Thông Báo Số: 2428/TB-BNN-VP

Chia sẻ: Nghia Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
3
download

Thông Báo Số: 2428/TB-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP KHẨN CẤP PHÒNG CHỐNG DỊCH TAI XANH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông Báo Số: 2428/TB-BNN-VP

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÁT TRIỂN NÔNG NAM THÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 2428/TB-BNN-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP KHẨN CẤP PHÒNG CHỐNG DỊCH TAI XANH Trước diễn biến phức tạp của dịch tai xanh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 615/TTg-KTN ngày 21/4/2010, ngày 22/4/2010, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y các tỉnh đang có dịch lợn Tai xanh là Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Thái Nguyên và Bắc Ninh để bàn các giải pháp ứng phó với dịch lợn tai xanh đang có chiều hướng lây lan rộng. Tham dự cuộc họp còn có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng, đại diện Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo và chuyên viên Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, các nhà khoa học đến từ Viện Thú y Quốc gia, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và Tổ chức FAO. Sau khi Cục Thú y và đại diện các tỉnh báo cáo tình hình dịch bệnh và các biện pháp chống dịch, hội nghị đã thảo luận và tư vấn các giải pháp phòng chống dịch, Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận như sau: Nhận định tình hình dịch: Dịch lợn tai xanh bắt đầu xảy ra tại Hải Dương từ ngày 23/3/2010, đến nay dịch đã lây lan rộng và xuất hiện ở 118 xã, phường, thị trấn của 16 huyện, quận, thị xã tại 6 tỉnh, thành phố gồm Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên. Tổng số lợn mắc bệnh là 33.104 con, trong đó đã có 12.686 lợn chết và tiêu hủy. Hiện nay, diễn biến của dịch lợn tai xanh là hết sức phức tạp. Mặc dù chính quyền nhiều địa phương đã nỗ lực triển khai các biện pháp quyết liệt để chống dịch, nhưng do tính chất nguy hiểm của dịch, nguy cơ dịch tiếp tục lây lan rộng hơn và khả năng dịch sẽ tiếp tục xuất hiện ở nhiều địa phương khác trong thời gian tới là rất cao.
  2. Để nhanh chóng dập tắt dịch, ngăn chặn dịch lây lan rộng, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch như sau: 1. Các địa phương cần chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác phòng chống dịch Tai xanh. Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 615/TTg- KTN ngày 21/4/2010. Về chính sách hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch thực hiện theo Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động điều chỉnh mức hỗ trợ trong hạn mức được Thủ tướng Chính phủ cho phép cho phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay và thực tế ở từng địa phương. Cần có chính sách khen thưởng kịp thời cho những người khai báo dịch. Về các biện pháp kỹ thuật phòng chống dịch, thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được ban hành theo Quyết định số 80/2008/QĐ-BNN ngày 15/7/2008. 2. Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp; tổ chức giám sát chủ động nhằm phát hiện nhanh và xử lý kịp thời các ổ dịch: giao trách nhiệm giám sát và xử lý ổ dịch cho cấp ủy, chính quyền cơ sở và nhân viên thú y cơ sở, vận động các tổ chức đoàn thể và nhân dân cùng tham gia, lấy thôn làm đơn vị cơ sở để chỉ đạo chống dịch. Tổ chức tập huấn kỹ thuật giám sát, phát hiện bệnh cho cán bộ thú y cơ sở, đặc biệt chú trọng việc bảo đảm an toàn sinh học để hạn chế làm dịch lây lan. Chính quyền địa phương các cấp chủ động rà soát kế hoạch phòng, chống bệnh tai xanh của địa phương, bố trí đầy đủ và kịp thời kinh phí, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch. 3. Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, công khai chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi khi có lợn bị tiêu hủy. Công tác thông tin tuyên truyền phải đúng mực, không gây hoang mang, lo lắng cho dư luận làm cho người chăn nuôi bán chạy lợn cũng như không gây tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch. Cần lưu ý tuyên truyền người dân không ăn tiết canh lợn, khi giết mổ lợn phải có dụng cụ bảo hộ cá nhân để phòng một số bệnh lây truyền cho người, đặc biệt bệnh Liên cầu trùng.
  3. 4. Các tỉnh có dịch khẩn trương tổ chức bao vây ổ dịch, xiết chặt việc vận chuyển, giết mổ lợn, đặc biệt cách ly triệt để và quản lý thật chặt đàn lợn mắc bệnh. Tổ chức bảo vệ những vùng chưa có dịch, giao chi cục thú y tỉnh tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch tai xanh cũng như việc sản xuất và cung cấp con giống của các trại lợn giống trên địa bàn. Chỉ đạo ngành thú y làm tốt công tác theo dõi, thống kê dịch để phân tích, hỗ trợ cho công tác dự báo và chỉ đạo chống dịch trên địa bàn. 5. Viện Thú y quốc gia, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội phối hợp chặt chẽ với địa phương để tiếp tục nghiên cứu sâu thêm về đặc tính của vi rút gây bệnh tai xanh năm nay, đặc điểm dịch tễ của bệnh, nghiên cứu mô hình phù hợp xử lý lợn mắc bệnh… để làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung cho các biện pháp phòng chống dịch đạt hiệu quả cao hơn. 6. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thành lập các đoàn công tác do Lãnh đạo Bộ dẫn đầu với sự tham gia của các đơn vị liên quan thuộc Bộ đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tai xanh tại một số địa phương. Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo tới các đơn vị liên quan để cùng phối hợp thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: - Bộ trưởng (để báo cáo); - Văn phòng Chính phủ; - Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để báo cáo); Nguyễn Minh Nhạn - Thứ trưởng Bùi Bá Bổng (để báo cáo); - UBND, Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố; - Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Viện Thú y; - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội; - Lưu: VT, VP.
Đồng bộ tài khoản