Thông Báo Số: 140/TB-VPCP

Chia sẻ: Nghia Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
80
lượt xem
6
download

Thông Báo Số: 140/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ HỘI NGHỊ DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI VỀ ĐÔNG Á 2010 TẠI VIỆT NAM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông Báo Số: 140/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 140/TB-VPCP Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ HỘI NGHỊ DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI VỀ ĐÔNG Á 2010 TẠI VIỆT NAM Ngày 21 tháng 5 năm 2010, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á (sau đây gọi tắt là Hội nghị) tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 6 - 7 tháng 6 năm 2010. Cùng dự họp với Thủ tướng Chính phủ có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Ngoại giao báo cáo, ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và ý kiến của đại diện Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau: 1. Về công tác chuẩn bị Hội nghị: - Đồng ý nội dung báo cáo và phân công triển khai cho các bộ, ngành, cơ quan liên quan để tham gia chuẩn bị cho Hội nghị tại báo cáo 1765/BC-BNG-THKT ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Bộ Ngoại giao. Giao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại báo cáo nêu trên. - Bộ Ngoại giao tiếp tục trao đổi với các nước để xác định số lượng khách tham dự Hội nghị (nhất là cấp nguyên thủ quốc gia); đồng thời vận động cấp Bộ trưởng các nước tham gia, đặc biệt là các nước Đông Á như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ.
  2. - Bộ Ngoại giao chủ động xây dựng kế hoạch và nội dung để tổ chức các hoạt động bên lề Hội nghị (các phiên họp, diễn đàn, giao lưu với doanh nghiệp…), đề xuất các nội dung thích hợp để mời Lãnh đạo các nước (Lào, Campuchia, Myanma, Philipines…) tham gia làm diễn giả chính cũng như tổ chức các hoạt động song phương theo đề xuất của Lãnh đạo cấp cao phía Bạn. - Đồng ý Chương trình hoạt động của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị. Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan chuẩn bị chu đáo nội dung các hoạt động của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng tại Hội nghị, đồng thời chủ động sắp xếp, bố trí các cuộc gặp song phương của Thủ tướng Chính phủ với Lãnh đạo các nước và gặp các doanh nghiệp lớn có hợp tác với Việt Nam. 2. Về công tác tuyên truyền, an ninh của Hội nghị: - Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông sớm có đề án cụ thể nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, vị thế của Việt Nam, các cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; đảm bảo lợi ích quốc gia từ việc đăng cai tổ chức Hội nghị này tại Việt Nam. - Bộ Công an phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo an ninh của Hội nghị và an toàn cho khách mời và các đại biểu tham gia Hội nghị. 3. Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng về yêu cầu, ý nghĩa, nội dung và quá trình triển khai của Chính phủ trong việc tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á 2010 tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 6-7 tháng 6 năm 2010. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo); - Các Bộ: Ngoại giao, Công an, Thông tin & Truyền thông, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Công thương, VHTTDL, Phạm Văn Phượng
  3. TN&MT, NN&PTNT, GĐ&ĐT; - UBND thành phố Hồ Chí Minh; - Viện Khoa học Xã hội VN; - Phòng TMCN VN; - VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, QHQT (3).
Đồng bộ tài khoản