Thông báo 11/1997/TBLN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
28
lượt xem
4
download

Thông báo 11/1997/TBLN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 11/1997/TBLN về việc xử lý hình sự các hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán và đốt các loại pháo do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 11/1997/TBLN

  1. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CAO NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/1997/TBLN Hà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 1997 THÔNG BÁO CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 11/1997/TBLN NGÀY 03 THÁNG 2 NĂM 1997 VỀ VIỆC XỬ LÝ HÌNH SỰ CÁC HÀNH VI SẢN XUẤT, VẬN CHUYỂN, MUA BÁN VÀ ĐỐT CÁC LOẠI PHÁO Thời gian qua, các ngành, các cấp đã thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương của Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, đốt pháo nổ và cấm kinh doanh các loại pháo nổ, pháo do nước ngoài sản xuất. Ngày 11/1/1997 Chính phủ có Nghị quyết, quyết định cấm sảnxuất, vận chuyển, buôn bán và đốt tất cả các loại pháo. Để thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Chính phủ về cấm tất cả các loại pháo, sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Nội vụ, Toà án nhân dân tối cao, được sự uỷ nhiệm của lãnh đạo liên ngành, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra thông báo như sau: 1. Lãnh đạo liên ngành Trung ương (Bộ Nội vụ - Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toá án nhân dân tối cao) thống nhất áp dụng các quy định tạiThông tư 01/TTLN ngày 25/1/1996 để xử lý hình sự các hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán và đốt các loại pháo (kể cả pháo nổ, pháo hoa, thuốc pháo nổ, thuốc pháo hoa và các loại pháo, thuốc khác). 2. Lãnh đạo liên ngành Trung ương (Bộ Nội vụ - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Toà án NDTC) yêu cầu các cơ quan công an, Viện kiểm sát, Toà án địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc điều tra, truy tố, xét xử, nhằm xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi phạm tội, phục vụ tốt yêu cầu chính trị địa phương. Đồng thời có biện pháp phổ biến, tuyên truyền rộng rãi tinh thần nghị quyết ngày 11/1/1997 của Chính phủ, Thông tư liên ngành số 01/TTLN ngày25/1/1996 và Thông báo này để mọi người thực hiện. 3. Thông báo này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần báo cáo lên cơ quan cấp trên để hướngdẫn. Phạm Sĩ Chiến (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản