Thông báo số 0393/2005/TM-DM

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
3
download

Thông báo số 0393/2005/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 0393/2005/TM-DM về việc chuyển đổi hạn ngạch giữa các chủng loại hàng dệt may XK sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 đợt 5 và 6 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 0393/2005/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0393/2005/TM-DM Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2005 THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI HẠN NGẠCH GIỮA CÁC CHỦNG LOẠI HÀNG DỆT MAY XK SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ NĂM 2005 ĐỢT 5 VÀ 6 Căn cứ Thông tư Liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp hướng dẫn giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005; Căn cứ Thông báo số 0321/TM-DM ngày 14/3/2005 về nguyên tắc chuyển đổi hạn ngạch giữa các chủng loại hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kì năm 2005, đợt 4, tiếp tục được áp dụng cho đợt chuyển đổi này; Căn cứ tình hình thực hiện và nhu cầu chuyển đổi của thương nhân, Bộ Thương mại thông báo danh sách các thương nhân được xét chuyển đổi đợt này theo nguyên tắc trên. KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG Lê Danh Vĩnh
Đồng bộ tài khoản