Thông báo số 1093/TM-DM

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Thông báo số 1093/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1093/TM-DM về việc hướng dẫn cấp visa tự động đối với các chủng loại hàng (cat.) 638/639 và 647/648 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1093/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1093/TM-DM Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2005 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CẤP VISA TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC CHỦNG LOẠI HÀNG (CAT.) 638/639 VÀ 647/648 Căn cứ các Thông tư liên tịch của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/07/2004 và số 07/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 01/04/2005 bổ sung Thông tư Liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/07/2004 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005; Căn cứ tình hình thực hiện và nguồn hạn ngạch còn lại của cat.638/639 và cat. 647/648 năm 2005 đến ngày 16/12/2005; Căn cứ vào Thông báo 1090/TM-DM, ngày 15/12/2005, nguồn hạn ngạch ứng trước của năm 2006 sau khi Hiệp định Dệt may Việt Nam – Hoa Kỳ được gia hạn; Bộ Thương mại thông báo quyết định của Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp như sau: 1. Từ ngày 20/12/2005, thương nhân trực tiếp đến Phòng QLXNK khu vực để được cấp visa tự động cho cat.638/639 và cat.647/648, không phải gửi đăng ký cho Liên Bộ (Ban Dệt may). Phòng QLXNK khu vực cấp visa cho thương nhân có đủ điều kiện về năng lực sản xuất và xuất khẩu. Các lô hàng này phải có ngày giao hàng trong tháng 11 - 12/2005. 2. Các Phòng QLXNK khu vực chủ động tăng cường kiểm tra những lô hàng xuất khẩu có nghi vấn vi phạm hoặc các lô hàng xuất khẩu với khối lượng lớn đột biến so với năng lực sản xuất của thương nhân, kịp thời báo cáo để liên ngành Thương mại, Công nghiệp, Hải quan, Hiệp hội Dệt may và các Sở Thương mại tiến hành kiểm tra tại cơ sở sản xuất của thương nhân. Các trường hợp phát hiện chuyển tải bất hợp pháp sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. Bộ Thương mại thông báo các để Phòng Quản lý XNK khu vực và thương nhân biết và thực hiện. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
  2. Lê Danh Vĩnh
Đồng bộ tài khoản