Thông báo số 1993/TM-XNK

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Thông báo số 1993/TM-XNK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1993/TM-XNK về hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang EU năm 2001 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1993/TM-XNK

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1993/TM-XNK Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2001 THÔNG BÁO CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1993/TM-XNK NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ HẠN NGẠCH HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG EU NĂM 2001 Căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang EU thời gian qua; Để khuyến khích khai thác hết nguồn hạn ngạch những tháng cuối năm 2001; Liên Bộ Thương mại - Kế hoạch và Đầu tư - Công nghiệp thống nhất quy định như sau: 1. Doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng hạn ngạch đã được phân bổ trong năm 2001 nếu hoàn trả trước ngày 31/8/2001 sẽ được cấp lại 100% hạn ngạch hoàn trả vào năm 2002. 2. Doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng hạn ngạch đã được phân bổ trong năm 2001 nếu hoàn trả trước ngày 30/9/2001 sẽ được cấp lại 50% hạn ngạch hoàn trả vào năm 2002. 3. Doanh nghiệp không sử dụng hết hạn ngạch mà không hoàn trả trước ngày 30/9/2001, sẽ bị trừ gấp đôi số lượng hạn ngạch mặt hàng (Cat.) không thực hiện vào năm 2002 cho tới hết số lượng hạn ngạch Cat. đó doanh nghiệp được phân bổ. Các doanh nghiệp có hạn ngạch hoàn trả gửi văn bản về Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Thương mại ghi rõ số Thông báo giao hạn ngạch mặt hàng doanh nghiệp hoàn trả. Bộ Thương mại thông báo các doanh nghiệp biết và thực hiện. Mai Văn Dâu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản