Thông báo 175/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Thông báo 175/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 175/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về việc bảo đảm vốn các dự án xi măng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 175/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 175/TB-VPCP Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2008 THÔNG BÁO Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về việc bảo đảm vốn các dự án xi măng Ngày 22 tháng 7 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp bàn về bảo đảm vốn cho các dự án xi măng có tiến độ đi vào sản xuất năm 2008, 2009 và 2010. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Xây dựng, Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam báo cáo và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau: Các dự án đầu tư xây dựng các nhà máy xi măng có tác động trực tiếp tới việc đầu tư cơ sở hạ tầng, do vậy cần bảo đảm đủ vốn cho những dự án sẽ đi vào sản xuất trong các năm 2008, 2009 và 2010. Để tiếp tục triển khai thực hiện các dự án xi măng nêu trên theo đúng tiến độ được duyệt, các Bộ, ngành và các ngân hàng cần chủ động phối hợp, rà soát, tính toán, cân đối vốn và tháo gỡ vướng mắc về vốn cho các dự án, cụ thể như sau: 1. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: - Chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục bảo đảm vốn cho các dự án xi măng đã ký kết hợp đồng tín dụng, hoàn thành đưa vào sản xuất trong các năm 2008, 2009. Đối với phần vốn chưa giải ngân, thực hiện theo lãi suất hiện hành; Đối với phần vốn đã giải ngân, các bên thương thảo về mức lãi suất hợp lý, trên nguyên tắc cùng chia sẻ rủi ro. Riêng các dự án đi vào sản xuất trong năm 2010, Bộ Xây dựng rà soát, cân đối lại tiến độ huy động vốn trên cơ sở tính toán đến mức tăng trưởng trong các năm sau và thống nhất với các ngân hàng thương mại để có kế hoạch thu xếp vốn. 2. Ngân hàng Phát triển Việt Nam: Tiếp tục giải ngân cho các dự án đáp ứng đủ điều kiện giải ngân theo quy định, ưu tiên các dự án ở khu vực phía Nam. 3. Các doanh nghiệp cơ cấu lại vốn của các dự án để chủ động huy động nguồn vốn thực hiện. Trường hợp cần thiết bảo lãnh của ngân hàng trong nước để vay vốn nước ngoài, các doanh nghiệp chủ động thương thảo, lựa chọn ngân hàng đứng ra thu xếp bảo lãnh. 4. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc cải cách thủ tục cấp giấy phép khai thác mỏ cho các dự án xi măng, bảo đảm việc cấp giấy phép đơn giản, nhanh chóng. 5. Bộ Xây dựng theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án bảo đảm tiến độ; tổng hợp những khó khăn vướng mắc ở các dự án, làm việc với các Bộ, ngành liên quan
  2. để tháo gỡ. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; PHÓ CHỦ NHIỆM - Các Bộ: TC, XD, KH & ĐT, TNMT; - Ngân hàng NNVN; - Các ngân hàng: Phát triển VN, Ngoại thương VN, Công thương VN, Đầu tư và Phát triển VN, NN &PTNT; - TCTCN Xi măng VN; (Đã ký) - Hiệp hội XMVN; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Phạm Văn Phượng; các Vụ: KTTH, TH, TTĐT; - Lưu VT, KTN (5). Văn Trọng Lý
Đồng bộ tài khoản