Thông báo số 1098/TM-DM

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
1
download

Thông báo số 1098/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1098/TM-DM về việc hướng dẫn cấp visa tự động đối với các chủng loại hàng (cat.) 341/641 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1098/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1098/TM-DM Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2005 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CẤP VISA TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC CHỦNG LOẠI HÀNG (CAT.) 341/641 Căn cứ các Thông tư liên tịch của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 và số 07/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 1/4/2005 bổ sung Thông tư Liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005; Căn cứ tình hình thực hiện và nguồn hạn ngạch còn lại của cat.341/641 năm 2005 đến ngày26/12/2005; Bộ Thương mại thông báo quyết định của Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp như sau: 1. Từ ngày 27/12/2005, thương nhân trực tiếp đến Phòng QLXNK khu vực để Phòng cấp visa tự động cho cat.341/641. Phòng không phải fax lên Ban Dệt may Đơn xin cấp visa của Thương nhân như trong Thông báo 1092/TM-DM ngày 16/12/2005. Các Phòng QLXNK khu vực cấp visa cho thương nhân có đủ điều kiện về năng lực sản xuất và xuất khẩu. 2. Các Phòng QLXNK khu vực chủ động tăng cường kiểm tra những lô hàng xuất khẩu có nghi vấn vi phạm hoặc các lô hàng xuất khẩu với khối lượng lớn đột biến so với năng lực sản xuất của thương nhân, kịp thời báo cáo để liên ngành Thương mại, Công nghiệp, Hải quan, Hiệp hội Dệt may và các Sở Thương mại tiến hành kiểm tra tại cơ sở sản xuất của thương nhân. Các trường hợp phát hiện chuyển tải bất hợp pháp sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. Bộ Thương mại thông báo các để Phòng Quản lý XNK khu vực và thương nhân biết và thực hiện. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Danh Vĩnh
Đồng bộ tài khoản