Thông báo số 0051/2006/TB-BTM

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Thông báo số 0051/2006/TB-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 0051/2006/TB-BTM về việc cấp visa cho các lô hàng cat. 638/639, 647/648 xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ bằng đường hàng không từ ngày 24/2 đến 28/2/2006 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 0051/2006/TB-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0051/2006/TB-BTM Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2006 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP VISA CHO CÁC LÔ HÀNG CAT. 638/639, 647/648 XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TỪ NGÀY 24/2 ĐẾN 28/2/2006 Căn cứ Thông báo 0046/TM-DM này 20/2/2006 về việc điều hành hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ năm 2006 đối với phần nguồn còn lại dành cho cấp visa tự động của cat. 638/639, 647/648 sang thị trường Hoa Kỳ bằng đường hàng không như sau: 1. Các Phòng Quản lý XNK Khu vực cấp visa theo quy định cho các lô hàng giao hàng bằng đường hàng không trong các ngày từ 24-28/2/2006 theo danh sách Liên Bộ phê duyệt đính kèm. 2. Bộ Thương mại Thông báo để các Phòng Quản lý XNK Khu vực và Thương nhân biết để thực hiện./. Nơi nhận KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng và các Thứ trưởng - Bộ Công nghiệp - Hiệp hội Dệt may Việt Nam - Vụ TMĐT (trang mạng) - Các Phòng QL XNK khu vực - Tổ Giám sát - Lưu VT, BĐHHNDM Lê Danh Vĩnh DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC CẤP VISA CHO CÁC LÔ HÀNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TỪ NGÀY 24- 28/2/2006 (Kèm theo Thông báo số 0051/TM-DM ngày 24/2/2006) STT Tên Thương Phòng Địa chỉ giao Đơn Tên Số Ghi nhân QLXNK dịch vị Cat. lượng chú
  2. KV 1 Công ty TNHH Hà Nội Thạch Khôi, tá 647/648 309 BVT Gia Lộc, Hải Dương 2 Công ty TNHH Đồng Nai Lô 120/1 tá 647/648 1270 Nam Yang KCN Amata, International Biên Hòa, Việt Nam Đồng Nai 3 Công ty TNHH TP.HCM Số 28, Đường tá 647/648 4143 May và TM Á số 6, P.8, Châu Q.11, TP.HCM 4 Công ty CP SX Hà Nội 88 Hạ Đình, tá 647/648 55 hàng thể thao Thanh Xuân, HN Tổng 5777 5 Công ty TNHH Bình KCN Mỹ Phước, tá 638/639 4 Panko Vian Dương H. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương 6 Công ty TNHH TP.HCM Lầu 4, Tòa nhà tá 638/639 64 Shinsung Việt Green Star, 70 Nam Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM Tổng 68
Đồng bộ tài khoản