Thông báo số 0313/TM-DM

Chia sẻ: Ngo Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Thông báo số 0313/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 0313/TM-DM về việc thu hồi hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 0313/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0313/TM-ĐM Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2005 V/v: thu hồi hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2005 - Công Ty LD TNHH May Mặc Bảo Tín Việt Nam Kính gửi: - Phòng Quản Lý Xnk Khu Vực Hải Phòng Căn cứ Thông tư Liên Tịch Bộ Thương mại- Bộ Công nghiệp số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005; Căn cứ báo cáo: Tổng hợp tình hình thực hiện hạn ngạch của các thương nhân trong năm 2003 và năm 2004 (tính đến 30/11/2004) của Phòng Quản lý XNK khu vực Hải Phòng; Bộ Thương mại thông báo thu hồi hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 của Công ty LD TNHH may mặc Bảo Tín Việt Nam do Công ty đã được cấp Visa hàng dệt may sang Hoa Kỳ vượt số lượng hạn ngạch được giao trong năm 2004 với số lượng như sau: Tên hàng Cat. Đơn vị Số lượng Ghi chú thu hồi Áo sơ mi dệt kim nam nữ 338/339 Tá 33.432 Thu hồi tại TB số chất liệu bông 5257/TM-XNK ngày 15/10/2004 Bộ Thương mại thông báo cho Công ty LD TNHH may mặc Bảo Tín Việt Nam, Phòng Quản lý XNK khu vực Hải Phòng biết và thực hiện. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI - Như trên THỨ TRƯỞNG - Lưu VT, BDM
  2. Lê Danh Vĩnh
Đồng bộ tài khoản