Thông báo của Ban chỉ đạo PC-GD THCS

Chia sẻ: Hồ Chín | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
4
download

Thông báo của Ban chỉ đạo PC-GD THCS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo về việc Điều tra PCGD xã Ea Yong

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo của Ban chỉ đạo PC-GD THCS

  1. UBND XÃ EA YÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN CHỈ ĐẠO PC-GD THCS Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ea Yông, ngày 12 tháng 10 năm 2009 THÔNG BÁO “V/v: Điều tra PCGD xã Ea Yông” Để kịp thời đón đoàn công tác thanh tra của Bộ GD&ĐT về thanh tra công tác Phổ cập giáo dục Tỉnh Đăk lăk đầu tháng 11 năm 2009. Nay BCĐ công tác phổ cập xã Ea Yông thông báo cho Ban giám hiệu, giáo viên của 7 trường trong toàn xã và 18 thôn(buôn) được biết và làm tốt một số công việc sau: Tổng điều tra lại toàn bộ phiếu phổ cập. Để làm tốt công tác điều tra nay ban chỉ đạo quán triệt một số vấn đề sau: + Đối với Hiệu trưởng : Họp khẩn trưởng giáo viên để phân công cụ thể cho giáo viên điều tra ở từng thôn(buôn)(Mỗi thôn(buôn) phải có 1 tổ trưởng, mỗi xóm phải có 1 nhóm trưởng) + Đối với Tổ trưởng : Phải liên hệ thôn(buôn) để nắm được thôn gồm mấy xóm để phân nhóm trưởng và thành viên của các nhóm. + Đối với nhóm trưởng : Phải liên hệ gặp xóm trưởng để thống nhất lịch làm việc và thông báo cho thành viên của nhóm về lịch làm việc cụ thể: + Đối với Trưởng thôn(buôn) : họp xóm để quán triệt đợt tổng điều tra phổ cập. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng xóm để giúp đỡ cán bộ điều tra. + Đối với Xóm trưởng : Nắm chính xác xóm có tổng bao nhiêu hộ gia đình để yêu cầu giáo viên điều tra đầy đủ. Chịu trách nhiệm thông báo tới từng hộ gia đình về thời gian làm việc cũng như những việc làm trước khi cung cấp thông tin cho giáo viên điều tra. (thông báo lịch điều tra cụ thể tới từng hộ gia đình, yêu cầu các chủ hộ khi đến để điều tra phải mang theo sổ hộ khẩu, nắm được chính xác con em mình hiện đang học lớp mấy hay đã bỏ thì phải biết rõ bỏ học năm nào, lớp mấy) Phải chọn được một đến hai địa điểm phù hợp nhất để làm công tác điều tra. + Đối với giáo viên điều tra : Phải ghi đầy đủ thông tin ghi trên phiếu điều tra. Chú ý chỉ điều tra năm 2009 và đối tượng từ 0 đến 25 tuổi. Chủ hộ phải ghi là tên cha hoặc mẹ, không ghi tên ông bà. Thời gian điều tra : Từ ngày 12 tháng 10 năm 2009 đến ngày 20 tháng 10. Nếu đơn vị, cá nhân nào làm sai qui đinh thì hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trên đây là toàn bộ nội dung thông báo của công tác điều tra yêu cầu từng bộ phận phải nắm rõ nội dung thông báo để làm tốt công việc. Trưởng BCĐ PHổ cập
Đồng bộ tài khoản