Thông báo số 1047/2005/TM-DM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
2
download

Thông báo số 1047/2005/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1047/2005/TM-DM về việc điều chỉnh nguồn hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ do Bộ Thương mại ban hànhnăm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1047/2005/TM-DM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1047/2005/TM-DM Hà N i, ngày 15 tháng 11 năm 2005 THÔNG BÁO V/V ĐI U CH NH NGU N H N NG CH HÀNG D T MAY XU T KH U SANG TH TRƯ NG HOA KỲ NĂM 2005 Trên cơ s ngh áp d ng i u kho n linh ho t (chuy n i gi a các ch ng lo i hàng (Cat.)) c a phía Vi t Nam, U ban th c thi Hi p nh hàng d t may c a Hoa Kỳ (CITA) ã ra thông báo chính th c i u ch nh m c h n ng ch năm 2005 c a m t s Cat. như sau: Cat. M c h n ng ch năm 2005 301 314,333 kilogram. 332 109,684 tá ôi 341/641 1,020,163 tá. 434 19,719 tá. 620 8,524,789 m2 632 123,096 tá ôi Các Cat. không nêu t i bi u trên không thay i. Vi c i u ch nh có hi u l c k t ngày 10 tháng 11 năm 2005. Ban i u hành h n ng ch hang d t may thông báo các Phòng Qu n lý Xu t Nh p KhNu và các thương nhân bi t. T.L B TRƯ NG TRƯ NG BAN I U HÀNH H N NG CH D T MAY Nguy n c Thanh
Đồng bộ tài khoản