Thông báo 0061/TM-DM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
3
download

Thông báo 0061/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 0061/TM-DM về việc xuất khẩu hàng dệt may số lượng nhỏ sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 0061/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0061/TM-DM Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2005 THÔNG BÁO CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0061/TM-DM NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SỐ LƯỢNG NHỎ SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ NĂM 2005 Nhằm giảm thủ tục cho các thương nhân xuất khẩu hàng mẫu, giao hàng số lượng nhỏ, hay thiếu hụt hạn ngạch số lượng nhỏ, Bộ Thương mại thông báo: - Các thương nhân xuất khẩu lô hàng số lượng nhỏ hoặc thiếu hạn ngạch với số lượng nhỏ (dưới 20 tá hoặc 120kg) được phép làm thủ tục xin cấp Visa xuất khẩu tại các phòng quản lý XNK khu vực, không cần Thông báo giao hạn ngạch của Bộ Thương mại. - Các thương nhân không bị giới hạn số lần tối đa xuất khẩu các lô hàng số lượng nhỏ trong một năm, nhưng tổng số lượng hạn ngạch các lần cấp Visa cho các lô hàng nhỏ trong một năm không vượt quá 300 tá hoặc 500 kg. - Các phòng quản lý XNK khu vực làm thủ tục cấp Visa cho các lô hàng nhỏ (dưới 20 tá hoặc 120 kg) của thương nhân và tổng hợp báo cáo về Ban điều hành hạn ngạch dệt may hàng tuần. Bộ Thương mại thông báo các phòng QLXNK, thương nhân biết và thực hiện./. Lê Danh Vĩnh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản