Thông báo số 1024/TM-DM

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
1
download

Thông báo số 1024/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1024/TM-DM về việc gia hạn các thông báo giao hạn ngạch Cat. 333, 434, 435, 440 và 448 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1024/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1024/TM-DM Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2005 THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN CÁC THÔNG BÁO GIAO HẠN NGẠCH CAT. 333, 434, 435, 440 VÀ 448 Căn cứ thông báo số 0820/TM-DM ngày ngày 27/7/2005 về việc giao hạn ngạch 05 chủng loại hàng (cat.) 333, 434, 435, 440 và 448 xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005; Căn cứ thông báo số 0985/TM-DM ngày 7/10/2005 về việc thực hiện hạn ngạch hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ Cat. 333, 434, 435, 440 và 448 trong 3 tháng cuối năm 2005; Căn cứ đề nghị của thương nhân: Bộ Thương mại thông báo ý kiến của Liên Bộ Công nghiệp - Bộ Thương mại như sau: 1. Đồng ý gia hạn các thông báo giao hạn ngạch Cat. 333, 434, 435, 440 và 448 đến hết ngày 31/12/2005 cho các thương nhân xin lùi kế hoạch giao hàng so với đăng ký dự kiến. Trường hợp thương nhân không còn nhu cầu sử dụng, đề nghị trả lại Liên Bộ. 2. Thương nhân vẫn có nhu cầu hạn ngạch 5 chủng loại hàng cat. nêu trên đề nghị tiếp tục gửi đăng ký đến Bộ Thương mại (Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may) theo mẫu đính kèm thông báo số 0877/TM-DM ngày 26/8/2005 của Bộ Thương mại. Bộ Thương mại thông báo để thương nhân biết và thực hiện./.
Đồng bộ tài khoản