intTypePromotion=3

Thông báo kết luận Số: 71/TANDTC-TĐKT

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
5
download

Thông báo kết luận Số: 71/TANDTC-TĐKT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------Số: 71/TANDTC-TĐKT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG BAN BTC ĐẠI HỘI THỂ THAO KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo kết luận Số: 71/TANDTC-TĐKT

  1. TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CAO NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 71/TANDTC-TĐKT Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG BAN BTC ĐẠI HỘI THỂ THAO KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN Trong hai ngày (12 và 13 tháng 5 năm 2010) Ban tổ chức Đại hội thể thao kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân do đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng ban tổ chức làm Trưởng đoàn đã làm việc tại thành phố Hải Phòng - đơn vị đăng cai tổ chức Đại hội thể thao ngành Tòa án nhân dân khu vực phía Bắc. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí thành viên Đoàn công tác và Lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng. Đoàn công tác đã làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng, Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, tập thể Lãnh đạo chủ chốt của Tòa án nhân dân thành phố Hải phòng để bàn kế hoạch phối hợp tổ chức Đại hội thể thao khu vực phía Bắc. Đoàn công tác đã phối hợp với Lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng khảo sát một số địa điểm dự kiến sẽ là nơi tổ chức các môn thi đấu. Tại phiên họp, đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng ban tổ chức Đại hội thể thao đã kết luận một số nội dung chính sau đây: 1. Đại hội thể thao ngành Tòa án nhân dân khu vực phía Bắc được tổ chức trong hai ngày 25, 26/6/2010 tại thành phố Hải Phòng. Yêu cầu các thành viên Ban tổ chức Đại hội thể thao phối hợp với lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng chủ động khẩn trương lập kế hoạch chi tiết để tổ chức Đại hội đúng thời gian nêu trên. 2. Thành lập Ban tổ chức Đại hội thể thao khu vực phía Bắc do đồng chí Đồng Văn Ích, Chánh Văn phòng Toà án nhân dân tối cao, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức Đại hội thể thao ngành Tòa án nhân dân làm Trưởng ban. Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng làm Phó Trưởng ban thường trực. Thành lập 4 Tiểu ban: Tiểu ban Tổ chức, Tiểu ban Chuyên môn, Tiểu ban Hậu cần - Khánh tiết và Tiểu ban Tuyên truyền. 3. Thành phần tham gia Đại hội thể thao ngành Toà án nhân dân khu vực phía Bắc gồm: các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao (tại Hà Nội), Tòa án quân sự trung ương, Toà án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra), Tòa án quân sự Quân khu I, Quân khu II, Quân khu III, Quân khu IV, Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội và Tòa án quân sự Quân chủng Hải quân. 4. Giao cho đồng chí Hoàng Văn Hồng, Phó Chánh Văn phòng Toà án nhân dân tối cao, Uỷ viên thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân, thành viên Ban
  2. tổ chức chịu trách nhiệm soạn thảo văn bản hướng dẫn các đơn vị trong khu vực đăng ký thi đấu; soạn thảo văn bản trình Trưởng ban Ban Tổ chức Đại hội thể thao ký để gửi Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đề nghị hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, cử cán bộ tham gia Ban tổ chức và tổng hợp Kết luận của Trưởng ban tổ chức tới các đơn vị liên quan để nghiên cứu, tổ chức thực hiện. 5. Giao cho đồng chí Bùi Danh Tiếu, Trưởng phòng Vụ Kế hoạch - Tài chính, thành viên Ban Tổ chức dự trù kinh phí tổ chức Đại hội thể thao khu vực phía Bắc, cơ chế và chế độ thanh toán các khoản chi phục vụ Đại hội thể thao. Phải hoàn thành vào cuối tháng 5 năm 2010 và báo cáo Trưởng ban tổ chức Đại hội thể thao để trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định. Ban Tổ chức Đại hội thể thao thông báo Kết luận của Trưởng ban tổ chức. Đề nghị các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Đại hội, Lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng (đơn vị đăng cai), Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nghiên cứu, chủ động phối hợp tổ chức thực hiện./. TL. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TV BAN TỔ CHỨC - Nơi nhận : PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG - Như trên; - Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo); - Các đ/c PCA TANDTC (để báo cáo); Hoàng Văn Hồng - Các đ/c là thành viên BTC (để thực hiện); - Đ/c Chánh án Toà án quân sự trung ương; - Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC; - Chánh án TAND cấp tỉnh (khu vực phía Bắc): - Lưu: VP và Thường trực HĐTĐKT.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản