Thông báo số 0972/TM-DM

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
1
download

Thông báo số 0972/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 0972/TM-DM về việc sửa đổi, bổ sung hạn ngạch thành tích đợt II (lần thứ 12) do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 0972/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0972/TM-DM Hà nội, ngày 04 tháng 10 năm 2005 THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HẠN NGẠCH THÀNH TÍCH ĐỢT II (LẦN THỨ 12) Căn cứ Thông tư liên tịch của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 và Thông tư liên tịch số 07/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 1/4/2005 bổ sung Thông tư Liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005; Căn cứ các nguyên tắc phân giao hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ căn cứ vào thành tích xuất khẩu của thương nhân năm 2004, đợt II năm 2005, nêu tại Thông báo số 0301/TM-DM ngày 09/03/2005 và điều chỉnh số liệu phân giao hạn ngạch thành tích đợt II tại các Thông báo 0408/TM-DM ngày 1/4/2005, Thông 0556/TM- DM ngày 16/5/2005, Thông báo 0722/TM-DM ngày 20/6/2005 và Thông báo 0907/TM- DM ngày 5/9/2005 của Bộ Thương mại; Sau khi xem xét đề nghị và giải trình của thương nhân; Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp thông báo: 1. Điều chỉnh, bổ sung số liệu và phân giao hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ căn cứ vào thành tích xuất khẩu của thương nhân năm 2004, đợt II năm 2005, lần thứ 12 đối với một số doanh nghiệp đã có công văn gửi về Bộ Thương mại như danh sách kèm theo. 2. “Danh sách các thương nhân bị thu hồi hạn ngạch nhưng không còn đủ hạn ngạch (sửa đổi,bổ sung)” ban hành kèm theo văn bản này thay thế cho bản “Danh sách các thương nhân bị thu hồi hạn ngạch nhưng không còn đủ hạn ngạch” ban hành kèm theo Thông báo 0907/TM-DM ngày 5/9/2005 của Bộ Thương mại. Việc xử lý đối với số lượng hạn ngạch cần thu hồi nhưng không thu hồi đủ hoặc đã thu hồi vượt của các doanh nghiệp sẽ được Liên Bộ xử lý khi phân giao hạn ngạch trong những lần tiếp theo.
Đồng bộ tài khoản