Thông báo số 0990/TM–DM

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
2
download

Thông báo số 0990/TM–DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 0990/TM–DM về việc điều hành hạn ngạch chủng loại (Cat) 638/639 và 647/648 cho đến hết năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 0990/TM–DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0990/TM–DM Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2005 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH HẠN NGẠCH CHỦNG LOẠI (CAT) 638/639 VÀ 647/648 CHO ĐẾN HẾT NĂM 2005 Căn cứ thông báo số 0825/ TM-DM ngày 28/7/2005 về việc cấp Visa tự động một số chủng loại hàng. Căn cứ thông báo số 0933/TM-DM ngày 12/9/2005 về việc ngừng nhận đăng kí 2 chủng loại hàng (cat) 647/648 và 638/639. Căn cứ nguồn hạn ngạch Cat 638/639, 647/648 năm 2005. Liên Bộ Thương mại – Công nghiệp thông báo như sau: 1.Giải quyết bổ sung đăng ký cấp Visa tự động cat 638/639 và 647/648 cho các lô hàng giao trong tháng 9 và 10/2005 của các thương nhân chưa đăng ký cấp Visa tự động. Đối với các lô hàng giao trong tháng 10, chỉ giải quyết các trường hợp có số lượng khoảng 500 tá. (trừ trường hợp đã giao hàng bằng đường hàng không) trước ngày 13/10/2005 theo danh sách đính kèm. 2.Các lô hàng xuất khẩu từ ngày 13/10/2005 sẽ không được đăng ký bổ sung để được cấp visa tự động và Liên Bộ không chịu trách nhiệm giải quyết đối với các trường hợp này. 3.Đề nghị các Thương nhân đã đăng ký xuất khẩu trong tháng 11 và 12/2005 (kể cả đăng kí kí quỹ, bảo lãnh) thương lượng với khách hàng để lùi ngày giao hàng sang tháng 12/2005 để hàng có thể tới cảng Hoa Kỳ sau ngày 31/12/2005 mà không cần phải ký quỹ, bảo lãnh. Nếu thương nhân nào đã tự nguyện và tự động ký quỹ, bảo lãnh liên hệ với Bộ Thương Mại để làm thủ tục nhận lại ký quỹ, bảo lãnh. 4.Bộ Thương mại đã gửi công hàm đề nghị Hoa Kỳ gia hạn Hiệp định Dệt may Việt Nam – Hoa Kỳ cho năm 2006 để sử dụng nguồn ứng trước 2006. Khi có kết quả cụ thể sẽ thông báo cho thương nhân biết.
Đồng bộ tài khoản