intTypePromotion=1

Thông báo 2198/TC-TCĐN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
99
lượt xem
1
download

Thông báo 2198/TC-TCĐN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 2198/TC-TCĐN của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 2198/TC-TCĐN của Bộ Tài chính

  1. Th«ng b¸o Cña Bé Tµi chÝnh sè 2198/TC­TC§N ngµy 24 th¸ng 02 n¨m 2005 vÒ tû gi¸ h¹ch to¸n ngo¹i tÖ th¸ng 3/2005 C¨n cø Th«ng t  80/2003/TT­BTC ngµy 13/8/2003 cña Bé  Tµi  chÝnh, Bé  Tµi chÝnh th«ng b¸o tû  gi¸ h¹ch to¸n kÕ  to¸n vµ  b¸o  c¸o thu chi ngo¹i tÖ th¸ng 1 n¨m 2005, ¸p dông thèng nhÊt trªn  ph¹m vi c¶ níc nh sau: 1. Tû gi¸ h¹ch to¸n gi÷a ®ång ViÖt Nam víi ®« la Mü (USD)   th¸ng 3/2005 lµ: 1 USD = 15.754 ®ång. 2.  Tû  gi¸  thèng  kª  quy   ®æi  gi÷a   ®«  la  Mü   (USD)  vµ  c¸c  ngo¹i tÖ kh¸c cña th¸ng 3 n¨m 2005 thùc hiÖn theo phô lôc ®Ýnh  kÌm t¹i C«ng v¨n nµy. 3.  Tû  gi¸ gi÷a  ®ång ViÖt Nam víi c¸c lo¹i ngo¹i tÖ  kh¸c  ®îc tÝnh th«ng qua ®« la Mü theo tû gi¸ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 vµ   2 nãi trªn. 4. Tû gi¸ h¹ch to¸n trªn ®îc ¸p dông trong c¸c nghiÖp vô: ­ Quy  ®æi vµ  h¹ch to¸n thu, chi NSNN b»ng ngo¹i tÖ  kÓ  c¶  c¸c kho¶n thu hiÖn vËt cã gèc b»ng ngo¹i tÖ. ­ Quy ®æi vµ h¹ch to¸n sæ s¸ch kÕ to¸n cña KBNN. §Ò  nghÞ  c¸c c¬  quan tµi chÝnh, c¬  quan thu, Kho b¹c Nhµ   níc vµ c¸c tæ chøc thùc hiÖn thu chi NSNN c¨n cø vµo tû gi¸ ® ­ îc th«ng b¸o  ®Ó  h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ b¸o c¸o thu chi ngo¹i tÖ  theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. TH¤NG B¸O (KÌm theo C«ng v¨n sè 2198/TC­TC§N ngµy 24/2/2005 cña Bé Tµi   chÝnh) Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o tû gi¸ gi÷a ®« la Mü vµ c¸c lo¹i ngo¹i  tÖ kh¸c ¸p dông trong thèng kª kÓ tõ ngµy 01/3/2005 cho ®Õn khi cã th«ng b¸o míi nh sau: Ký hiÖu ngo¹i tÖ USD/Ngo¹i  Tªn níc Tªn ngo¹i tÖ B»ng sè B»ng ch÷ tÖ ViÖt nam Dong 00 VND ­ slovakia Slovakkoruna 09 SKK 28,62 MOD¡MBÝCH METICAL 10 MZM 18.374,00
  2. NICARAGOA CORDOBAORO 11 NIo 16,23 NAM T¦ NEW DINAR 12 YUm ­ CH¢U ¢U EURO 14 EUR 0,76 GHIN£ BICXAC Guinea bissau peso 15 GWP ­ H¤N§UARAT LEMPIRA 16 HNL 18,74 ANBANI LEK 17 ALL 96,10 BALAN ZLOtY 18 PLN 2,97 BUNGARI LEV 19 BGL 1,48 LIB£RIA liberian dollar 20 LRD 50,00 HUNGGARI FORINT 21 HUF 182,60 SNG (NGA) russian ruble (new) 22 RUB 27,79 M¤NG Cæ TUGRIK 23 MNT 1.210,00 RUMANI LEU 24 ROL 27.685,00 TIÖP KH¾C czech koruna 25 CZK 22,60 TRUNG QUèC Yan remminbi 26 CNY 8,28 B¾C TRIÒU TI£N north korean won 27 KPW 2,20 CUBA cuban peso 28 CUP 1,00 LµO KIP 29 LAK 7.843,00 CAMPUCHIA RIEL 30 KHR 3,844.00 PAKITXTAN pakistan rupee 31 PKR 59,31 ACHENTINA argentine peso 32 ARS 2,93 ANH Vµ B¾C  pound sterling 35 GBP 0,52 AILEN H¤NGK¤NG hong kong dollar 36 HKD 7,80 PH¸P french FRANC 38 FRF 7,43 THôY SÜ swiss franc 39 CHF 1,16 CHLB §øC DEUTSCH MARK 40 DEM 2,22 NHËT Yen 41 JPY 104,71 Bå §µO NHA portuguese escudo 42 PTE 227,05 CH CHI N£ guinea franc 43 GNF 2.550,00 X¤ MALI SOMA SHILING 44 SOS 3.080,00 TH¸I LAN BAHT 45 THB 38,43 BRU N¢Y BRUNEI DOLLAR 46 BND 1,63 BRAXIN BRAZILIAN REAL 47 BRL 2,59 THôY §IÓN SWEDISH KRONA 48 SEK 6,86 NAUY NORWEGIAN KRONE 49 NOK 6,22 §AN M¹CH DANISH KRONE 50 DKK 5,62 LUCX¡MBUA LUXEMBOURG FRANC 51 LUF 45,69 óC australian dollar 52 AUD 1,27 CANADA canadian dollar 53 CAD 1,25 SINGGAPO singapore dollar 54 SGD 1,63 MALAYSIA malaysian ringgit 55 MYR 3,80 AN GI£ RI algerian dinar 56 DZD 71,33 CHDCND Y£MEN yemeni rial 57 YER 181,40 IR¾C iraqi dinar 58 IQD 1.461,00
  3. LIBI lebanese dinar 59 LYD 1,30 TUYNIDI tunisian dinar 60 TND 1,22 BØ belgian franc 61 BEF 45,69 MARèC moroccan dirham 62 MAD 8,41 COL¤MBIA colombian peso 63 COP 2.303,00 C¤NG G¤ cfa franc REAC 64 XAF 495,94 ¡NG G¤ LA kwanza reajustado 65 AOR 82,90 Hµ LAN netherlands guilder 66 NLG 2,50 MALI cfa franc beac 67 XOF 495,94 MIÕN §IÖN kyat 68 MMK 6,42 AI CËP egyptian pound 69 EGP 5,74 XY RI syrian pound 70 SYP 51,91 LI B¡NG libian pound 71 LBP 1.513,00 £ TYOPIA ethiopian birr 72 ETB 8,66 AIR¥LEN irish pound 73 IEP 0,89 1.345.000, THæ NHÜ Kú turkish pound 74 TRL 00 ITALY itilian lira 75 ITL 2.192,83 PHÇN LAN markka 76 FIM 6,73 M£HIC¤ maxican peso 77 MXN 11,08 PHILIPIN philipine peso 78 PHP 54,68 PARAGOAY guarani 79 PYG 6.250,00 HY L¹P drachma 80 GRD 385,90 ÊN §é iNdian rupee 81 INR 43,60 SRILANCA srilanca rupee 82 IKR 99,30 B¡NG LA §ÐT taka 83 BDT 63,00 IN§¤N£XIA rupiah 84 IDR 9.260,00 ¸O schiling 85 ATS 15,58 QòY TIÒN TÖ QT SDR 86 SDR ­ £CUA§O SUCRE 87 ECS 25.000,00 NEW ZEALAND newzeland dollar 88 NZD 1,38 DJIBOUTI djibouti franc 89 DJF 173,30 T¢Y BAN NHA spanish peseta 90 ESP 188,43 P£ RU nuevo sol 92 PEN 3,26 PANAMA balboa 93 PAB ­ §µI LOAN new taiwan dollar 94 TWD 31,06 MACAO pataca 95 MOP 8,01 IRAN iranian rial 96 IRR 8.852,00 C¤ OÐT kuwaiti dinar 97 KWD 0,29 HµN QUèC won 98 KRW 1.002,10 KHèI C¸C N¦íC  rup chuyÓn nhîng 100 RCN 1,00 xhcn ®«ng ®øc east german mark 101 DDM 2,22 ApGANIxT¨Ng afghani 102 AFA ­ BAHAMAS bahamian dollar 103 BSD 1,00
  4. baren baharaini dinar 104 BHD 0,38 BARBADOS barbados dollar 105 BBD 1,99 BELIZE belize doliar 106 BZD 1,99 MADAGASCAR malagasy franc 107 MGF 9.150,00 ISRAEL NEW israeli SHEKEL 108 ILS 4,36 JAMAICA jamACAN 109 JMD 61,31 BOLIVIA BOLIVIANO 110 BOB 8,05 COSTARICA costa rican colon 111 CRC 464,45 GHANA CEDI 112 GHC 9.010,00 GUATEMALA quetzal 113 GTQ 7,68 MAURITANIA ouguiya 114 MRO 259,19 NEPAL nepalese rupee 115 NPR 72,00 NIGERIA naira 116 NGN 132,00 SIERRALEONE leone 117 SLL 2.355,00 NAM PHI rand 118 ZAR 5,78 l¬xoto rand 119 ZAR 5,78 URUGUAY PESO uruguayo 120 UYU 25,40 VENEZUELA bolivar 121 VEB 1.915,20 ship cyprus pound 122 CYP 2,27 tiÖp kh¾c (cò) czech koruna 123 CSK 22,60 slovenia tolar 124 SIT 181,07 solomon islans  solomon island 125 SBD 0,14 dollar zambia kwacha 126 ZMK 4.625,00 zimbabue zumbabwe dollar 127 ZWD 6.049,30 b¨ng ®¶o iceland krona 128 ISK 60,86 ruanda rwanda franc 129 RWF 551,40 east carIbean  monserrat 130 XCD 2,67 dollar saint helena st. helena pound 131 SHP 1,91 saint kitts  east caribean  132 XCD 2,67 and nevis dollar east caribIan  saint lucia 133 XCD 2,67 dollar latvia latvian lats 134 LVL 0,53 ¸c menia armenian dram 135 AMD 470,00 aruba aruban guilder 136 AWG 1,79 gioocdani jordanian dinar 137 JOD 0,71 ka z¾c stan tenge 138 KZT 130,10 haity gourde 139 HTG 36,25 kªnia henyan shiling 140 KES 76,50 moldovia,  moldovan leu 141 MDL 12,54 republic of quata qatari rial 142 QAR 3,64 walis & futuna  fp franc c 143 XPF 89,50
  5. islands french  cfp franc 144 XPF 89,50 polynesia maritus mauritus rupee 145 MUR 28,40 st. vincent &  east carIbian  146 XCD 2,67 the grennadi dollar  ussr rup xo viet 147 USR 27,79 §«ng sahara moroccan dirham 148 MAD 8,41 Lithuana lithuanian litas 149 LTI 2,61 Samoa tala 150 WST 0,37 Uzbekistan uzbekistan sum 151 UZS 1.068,62 Vanuatu vatu 152 VUV 106,22 Gibrata gibral tar pound 153 GIP 1,91 Oman rial omani 154 OMR 0,38 swaziland lilangeni 155 SZL 5,76 falkland  falkland islands  island  156 FKP 1,60 pound (malvina) east caribian  grenada 157 XCD 2,67 dollar fiji fiji dollar 158 FJD 0,61 uganda uganda shilling 159 UGX 1.688,00 cape verde cape verde escudo 160 CVE 83,70 neth antiLlIAN  neth antilles 161 ANG 1,78 guilder ukraina hryvnia 162 UAH 5,30 caymanb islands  cayman issland 163 KYD 0,82 dollar united arab  uae dirham 164 AED 3,67 emirates maldives rufiyaa 165 MVR 12,68 comoros comoro franc 166 KMF 372,00 chilª unidades de fomento 167 CLF 567,20 céng hoµ c«ng  franc congolais 168 CDF 465,00 g« erItre nakfa 169 ERN 13,50 zambia dalasi 170 GMD 28,80 ang«la new kwAnda 171 AON 82,90 chilª chilean peso 172 CLP 567,20 cook islands new zwaland dollar 173 NZD 1,38 estonia kroon 174 EEK 11,82 georgia lari 175 GEL 1,38 east carIbian  anguilla 176 XCD 2,67 dollar new caledonia cfp franc 177 XPF 89,50
  6. antigua and  east caribian  178 XCD 2,67 barbuda dollar bermuda bermudian dollar 179 BMD 0,99 burundi burundi franc 180 BIF 1.078,75 croatia kuna 181 HRK 5,68 guyana guyana dollar 182 GYD 179,00 malty maltese lira 183 MTL 3,06 seychelles sey chelless rupee 184 SCR 5,20 namIbia namibia dollar 185 NAD 5,76 elsal vado el salvador colon 186 SVC 8,75 namibia rand 187 ZAD 5,76 l¬xoto loti 188 LSL 5,85 Turkmenstan manat 189 TMM ­ sao tome and  dobra 190 STD 9.040,00 princple arap xª ót dausi ryal 191 SAR 3,75 mex. unidad de  mexico 192 MXV 11,08 inversior bhutan ngul trum 193 BTN 43,60 sudan sudanese dinar 194 SDD 250,09 bolivia mvdol 195 BOV 8,05 suriname surinam guilder 196 SRG 2.515,00 belarus belarusian ruble 197 BYB 2.165,00 bosnia and  convertibel marks 198 BAM 1,50 heegovina azecs baizan azerbIanian manat 199 AZM 4.908,00 boxoana pula 200 BWP 0,23 unidad de valor  ecuado 201 ECV 25.000,00 consttante (uvc) tonga paanga 202 TOP 0,46 dominica east carbian dollar 203 XCD 2,67 trinidad and  trinidad & tobaco  204 TTD 6,15 tobaco dollarr andora andorran peseta 205 ADP 188,26 céng hoµ  dominican peso 206 DOP ­ dominica ®«ng timo rupiah 207 IDR 9.260,00 papua new  kina 209 PGK 0,32 guinea tajikistan tajik ruble 210 TJR 1.110,50 macedonia, the  denar 211 MKD 71,18 reformer rupublic of  tanxanian shilling 212 TZS 1.110,50 tanzania kyrgYzstan som 213 KGS 41,01
  7. malani kwacha 214 MWK 106,10  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2