Thông báo số 1366/LĐTBXH-QLLĐNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Thông báo số 1366/LĐTBXH-QLLĐNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1366/LĐTBXH-QLLĐNN về việc một số doanh nghiệp không được tiếp tục hoạt động đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1366/LĐTBXH-QLLĐNN

  1. BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT BINH VÀ XÃ HỘI NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1366/LĐTBXH-QLLĐNN Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2001 THÔNG BÁO CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 1366/LĐTBXH- QLLĐNN NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ VIỆC MỘT SỐ DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo 07 doanh nghiệp sau đây không được tiếp tục hoạt động xuất khNu lao động do giấy phép hoạt động chuyên doanh đưa người lao động và chuyên gia Việt N am đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã hết thời hạn: 1. Công ty Cung ứng lao động và phát triển kinh tế Đà N ẵng (LASEDCO) thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà N ẵng, Giấy phép số 10/LĐTBXH-GPHĐ cấp ngày 15/02/1996, hết hạn ngày 15/02/1999; 2. Công ty sản xuất XN K tổng hợp Hà N ội (HAPROSIMEX) thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà N ội, giấy phép số 41/LĐTBXH-GPHĐ cấp ngày 22/05/1997, hết hạn ngày 22/05/2000; 3. Công ty Vận tải biển và XN K Quảng N inh (QUN ICOSHIP) thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng N inh, giấy phép số 44/LĐTBXH-GPHĐ cấp ngày14/08/1997, hết hạn ngày 14/08/2000; 4. Công ty xuất nhập khNu du lịch và đầu tư Hồ Gươm (IN SERIMEX) thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà N ội, giấp phép số 49/LĐTBXH-GPHĐ cấp ngày 10/12/1997, hết hạn ngày 10/12/2000; 5. Công ty Cảng Gianh Quảng Bình (GIAN HPORT) thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, giấp phép số 52/LĐTBXH-GPHĐ cấp ngày 17/01/1998, hết hạn 17/01/2001; 6. Công ty May 10 (GARCO 10) thuộc Bộ Công nghiệp, giấy phép số 53/LĐTBXH- GPHĐ cấp ngày 21/01/1998, hết hạn ngày 21/01/2001; 7. Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn Thanh Hoá thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, giấy phép số 57/LĐTBXH-GPHĐ cấp ngày 10/04/1998, hết hạn ngày 10/04/2001.
  2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để các doanh nghiệp có tên trên, các cơ quan có liên quan và người lao động biết. Nguyễn Lương Trào (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản