sát ở giai đoạn 1 để thực hiện tiếp giai một ma trận chéo. đoạn 2. Bước 2: Phát phiếu khảo sát 60 người tiêu KẾTQUẢNGHIÊNCỨU dùng. Những người này được yêu cầu điền Thuộc tính và mức độ thuộc tính sơ bộ vào phiếu khảo sát bằng cách cho điểm từng của TPCN mức độ thuộc tính theo thang điểm từ 1 đến 5 Từ cơ sở lý thuyết, sáu thuộc tính ban đầu với quy ước mức độ quan trọng càng cao thì của TPCN nói chung cùng với các mức độ điểm càng cao. thuộc tính tương ứng đã được đề nghị là chức Bước 3: Thu phiếu khảo sát và kiểm tra sự năng, xuất xứ TPCN, dạng TPCN, bao bì hợp lệ của phiếu khảo sát. TPCN, hình thức chiêu thị và giá cả. Trong 6 Bước 4: Tính toán trị số trung bình cho các thuộc tính này, thuộc tính chức năng và bao bì mức độ thuộc tính để tìm ra các mức độ thuộc TPCN thuộc lĩnh vực khách hàng, thuộc tính tính được người tiêu dùng yêu thích hơn. Trị dạng và xuất xứ TPCN thuộc lĩnh vực kĩ thuật số trung bình của một mức độ thuộc tính là còn thuộc tính hình thức chiêu thị và giá cả trung bình cộng các số điểm được đánh giá thuộc lĩnh vực thị trường. bởi người tiêu dùng. 406 Chuyên Đề Dược
  4. Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 2 * 2019 Nghiên cứu Y học Bảng 1: Thuộc tính và các mức độ thuộc tính sơ bộ Kiểm Các mức độ thuộc TB ĐLC p định của thực phẩm chức năng tính của TPCN Tukey Thuộc tính Mức độ thuộc tính Làm đẹp 3,32 1,04 -0,900 - Bệnh gout - Giảm cholesterol Bổ sung canxi, chống - Bổ mắt - Hỗ trợ điều trị ung thư 3,22 0,97 -1,000 loãng xương - Bổ sung canxi, - Hỗ trợ tiêu hóa Chống lão hóa 3,20 0,89 -1,017 Chức năng chống loãng xương - Huyết áp Hỗ trợ tiêu hóa 3,09 0,97 -1,133 của TPCN - Chống lão hóa - Làm đẹp Giảm cholesterol 3,00 0,89 -1,217 - Dưỡng não, bổ não - Tăng cường miễn Hỗ trợ điều trị ung thư 2,97 0,89 -1,250 - Đái tháo đường dịch - Giảm cân - Tăng cường sinh lực Bệnh gout 2,65 0,85 -1,567 - Ấn Độ - Mỹ Bổ mắt 2,63 0,93 -1,583 - Canada - Nhật Bản Thuộc tính xuất xứ Xuất xứ Mỹ 4,60 0,52 - - Châu Âu - Việt Nam (*) - Hàn Quốc - Úc Châu Âu 4,42 0,64 -0,183 (*) - Dạng viên nén - Dạng lỏng, dung dịch Nhật Bản 4,27 0,70 -0,333 Dạng TPCN - Dạng viên nang - Dạng hỗn dịch Việt Nam 3,67 0,85 -0,933
  5. Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 2 * 2019 Thuộc tính xuất xứ sơ yêu thích. Do đó, nghiên cứu tiến hành Các mức độ có trị số trung bình cách biệt thiết kết trực giao để tình ra các hồ sơ sản không quá lớn. Nghiên cứu chọn 3 mức độ phẩm mang tính đại diện cho các thuộc tính thuộc tính là: (1) Mỹ, (2) Châu Âu và (3) và mức độ thuộc tính ưu thế của TPCN. Nhật Bản. OAN(AL) Thuộc tính dạng TPCN Số lượng thuộc tính A: 6 thuộc tính 2 mức độ (1) viên nang và (2) viên nén có Số lượng mức độ thuộc tính L: Do số lượng trị số trung bình cao hoàn toàn cách biệt với 2 mức độ trong các thuộc tính không đồng đều, mức độ dạng lỏng, dung dịch và hỗn dịch. do đó nghiên cứu lựa chọn số lượng mức độ Thuộc tính bao bì TPCN lớn nhất là 5 mức độ. 2 mức độ thuộc tính (1) dạng đựng trong Như vậy số lượng hồ sơ sản phẩm đại diện chai/lọ thủy tinh và (2) dạng đựng trong vỉ có N = 1 + (6 – 1) * 6 = 25 (hồ sơ). trị số trung bình cao nên được lựa chọn. Nghiên cứu tiếp tục xác định trọng số của Thuộc tính các hình thức chiêu thị các mức độ thuộc tính (Bảng 3) để làm cơ sở Mức độ thuộc tính có kèm theo khuyến xây dựng ma trận thiết kế trực giao (Bảng 4). mãi khi mua hàng có trị số trung bình thấp Bảng 3: Trọng số của các mức độ thuộc tính được hơn khá rõ so với 2 mức độ còn lại. Do đó hai lựa chọn mức độ (1) có quảng cáo trên truyền thông và Thuộc tính Mức độ thuộc Trọng số Số thứ tự tính (2) có tư vấn sử dụng tại các điểm bán lẻ được Tăng cường 2 1 lựa chọn. sinh lực Tăng cường 1 Thuộc tính giá cả cho một đơn vị đóng gói miễn dịch 2 lớn nhất: Có thể thấy người tiêu dùng cho Chức năng Dưỡng não, bổ 0 của TPCN 3 rằng giá cả phần nào có vai trò quan trọng não Giảm cân 4 -1 trong lựa chọn TPCN. Bên cạnh đó, nghiên Đái tháo -2 cứu quyết định chia 3 mức độ cho thuộc tính đường 5 giá cả cho 1 đơn vị đóng gói lớn nhất là (1) Mỹ 1; 4 2; -1 500.000 VND dựa vào thực tế thị trường Nhật Bản 3 0 TPCN tại TPHCM. Viên nang 1;2; 3 2; 1; 0 Dạng TPCN Viên nén 4; 5 -1; -2 Hồ sơ sản phẩm TPCN chứa các thuộc tính và Đựng trong 2; 1; 0 mức độ ưu thế chai/lọ thủy 1; 2; 3 Bao bì TPCN tinh Một sản phẩm TPCN sẽ được cấu thành từ Đựng trong vỉ 4; 5 -1; -2 sự kết hợp của các mức độ thuộc tính. Như Quảng cáo trên 1; 2; 3 2; 1; 0 truyền thông vậy, từ các kết quả của thuộc tính ưu thế, có Hình thức chiêu thị Tư vấn sử -1; -2 thể thiết lập được tổng cộng 360 hồ sơ sản dụng tại điểm 4; 5 bán lẻ phẩm TPCN [5 (chức năng) * 3 (Xuất xứ) * 2 500.000 VND 3 0 để người tiêu dùng có thể đưa ra lựa chọn hồ 408 Chuyên Đề Dược
  6. Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 2 * 2019 Nghiên cứu Y học Bảng 4: Ma trận thiết kế trực giao mang tính đại diện với nguyên tắc OAT*OA = λ*I N A1 A2 A3 A4 A5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 0 0 0 0 4 2 -1 -1 -1 -1 5 2 -2 -2 -2 -2 6 1 2 1 0 -1 7 1 1 0 -1 -2 8 1 0 -1 -2 2 9 1 -1 -2 2 1 10 1 -2 2 1 0 11 0 2 0 -2 1 T 12 0 1 -1 2 0 OA *OA = 13 0 0 -2 1 -1 14 0 -1 2 0 -2 15 0 -2 1 -1 2 16 -1 2 -1 1 -2 17 -1 1 -2 0 2 18 -1 0 2 -1 1 19 -1 -1 1 -2 0 20 -1 -2 0 2 -1 21 -2 2 -2 -1 0 22 -2 1 2 -2 -1 23 -2 0 1 2 -2 24 -2 -1 0 1 2 25 -2 -2 -1 0 1 N A1 A2 A3 A4 A5 A1 1 TCSL Nhật Bản Viên nang TT TVSD
  7. Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 2 * 2019 Danh sách 25 hồ sơ sản phẩm TPCN mang mối quan hệ giữa sản phẩm kì vọng và thị tính đại diện từ 360 tổ hợp của từng mức độ hiếu của người tiêu dùng. Kĩ thuật thiết kế của các thuộc tính được liệt kê như trên. trực gia của phương pháp phân tích kết hợp theo đó đã cho ra kết quả về điểm số tiện ích BÀNLUẬN từng mức độ thuộc tính của các thuộc tính Đối tượng nghiên cứu trọng tâm là các TPCN và tầm quan trọng tương đối của từng thuộc tính và mức độ thuộc tính của TPCN. thuộc tính, giúp doanh nghiệp xác định được Các thuộc tính và mức độ thuộc tính này được sản phẩm mục tiêu và các sản phẩm thay thế, xây dựng từ cơ sở lý thuyết về thuộc tính và khả năng được yêu thích của các sản phẩm mức độ thuộc tính của sản phẩm nói chung này khi ra thị trường. trong ba lĩnh vực là kĩ thuật, khách hàng, thị KẾTLUẬN trường. Sau đó qua phương pháp định lượng để chọn lọc những thuộc tính và mức độ quan Mỗi mặt hàng trên thị trường sẽ có các trọng ưu thế. Việc sử dụng các thuộc tính và thuộc tính và mức độ thuộc tính của riêng mức độ này cho sản phẩm TPCN là một sự chúng và trên thị trường người tiêu dùng sẽ có vận dụng linh động và thích hợp, nghiên cứu rất nhiều sản phẩm chứa các thuộc tính và đã từng bước tìm ra sự liên quan giữa các mức độ thuộc tính khác nhau. Bằng ứng dụng thuộc tính, mức độ thuộc tính với thị hiếu của thiết kế trực giao của phương pháp phân tích người tiêu dùng và giải quyết được vấn đề kết hợp, doanh nghiệp có thể nhanh chóng nghiên cứu lớn nhất là tìm ra 25 hồ sơ sản thiết lập các hồ sơ sản phẩm với thuộc tính và phẩm TPCN cuối cùng mang tính đại diện từ mức độ quan trọng, có tính đại diện cho sản tổ hợp 360 hồ sơ nhờ phương pháp phương phẩm yêu thích của người tiêu dùng. tích kết hợp. TÀILIỆUTHAMKHẢO Nghiên cứu lựa chọn phương pháp phân 1. Baker GA (1999). “Consumer Preferences for Food Safety in Fresh Apples: Market Attributes Consumer Characteristics, tích kết hợp là phương pháp chính để giải Segments, and Marketing Opportunities,” J. Agric. Resour. quyết mục tiêu đề ra. Đây là một công cụ hiệu Econ., 24(1), pp. 80-97. quả trong quá trình nghiên cứu thị trường, 2. Green P and Srinivasan V (1978). “Conjoint analysis in consumer research: issues and outlook”, J. Consum. Res., dựa trên cơ sở khoa học vững chắc và ưu thế 5(2), pp. 103-123. được tin cậy nhất hiện nay. Nền tảng của phân 3. Montgomery DC et al (2017). Design and Analysis of tích kết hợp là phân chia sản phẩm thành Experiments. In: Chapter 6: The 2k Factorial Design. 8th Edition. John Wiley & Sons, Inc., pp. 233-303. nhiều thuộc tính, mỗi thuộc tính của sản phẩm 4. Trần Đáng (2017), Thực phẩm chức năng, Nhà xuất bản Y sẽ có nhiều mức đô thuộc tính khác nhau. Sản học, tr. 83-86. phẩm được đưa ra thị trường được giả thiết chỉ tồn tại một mức độ trong mỗi thuộc tính. Ngày nhận bài báo: 18/10/2018 Với các đối tượng nghiên cứu là các thuộc Ngày phản biện nhận xét bài báo: 01/11/2018 tính và mức độ của TPCN được xây dựng và Ngày bài báo được đăng: 15/03/2019 lựa chọn chặt chẽ, phương pháp phân tích kết hợp là một lựa chọn đúng đắn để giải quyết 410 Chuyên Đề Dược

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản