Thông báo số 0796/TM-XNK

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
1
download

Thông báo số 0796/TM-XNK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 0796/TM-XNK về việc ngừng cấp Giấy phép xuất khẩu tự động đối với mặt hàng áo len, áo nỉ (Cat 5) sang thị trường EU năm 2002 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 0796/TM-XNK

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0796/TM-XNK Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2002 THÔNG BÁO CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0796/TM-XNK NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC NGỪNG CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MẶT HÀNG ÁO LEN, ÁO NỈ (CAT.5) SANG THỊ TRƯỜNG EU NĂM 2002 Thực hiện Thông tư Liên tịch Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp số 25/2001/TTLT/BTN/BKHĐT/BCN ngày 09-11-2001 và số 02/2002/TTLT/BTN/BKHĐT/BCN ngày 28-2-2002, Bộ thương mại thông báo: Kể từ ngày 22-5-2002, các phòng quản lý Xuất nhập khẩu thuộc Bộ thương mại ngừng cấp giấy phép xuất khẩu tự động đố với mặt hàng áo len, áo nỉ (cat.5) xuất khẩu sang thị trường EU năm 2002. Trường hợp các lô hàng đã xuất khẩu trước ngày 22-5-2002 (ngày ký chứng từ vận tải) nhưng chưa làm thủ tục xin giấy phép xuất khẩu sẽ được cấp giấy phép xuất khẩu cho tới hết ngày 27-5-2002. Để có cơ sở giao số lượng hạn ngạch còn lại cho các doanh nghiệp thực hiện, đề nghị các doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất khẩu mặt hàng nêu trên sang thị trường EU năm 2002 báo cáo (bằng văn bản) về Bộ thương mại (Vụ Xuất nhập khẩu), 21 Ngô quyền, Hà Nội hoặc các Sở Thương mại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng (đối với các doanh nghiệp trực thuộc các thành phố trên) chậm nhất là ngày 27-5- 2002 theo nội dung sau: Cat Số lượng đã xuất khẩu Số lượng đã ký hợp đồng và kế hoạch giao hàng từ ngày 22-5-2002 đến 31-12-2002 Ghi sang EU từ ngày chú 01/01/2001 đến hết ngày 21-5-2002 Đã sản xuất chờ giao Đã mua nguyên phụ liệu, Chưa mua nguyên phụ liệu hàng chưa sản xuất Từ ngày Từ ngày Số Ngày Đơn Số Ngày Đơngia Số Ngày Đơngia HĐ 01/01/2001 01/01/02 lượng giao giá lượng giao theo lượng giao theo bán ... ... hàng theo hàng hợp hàng hợp FOB hợp đồng đồng hay đồng HĐ gia 31/12/2001 21/5/02 công, khách hàng công nghiệp TS (Giá hợp đồng: ghi rõ giá gia công hay giá bán FOB).
  2. Báo cáo trên gửi kèm theo hợp đồng và phụ lục (có chỉ rõ mã hàng, thời gian giao hàng và nước nhập khẩu). Bộ Thương mại thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện. Mai Văn Dâu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản