Thông báo số 01/2009/TB-LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
2
download

Thông báo số 01/2009/TB-LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 01/2009/TB-LPQT về ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 01/2009/TB-LPQT

  1. BỘ NGOẠI GIAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 01/2009/TB-LPQT Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009 THÔNG BÁO NGÀY ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ NHIỀU BÊN CÓ HIỆU LỰC ĐỐI VỚI VIỆT NAM Hiệp định Thương mại Dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế toàn diện giữa Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc và ASEAN có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2009. TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ PHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Thị Hoàng Anh
Đồng bộ tài khoản