Thông báo số 0328/2005/TM-DM

Chia sẻ: Ngo Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Thông báo số 0328/2005/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 0328/2005/TM-DM về việc chuyển đổi hạn ngạch sang cat nóng 338/339 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 0328/2005/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0328/2005/TM-DM Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2005 THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI HẠN NGẠCH SANG CAT NÓNG 338/339 - Căn cứ Thông báo số 0193/TM-DM ngày 1.2.2005, - Căn cứ Thông báo số 0321/TM-DM ngày 14.3.2005 Bộ Thương mại thông báo nguyên tắc chuyển đổi đến cat 338/339 cho các đơn đăng kí tới Ban Dệt may trước ngày 10.3.2005 như sau: 1.Chỉ giải quyểt cho đổi vào tối đa 6 % tổng Hạn ngạch thành tích đợt I cat 338/339 mà Thương nhân được giao, đồng thời hạn chế số lượng không quá 3000 tá cat 338/339. 2.Chỉ giải quyết cho đổi đi các cat nóng ngoài các cat 347/348, 647/648. Bộ Thương mại thông báo danh sách các đơn đang kí chuyển đổi đến cat 338/339 tới Ban Dệt may trước 10.3.2005 không được giải quyết do trái với nguyên tắc trên. Thương nhân thuộc danh sách trên nếu vẫn cần chuyển đổi sang cat 338/339 đề nghị gửi công văn đăng kí theo nguyên tắc trên về Ban trước 25.3.2005 để giải quyết. Các đơn đăng kí chuyển đổi đến cat 338/339 gửi đến Bộ Thương mại sau ngày 25.3.2005 sẽ được áp dụng theo nguyên tắc sau: 1.Chỉ giải quyểt cho đổi vào tối đa 6 % tổng Hạn ngạch thành tích đợt I cat 338/339 mà thương nhân được giao, đồng thời hạn chế số lượng không quá 3000 tá cat 338/339. 2.Chỉ giải quyết cho đổi từ các cat nóng ngoài các cat 347/348, 647/648. 3.Tỷ lệ chuyển đổi của 338/339 là gấp đôi tỷ lệ Hiệp định (6*2=12). Quy định tỷ lệ chuyển ra vẫn theo Hiệp định là 6. Liên Bộ xin thông báo việc chuyển đổi hạn ngạch giữa các chủng loại hàng dệt may chỉ để đáp ứng các đơn hàng gấp, lô hàng còn thiếu hụt số lương nhỏ, và phải cân đối được giữa lượng chuyển đến và chuyển đi của một cat cụ thể. Liên Bộ thông báo về việc thu hồi cat 338/339 của Công ty TNHH SX-TM-DV Lan Hạnh tại thông báo số 0268/TM-DM ngày 24.2.2005 và Công ty Dệt - May Thắng Lợi tại thông báo số 0291/TM-DM ngày 3.3.2005 do không đáp ứng nguyên tắc trên. T.L. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI PHÓ VỤ TRƯỞNG
  2. TRƯỞNG BAN ĐIỂU HÀNH HẠN NGHẠCH DỆT MAY Nguyễn Đức Thanh
Đồng bộ tài khoản