Thông báo 05/TB-UB

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Thông báo 05/TB-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 05/TB-UB về xử lý các trường hợp thu mua, vận chuyển, tàng trữ phế liệu có trái nổ và chất nổ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 05/TB-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ----------------- Số: 05/TB-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 1988 THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP THU MUA, VẬN CHUYỂN, TÀNG TRỮ PHẾ LIỆU CÓ TRÁI NỔ VÀ CHẤT NỔ Tiếp theo Chỉ thị số 41/CT-UB ngày 14/11/1987 của Ủy ban nhân nhân dân thành phố về việc nghiêm cấm thu mua phế liệu có trái nổ và chất nổ, nay Ủy ban nhân dân thành phố quyết định về việc xử lý các trường hợp thu mua, vận chuyển, tang trữ các vật nổ như sau: 1. Tất cả các cơ sở kinh doanh phế liệu có trái nổ, chất nổ phải kê khai, báo cáo ngay cho Ban chỉ huy quân sự và Công an địa phương trước ngày 20-1-1988. 2. Tịch thu tất cả các trái nổ, chất nổ, đang vận chuyển vào thành phố, đang có ở các cơ sở quốc doanh, tập thể, tư nhân tại thành phố để đưa đi hủy bỏ. 3. Phạt cơ sở có các vật này 50đ một kg trái nổ, chất nổ. 4. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chịu trách nhiệm thu gom, quản lý, hủy bỏ xong trong tháng 1-1988 đối với tất cả các trái nổ, chất nổ hiện có ở các cơ sở kinh doanh phế liệu tại thành phố. 5. Sau ngày 20-1-1988 cơ sở kinh doanh phế liệu nào còn chứa trái nổ, chất nổ, thì ngoài việc bị tịch thu và phạt như trên đã nêu, chủ cơ sở còn bị rút vĩnh viễn giấy phép kinh doanh và truy tố xét xử theo pháp luật. 6. Việc tịch thu, phạt, rút giấy phép kinh doanh và yêu cầu khởi tố trong thông báo này do Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định. 7. Sở Tài chánh thành phố hướng dẫn các Phòng Tài chánh thực hiện việc thu nộp tiền phạt nói trên, trích 70% giao cho Bộ chỉ huy quân sự thành phố để chi phí thu gom, quản lý và đưa đi hủy bỏ, còn 30% nộp ngân sách quận, huyện để chi cho công việc này và khen thưởng người có công phát hiện. 8. Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Sở Tài chánh thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện cần phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị số 41/CT- UB ngày 14 tháng 11 năm 1987 và Thông báo này của Ủy ban nhân dân thành phố.
  2. T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ K/T.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Quang Chánh
Đồng bộ tài khoản