Thông báo số 1005/TM-DM

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
2
download

Thông báo số 1005/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1005/TM-DM về việc cấp hạn ngạch cat.340/640 đợt 1 theo Thông báo số 0999/TM-DM ngày 17/10/2005 của Bộ Thương mại do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1005/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1005/TM-DM Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2005 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP HẠN NGẠCH CAT.340/640 ĐỢT 1 THEO THÔNG BÁO SỐ 0999/TM-DM NGÀY 17/10/2005 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Thông báo 0977/TM-DM ngày 5/10/2005 về thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ cat. 340/640 trong 3 tháng cuối năm 2005, - Căn cứ Thông báo 0999/TM-DM ngày 17/10/2005 về thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ cat. 340/640 theo thông báo số 0977 ngày 5/10/2005, Căn cứ nguồn hạn ngạch còn lại và nhu cầu của Thương nhân, Bộ Thương mại thông báo ý kiến của Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp về việc: 1. Liên Bộ tạm thời cấp hạn ngạch cat. 340/640 đợt I để Thương nhân có thể tiến hành làm thủ tục xin visa tại các Phòng QLXNK Khu vực cho các Thương nhân sau: a. Thương nhân thiếu hạn ngạch để làm visa cho lô hàng đã xuất trước ngày 17/10/2005. b. Thương nhân chưa được cấp hạn ngạch thành tích cat. này nhưng đã giao hàng sang thị trường Hoa Kỳ với số lượng vượt 500 tá trước ngày 17/10/2005 2. Trong vòng 3 tuần kể từ ngày ban hành Thông báo, những Thương nhân trên gửi về Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may Biên bản Kiểm tra Năng lực sản xuất cat. 340/640 theo Thông báo 0577/TM-DM ngày 20/5/2005. Thương nhân không thực hiện trong thời gian quy định nêu trên, Liên Bộ sẽ phạt vào hạn ngạch giao năm 2006/hoặc số lượng được cấp visa năm 2006 theo tỷ lệ gấp 3 lần số lượng cấp trong đợt này cat.340/640 hoặc cat. nóng khác tính theo tỷ lệ quy đổi của Hiệp định. Bộ Thương mại thông báo để thương nhân và các Phòng Quản lý XNK Khu vực biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vớng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thơng mại để kịp thời giải quyết.
Đồng bộ tài khoản