intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông báo 193/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

158
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 193/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều hành Chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 193/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 193/TB-VPCP ----------------------- Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2009 THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều hành Chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng ------------------------- Ngày 26 tháng 6 năm 2009, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về đánh giá kết quả điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện chính sách tiền tệ trong 6 tháng cuối năm 2009. Cùng dự cuộc họp với Thủ tướng có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đại diện các Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Sau khi nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình bày báo cáo, ý kiến của các đại biểu tham dự, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau: Chính phủ đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2009 đã bám sát các mục tiêu và 5 nhóm giải pháp của Chính phủ, thực hiện có hiệu quả chính sách tiền tệ, góp phần quan trọng ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Đến nay, tình hình kinh tế nước ta đã có một số chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang phải đối mặt với rất nhiêu khó khăn phức tạp trong phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy, trong những tháng cuối năm 2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục bám sát các mục tiêu đề ra từ đầu năm, chủ động phân tích, đánh giá và phải có những điều chỉnh phù họp trong điều hành chính sách tiền tệ. Kinh nghiệm và kết quả thực tiễn đã cho thấy chính sách tiền tệ có vai trò hết sức quan trọng, là chính sách rất thiết thực hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát và ngăn chặn suy giảm kinh tế. Thời gian tới điều hành chính sách tiền tệ cần tập trung theo hướng và một số giải pháp, cụ thể sau: 1. Về lãi suất: Lãi suất cơ bản và các mức lãi suất khác được điều chỉnh theo hướng ổn định và ở mức hợp lý, kết hợp với điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ chính sách tiền tệ khác để kiểm soát mức tăng các chỉ tiêu tiền tệ phù hợp với mục tiêu kinh tế vĩ mô. 2. Về tỷ giá: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp điều hành thị trường ngoại hối và tỷ giá như trong 6 tháng đầu năm 2009, can thiệp mạnh và hợp lý theo tín hiệu thị trường trên cơ sở có chọn lọc đối tượng, nhằm đảm bảo ổn định tỷ giá và cán cân thanh toán. 3. Về chính sách hỗ trợ lãi suất: Tiếp tục triển khai thực hiện tích cực chính sách hỗ trợ lãi suất theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Tăng cường thanh tra, giảm sát, kiểm tra các khoản cho vay hỗ trợ lãi suất để đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu hỗ trợ. 4. Về mục tiêu: Điều hành tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 25%, tín dụng tăng khoảng 25-27% nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% khống chế lạm phát ở mức một con số trong năm 2009. Theo dõi sát diễn biến khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới và sự chuyển biến của nền kinh tế trong nước để chủ động đề xuất giải pháp phù hợp, nhằm ngăn ngừa tái diễn lạm phát cho cả giai đoạn 2009-2010. 5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương kiểm soát nhập siêu năm 2009 không vượt quá 20% tổng kim ngạch xuất khẩu như mục tiêu đề ra. 6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.
  2. 7. Đồng ý về nguyên tắc và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 7 năm 2009 báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án tăng vốn điều lệ cho các Ngân hàng Thương mại Nhà nước, nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình mới. Giao Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo các Bộ, ngành triển khai vấn đề này. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, các Phó TTg; PHÓ CHỦ NHIỆM - Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Công Thương; (Đã ký) - Ngân hàng NNVN; - Ủy ban Giám sát tài chính QG; - Ủy ban Chứng khoán NN; - Ngân hàng Chính sách XH; - Ngân hàng Phát triển VN; - Ngân hàng Ngoại thương VN; Phạm Văn Phượng - Ngân hàng Công thương VN; - Ngân hàng Nông nghiệp & PTNTVN; - Ngân hàng Đầu tư & PTVN; - Ngân hàng PT nhà ĐBSCL; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, KTN, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, KTTH (4)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2