intTypePromotion=1

Thông báo 338/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
238
lượt xem
5
download

Thông báo 338/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 338/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình cấp bảo lãnh Chính phủ và đánh giá đối tượng và điều kiện cấp bảo lãnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 338/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 338/TB-VPCP Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2008 THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình cấp bảo lãnh Chính phủ và đánh giá đối tượng và điều kiện cấp bảo lãnh Ngày 10 và 12 tháng 10 năm 2008, Thường trực Chính phủ họp bàn về tình hình cấp bảo lãnh Chính phủ và đánh giá đối tượng và điều kiện cấp bảo lãnh.Tham gia cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo và ý kiến của các Thành viên tham dự, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận như sau: I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. Việc bảo lãnh Chính phủ vừa qua, đã tạo điều kiện cho các Chủ đầu tư có các dự án được Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, huy động được nguồn vốn vay trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển với chi phí vay hợp lý hơn so với cơ chế doanh nghiệp tự vay tự trả và hầu hết các Chủ đầu tư dự án đều hoàn thành nhiệm vụ và nghĩa vụ cam kết. 2. Thực tế, phát sinh một số vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định tại cơ chế bảo lãnh Chính phủ vay vốn nước ngoài (Quyết định số 272/2006/QĐ- TTg ngày 28 /11/2006 của Thủ tướng Chính phủ); có cơ chế cụ thể để điều chỉnh việc bảo lãnh vay trong nước (vay của các tổ chức tín dụng trong nước); và việc bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ (quy định tại Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ) theo nguyên tắc kế hoạch hóa chặt chẽ cùng với việc phê duyệt nợ Chính phủ, cả trong nước và nước ngoài, về xây dựng hạn mức,... Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đền trên. II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRƯỚC MẮT TRONG NĂM 2009 1. Về đối tượng bảo lãnh: tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 272/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Về các loại hình chương trình dự án vay nước ngoài được xem xét cấp bảo lãnh, tập trung vào các dự án quan trọng của nền kinh tế như: a) Đầu tư đội tàu bay theo chiến lược phát triển đội tàu bay được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; b) Các dự án phát triển nguồn điện trong Tổng sơ đồ điện VI đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
  2. c) Các dự án phát triển các sản phẩm cơ khí trọng điểm; d) Một số dự án cơ sở hạ tầng như đường cao tốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đ) Một số dự án đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; e) Một số dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 3. Về tổng mức đầu tư dự án: tối thiểu là 30 triệu đô la Mỹ (USD). 4. Về mức vốn tự có của các chủ dự án: quy định mức tối thiểu là 20% tổng vốn đầu tư, nhưng không bao gồm vốn vay và vốn cấp từ ngân sách nhà nước. 5. Về hạn mức bảo lãnh năm 2009: hạn mức bảo lãnh năm 2009 tăng hơn so với mức năm 2008 theo số cam kết giải ngân. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 6. Về tăng cường quản lý bảo lãnh: Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thẩm định dự án đầu tư, đảm bảo dự án hiệu quả tốt; tăng cường giám sát quá trình thực hiện dự án và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hạn chế tình trạng kéo dài thời gian thi công dự án; trình Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để tháo gỡ đối với các dự án có khó khăn. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - TTg, các Phó TTg; PHÓ CHỦ NHIỆM - Các Bộ: TC, TP, KH&ĐT, CT,XD; - Ngân hàng Nhà nước VN; - VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT, (Đã ký) các Vụ: PL, KTN, QHQT, TKBT, TH; - Lưu: VT, KTTH (3). 29 Phạm Văn Phượng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2