Thông báo 5746/TM-XNK

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
5
download

Thông báo 5746/TM-XNK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 5746/TM-XNK về cấp Visa cho các lô hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ tháng 12/2003 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 5746/TM-XNK

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 5746/TM-XNK Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2003 V/v cấp Visa cho các lô hàng XK sang Hoa Kỳ tháng 12/2003 THÔNG BÁO Căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch và nhu cầu giao hàng tháng 12/2003 để hàng kịp đến Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2004 sau khi thống nhất với Bộ Công nghiệp, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Bộ Thương mại thông báo: 1/ Thương nhân được sử dụng hạn ngạch 2004 để làm thủ tục xin Visa xuất khẩu các lô hàng giao tháng 12/2003 bằng đường biển đến Hoa Kỳ vào tháng 1/2004 đối với các chủng loại hàng sau: Cat. 334/335, 340/640, 341/641, 342/642, 345, 351/651, 352/652, 359/659-C, 359/659-S, 447, 638/639, 645/646, 647/648. 2/ Các Phòng Quản lý XNK cấp Visa cho Thương nhân các chủng loại hàng nêu trên cụ thể như sau: - Nếu thương nhân còn hạn ngạch năm 2003 thì trừ vào hạn ngạch năm 2003. - Nếu thương nhân có hạn ngạch năm 2004 thì trừ vào hạn ngạch năm 2004. - Nếu hạn ngạch năm 2003 đã trả lại Bộ Thương mại, nhưng chưa được cấp hạn ngạch năm 2004 thì thương nhân gửi công văn về Bộ Thương mại để được giao hạn ngạch năm 2004 trước khi làm thủ tục cấp Visa. 3/ Các Phòng Quản lý XNK khu vực hàng tuần gửi danh sách các thương nhân được cấp Visa theo các quy định tại thông báo này về Vụ XNK theo mẫu (kèm theo) Số Doanh Ngày Đơn Phương tiện vận Ngày cấp Cat. Số lượng Visa nghiệp XK vị chuyển Bộ Thương mại thông báo để các Thương nhân, các Phòng Quản lý XNK biết và thực hiện. Văn bản này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
  2. THỨ TRƯỞNG Mai Văn Dâu
Đồng bộ tài khoản