Thông báo 6374/TM-XNK

Chia sẻ: Ngo Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
1
download

Thông báo 6374/TM-XNK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 6374/TM-XNK về hướng dẫn việc xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 6374/TM-XNK

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6374/TM-XNK Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2004 THÔNG BÁO CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 6374/TM-XNK NGÀU 14 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ HƯỚNG DẪN VIỆC XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG THỊ TRƯỜNG EU NĂM 2005 Căn cứ Thoả thuận về việc bãi bỏ hạn ngạch hàng dệt may Việt Nam từ ngày 01/01/2005 giữa Chính phủ Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng đồng Châu Âu ký tắt ngày 03/12/2004, Bộ Thương mại hướng dẫn việc xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường EU năm 2005 như sau: 1. Kể từ ngày 01/01/2005, hàng dệt may của Việt Nam xuất khẩu sang EU không còn quản lý hạn ngạch. Bộ Thương mại khuyến khích thương nhân Việt Nam chủ động ký kết hợp đồng sản xuất, xuất khẩu hàng dệt may sang EU với số lượng và chủng loại hàng (cat.) không hạn chế; 2. Sau khi có thông báo của EU, Bộ Thương mại sẽ có hướng dẫn cụ thể về thủ tục xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường EU năm 2005; 3. Các thông tin liên quan đến cơ chế quản lý hàng dệt may xuất khẩu vào EU được Bộ Thương mại thông báo thường xuyên trên trang web của Bộ Thương mại (www.mot.gov.vn). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các thương nhân phản ánh cho Bộ Thương mại để được giải quyết kịp thời. Bộ Thương mại thông báo để thương nhân biết và thực hiện./. Lê Danh Vĩnh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản