Thông báo số 02/2009/TB/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

Thông báo số 02/2009/TB/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 02/2009/TB/LPQT về việc chấm dứt hiệu lực Điều ước quốc tế hai bên do Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 02/2009/TB/LPQT

  1. BỘ NGOẠI GIAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 02/2009/TB/LPQT Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009 THÔNG BÁO CHẤM DỨT HIỆU LỰC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ HAI BÊN Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về Quy chế và hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam, ký tại Hà Nội ngày 10 tháng 12 năm 2001, chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2009. TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG Nơi nhận: VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ - Văn phòng Quốc hội (để báo cáo); PHÓ VỤ TRƯỞNG - Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo); - Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); - Phòng Công báo, Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo); - Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Bộ Công an; - Bộ Tài chính; Nguyễn Thị Hoàng Anh - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; - Đại sứ quán Việt Nam tại Anh; - Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh; - Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao; - Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao; - Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao.
Đồng bộ tài khoản