Thông báo số 1077/TM-DM

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Thông báo số 1077/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1077/TM-DM về việc đối chiếu số liệu thực hiện hạn ngạch bổ sung cấp theo nguyên tắc nêu tại Thông báo 0663/TM-DM ngày 6/6/2005 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1077/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1077/TM-DM Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2005 V/v: đối chiếu số liệu thực hiện hạn ngạch bổ sung cấp theo nguyên tắc nêu tại Thông báo 0663/TM-DM ngày 6/6/2005 Kính gửi: Các thương nhân được cấp hạn ngạch bổ sung số lượng lớn Hiện nay, Bộ Thương mại đang tổng hợp số liệu về các trường hợp thương nhân hạn ngạch bổ sung số lượng lớn xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ cấp theo các nguyên tắc nêu tại Thông báo 0663/TM-DM ngày 6/6/2005 như bảng “Tình hình thực hiện hạn ngạch bổ sung số lượng lớn cấp theo nguyên tắc nêu tại TB 0663/TM- DM” kèm theo. Bộ Thương mại đề nghị các doanh nghiệp đối chiếu, rà soát lại các số liệu về cấp và thực hiện hạn ngạch bổ sung số lượng lớn của doanh nghiệp. Nếu phát hiện có chênh lệnh giữa số liệu Bộ đã tổng hợp trong bảng kèm theo (do các Phòng Quản lý XNK khu vực báo cáo) và số liệu của doanh nghiệp hoặc số liệu chưa đầy đủ, các doanh nghiệp gửi email về Bộ Thương mại (dmhk@mot.gov.vn) trước ngày 11/12/2005 để Bộ xem xét trước khi xử lý theo các nguyên tắc quy định tại Thông báo 0780 nêu trên. TL. BỘ TRƯỞNG TRƯỞNG BAN ĐH HN DỆT MAY Nguyễn Đức Thanh
Đồng bộ tài khoản