Thông báo 221/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
5
download

Thông báo 221/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 221/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự án đầu tư Thủy điện Lai Châu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 221/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 221/TB-VPCP Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008 THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự án đầu tư Thủy điện Lai Châu Ngày 19 tháng 8 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự án đầu tư thủy điện Lai Châu. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án thủy điện Lai Châu của Hội đồng thẩm định Nhà nước về Dự án đầu tư trên, ý kiến các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, ngành, Thủ tướng đã kết luận như sau: Thống nhất các nội dung cơ bản và kiến nghị tại Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định Nhà nước về Dự án đầu tư thủy điện Lai Châu. Yêu cầu chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ hoàn thiện lại Dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Lưu ý các vấn đề sau: - Cần giải trình rõ về các vấn đề an toàn đập; tình hình khai thác dòng chảy sông Lý Tiên của phía Trung Quốc (thượng nguồn sông Đà) có ảnh hưởng đến việc khai thác và an toàn các công trình thủy điện của ta; xác định phông động đất, đánh giá nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; đánh giá tác động môi trường; phương thức huy động vốn (huy động vốn từ các thành phần kinh tế để tham gia đầu tư); cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư của Dự án, đề xuất biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư để nâng cao hiệu quả đầu tư của Dự án; rà soát lại số hộ dân bị ảnh hưởng và quy hoạch quỹ đất cho tái định cư (rút kinh nghiệm từ Dự án thủy điện Sơn La, chú trọng phương án di dân, tái định cư tại chỗ). - Trên cơ sở các nội dung bổ sung và hoàn thiện trên, giao Bộ Công Thương báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung đầu tư của Dự án, xin rút việc báo cáo Quốc hội ra khỏi chương trình đã đăng ký do chưa đáp ứng các tiêu chí của dự án quan trọng Quốc gia. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - TTg, các Phó Thủ tướng; - Các Bộ: KH&ĐT, CT, TC, XD, NG, QP; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; (Đã ký) - UBND tỉnh Lai Châu; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Nguyễn Xuân Phúc các Vụ: KTTH, TH, TTĐT; - Lưu: VT, KTN (4), MT (26b).
Đồng bộ tài khoản