Thông báo số 0978/TM-DM

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Thông báo số 0978/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 0978/TM-DM về việc cấp bổ sung số lượng vừa và nhỏ đợt 3. theo Thông báo số 0940/TM-DM ngày 15/9/2005 của Bộ Thương mại do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 0978/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0978/TM-DM Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2005 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP BỔ SUNG SỐ LƯỢNG VỪA VÀ NHỎ ĐỢT 3. THEO THÔNG BÁO SỐ 0940/TM-DM NGÀY 15/9/2005 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI. Căn cứ Thông báo số 0940/TM-DM ngày 15/9/2005 về gia hạn cấp hạn ngạch bổ sung số lượng nhỏ và vừa trong các trường hợp thiếu hạn ngạch cho các lô hàng rời cảng Việt Nam đến ngày 30/9/2005 tại Thông báo số 0876/TM-DM ngày 25/8/2005; Căn cứ nguồn hạn ngạch dự phòng còn lại; Bộ Thương mại thông báo ý kiến của Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp về việc cấp bổ sung số lượng vừa và nhỏ cho các lô hàng rời cảng Việt Nam đến ngày 30/9/2005 đợt 3 như sau: 1. Tiếp tục cấp bổ sung cho các Thương nhân có nhu cầu về hai chủng loại hàng 338/339 và 340/640 để đủ lô hàng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đến ngày 30/9/2005. 2. Liên Bộ đã tiến hành cấp visa tự động cho cat.338/339 từ ngày 1/10/2005 và đang xem xét cấp visa tự động cho cat. 340/640 do đó Liên Bộ quyết định cấp theo báo cáo thực xuất của Thương nhân, huỷ áp dụng mức cấp tối đa theo Thông báo 0931/TM-DM ngày 9/9/2005. Bộ Thương mại thông báo để thương nhân và các Phòng Quản lý XNK Khu vực biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vớng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thơng mại để kịp thời giải quyết. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Bộ Công nghiệp THỨ TRƯỞNG - Hiệp hội dệt may Việt Nam - Các phòng QLXNK khu vực - Vụ TMĐT (trang mạng) - Tổ giám sát - Lưu VT, BĐHHNDM(2) Lê Danh Vĩnh
Đồng bộ tài khoản