Thông báo số 0338/TM-DM

Chia sẻ: Ngo Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
32
lượt xem
1
download

Thông báo số 0338/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 0338/TM-DM về việc điều chỉnh số liệu phân giao hạn ngạch thành tích đợt II do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 0338/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0338/TM-DM Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2005 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU PHÂN GIAO HẠN NGẠCH THÀNH TÍCH ĐỢT II Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005; Căn cứ vào đề nghị của các thương nhân; Bộ Thương mại thông báo sửa đổi số liệu phân giao hạn ngạch của Công ty Liên doanh Global DHA phát sinh do sai sót trong quá trình tính toán số liệu và cấp bổ sung hạn ngạch thành tích đợt II năm 2005 như bảng kèm theo. Công ty được tiếp tục sử dụng Thông báo hạn ngạch số 0304/TM-DM ngày 9/3/2005 của Bộ Thương mại đã phát hành để làm thủ tục cấp visa Bộ Thương mại thông báo thương nhân biết và thực hiện./. K.T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG Lê Danh Vĩnh
Đồng bộ tài khoản