Thông báo số 1069/TM-DM

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
1
download

Thông báo số 1069/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1069/TM-DM về danh sách các thương nhân điều chỉnh đăng ký Cat. 340/640 tại thông báo 1029/TM-DM NGÀY 8/11/2J005 (đợt 4) do Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1069/TM-DM

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1069/TM-DM Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2005 DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ CAT.340/640 TẠI THÔNG BÁO 1029/TM-DM NGÀY 8/11/2005 (ĐỢT 4) Số lượng điều Số lượng Số lượng đã đăng ký chỉnh/đăng ký khác mới Tên Phòng Địa chỉ giao STT Thương QLXNK Ghi chú dịch T12, nhân Khu vực T12. cập Cập T12. cập cập cảng cảng T11 cảng sau T11 cảng trước sau 1/1/2007 trước 1/1/2006 1/1/06 1/1/06 201 Công ty Trương C ổ p h ần Định, 1 Hà Nội 3,666 1,551 1,170 May Hồ Hoàng Gươm Mai, Hà 3666 1661 859 Nội Quốc lộ Công ty 13, TT. Thương SX và Lái Thiêu, nhân rời Bình XNK ngày giao 2 H. Thuận 2340 2340 Dương Bình An, Tỉnh hàng sang Dương Bình tháng 12 Dương Công ty C ổ p h ần 250 Minh 3 May Khai, Hà Hà Nội 3,735 0 670 Nội Thăng Long 735 3670 Ấp Tân Định, xã Công ty Tân TNHH Thông 4 Dệt may TP.HCM 1,595 1816 0 Hội, Củ Kim Chi, TP. Thành Hồ Chí Minh 1296 Km 3+ Công ty 500 Dệt may Đường Thăng Hùng 5 Hà Nội 0 0 634 Long Vương, P. Thái Phú Bình Khánh, Đăng ký Thái Bình 737 mới
  2. B26-27 Đường số Công ty 5, KCN TNHH Vĩnh Lộc, 6 TP.HCM 10,590 1,050 9,875 Bình Dae Won Vina Chánh, TP.Hồ Chí Minh 4438 4-6 Hồ Công ty Tùng CP SX- Mậu, XNK P.Nguyễn 7 Lâm Sản TP.HCM 310 Thái Bình, và Tiểu Q.1, TP. thủ công Hồ Chí nghiệp Minh 0 0 0 Lô số 1 Khu Công Công ty nghiệp TNHH Khai Daewoo 8 Quang, Hà Nội 4,668 666 7,923 4,582 Apparel Thị xã Việt Vĩnh Yên, Nam Tỉnh Vĩnh Phúc 2236 106/1130 Công ty Lê Đức TNHH Thọ, P.13, 9 May TP.HCM 5,000 2,000 3,000 Q.Gò Vấp, Quang TP.Hồ Chí Lim 2962 Minh Thưong nhân rời ngày giao A44 Quốc hàng 1524 Lộ 30, tá sang Công ty TX. Cao tháng 11 10 CP Sao TP.HCM 4,047 0 3,674 Lãnh, và đăng ký Mai Đồng thêm 108 tá xuất Tháp trong tháng 12 giao hàng air 2523 1632 Số 216, đường Trần Công ty Hải Thành 11 8,317 174 3,132 C ổ p h ần Phòng Ngọ, May II Q.Kiến An, TP. 207 Hải Phòng Công ty May 418 Thêu Quang Xuất Trung, Hà 12 Hà Nội 1,180 0 0 1,180 nhập Đông, Hà khẩu Tây Hưng Thịnh Công ty 83 Trưng C ổ p h ần Trắc, 13 Hà Nội 1,742 42 2,000 May TX.Hưng Hưng Yên, Yên Hưng Yên 1871 898
  3. Đường Bến Nghé, Công ty P. Tân C ổ p h ần 14 Thuận TP.HCM 10,000 1,666 4,167 3,326 3,000 8,000 May Nhà Đông, Q. Bè 7, TP. Hồ Chí Minh 203 Nguyễn Công ty Huy LD 15 Tưởng, Hà Nội 124 0 1,739 Norfolk Thanh Hatexco Xuân Hà Nội 60 Thương Số 02 nhân rời Trường Công ty ngày giao Dệt may Chinh, Q. 16 TP.HCM 3,142 0 1,464 2,041 760 hàng 760 Tân Phú, Thắng tá tháng 11 TP. Hồ Lợi sang tháng Chí Minh 12 KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Xuân Khu Lê Danh Vĩnh
Đồng bộ tài khoản