Thông Báo Số: 267/TB-BGDĐT

Chia sẻ: Bui Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
5
download

Thông Báo Số: 267/TB-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO SỐ 01 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI “TIẾNG HÁT SINH VIÊN” TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI – 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông Báo Số: 267/TB-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẠO NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 267/TB-BGDĐT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2010 THÔNG BÁO SỐ 01 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI “TIẾNG HÁT SINH VIÊN” TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI – 2010 Để chuẩn bị tốt cho Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XI – 2010, Ban Tổ chức Hội thi xin thông báo như sau: 1. Thời gian, địa điểm thi (dự kiến): a. Khu vực phía Nam từ Đà Nẵng trở vào sẽ tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh - Thời gian: Từ ngày 17 đến 24/10/2010. - Địa điểm đón tiếp các đoàn và tổ chức Hội thi: Tại Nhà hát Quân đội phía Nam, 140 đường Cộng hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. b. Khu vực phía Bắc từ Thừa Thiên – Huế trở ra sẽ tổ chức tại Hà Nội - Thời gian: Từ ngày 30/10 đến 08/11/2010. - Địa điểm đón tiếp các đoàn và tổ chức Hội thi: Tại Nhà hát Quân đội, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. (Thời gian, địa điểm chính thức của Hội thi, Ban tổ chức sẽ có thông báo trong các văn bản tiếp theo) 2. Một số quy định của Hội thi: Ngoài những điều đã quy định tại Điều lệ Hội thi. Ban Tổ chức lưu ý thêm các đoàn như sau:
  2. - Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ của đoàn bao gồm: Danh sách thí sinh, cán bộ, phục vụ của đoàn; 15 bản chương trình dự thi của đoàn (theo mẫu gửi kèm); công văn đăng ký dự thi của đơn vị dự thi. - Thí sinh dự thi phải xuất trình thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân. - Chuẩn bị kinh phí là 15.000đ/người (Mười lăm ngàn đồng chẵn) và 02 ảnh 3x4 để làm thẻ cho các thành viên trong đoàn. - Chuẩn bị chương trình giao lưu và quà tặng (nếu có) với các đơn vị kết nghĩa với đoàn mình trong thời gian diễn ra Hội thi. Các trường kết nghĩa do Ban tổ chức bố trí. 3. Thời hạn đăng ký: - Văn bản đăng ký tham gia Hội thi “Tiếng hát sinh viên” và danh sách đăng ký theo mẫu số 1, số 2 gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 30/8/2010 (theo dấu bưu điện) và gửi văn bản điện tử qua địa chỉ email: patuan@moet.gov.vn. Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác HSSV, Bộ GD&ĐT, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Đt/Fax: 04.8681.598; Email: patuan@moet.gov.vn; Điều lệ Hội thi được đăng tải tại trang web: http://www.moet.gov.vn/?page=1.22&view=1842&spage2=1 TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC Nơi nhận: HỌC SINH, SINH VIÊN - Các sở GD&ĐT, các cơ sở giáo PHÓ VỤ TRƯỞNG dục đại học, các trường trung cấp chuyên nghiệp; - TT. Trần Quang Quý (để b/c); - Bộ VHTTDL, TW Đoàn; - Lưu VT, Vụ CTHSSV. Nguyễn Đình Mạnh BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHUNG KHẢO
  3. HỘI THI “TIẾNG HÁT SINH VIÊN” - LẦN THỨ XI NĂM 2010 Kính gửi: Ban tổ chức Hội thi "Tiếng hát Sinh viên" 1. Tên đơn vị tham gia: 2. Họ tên trưởng đoàn: 3. Điện thoại di động: , Email: TT Họ và tên các thành viên trong đoàn Năm Chức vụ trong đoàn Ghi chú sinh (Chữ in hoa) (Thí sinh, cán bộ...)
  4. Ngày tháng năm 2010 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản