Thông báo 4331-TM/XNK về việc xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2001 do Bộ Thương mại ban hành

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
1
download

Thông báo 4331-TM/XNK về việc xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2001 do Bộ Thương mại ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 4331-TM/XNK về việc xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2001 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 4331-TM/XNK về việc xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2001 do Bộ Thương mại ban hành

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4331-TM/XNK Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2000 THÔNG BÁO CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 4331 TM/XNK NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ NĂM 2001 Ngày 11/12/2000, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1136/CP-KTTH, về việc ban hành cơ chế xuất khẩu, nhập khẩu thời kỳ 2001 - 2005; Tại điểm 4 văn bản này quy định: Trong khi chờ ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá 2001 - 2005, cho phép kéo dài đến 30/4/2001 về việc áp dụng các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá tại Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 31/12/1999, Quyết định số 237/1999/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 và văn bản số 192/CP-KTTH ngày 29/2/200 của Chính phủ. Bộ Thương mại thông báo như sau: Việc kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tiếp tục được thực hiện theo Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 05/2000/TT-BTM ngày 21/2/2000 và văn bản số 1548/TM-XNK ngày 17/4/2000 của Bộ Thương mại, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ. Việc xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón thực hiện theo Quyết định số 237/1999/QĐ- TTg ngày 24/12/1999 và văn bản số 192/CP-KTTH ngày 24/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ, có Thông tư số 35/1999/TT-BTM ngày 30/12/1999 và văn bản số 1055/TM-XNK ngày 14/3/2000 của Bộ Thương mại hướng dẫn kèm theo. Chỉ tiêu định hướng xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 2000 đã thông báo, được tiếp tục thực hiện đến 30/4/2001. Các doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu gạo, nhập khẩu phân bón khi có yêu cầu bổ sung chỉ tiêu xuất khẩu, nhập khẩu được giải quyết theo Quy định tại Điều 8 và 9, Quyết định số 237/1999/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 của Chính phủ. Việc bổ sung đầu mối xuất khẩu gạo, nhập khẩu phân bón được thực hiện theo điểm 3, văn bản số 192/CP-KTTH ngày 29/2/2000 của Chính phủ. Các doanh nghiệp ngoài đầu mối xuất khẩu gạo có khách hàng và thị trường mới được giải quyết cho xuất khẩu trực tiếp theo quy định tại mục c, Điều 2 Quyết định số 237/1999/QĐ-TTg nêu trên.
  2. Xuất khẩu hàng dệt may vào các thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện theo Thông tư số 19/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 16/10/2000 của Liên Bộ Thương mại, Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Công nghiệp. Các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, trong khi chờ chỉ tiêu nhập khẩu chính thức, thực hiện theo chỉ tiêu đã được thông báo tại văn bản số 5015/TM-KH ngày 15/11/2000 của Bộ Thương mại. Bộ Thương mại xin thông báo tới Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết để chỉ đạo các doanh nghiệp trực thuộc thực hiện. Mai Văn Dâu (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản