intTypePromotion=1

Thông báo số 2024/SXD-TB

Chia sẻ: Mit Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
3
download

Thông báo số 2024/SXD-TB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU THẬP THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ GIÁ CÁC LOẠI DỊCH VỤ NHÀ CHUNG CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 2024/SXD-TB

  1. UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2012 Số: 2024/SXD-TB THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU THẬP THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ GIÁ CÁC LOẠI DỊCH VỤ NHÀ CHUNG CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Sở Xây dựng đã tiến hành khảo sát để xây dựng giá dịch vụ nhà chung cư trình UBND Thành phố ban hành tại Quyết định số 4520/QĐ-UBND ngày 29/9/2011. Để tiếp tục hoàn thiện đề án, bổ sung, điều chỉnh giá dịch vụ nhà chung cư theo nội dung văn bản số 369/TB-UBND ngày 16/12/2011 của UBND Thành phố. Sở Xây dựng đề nghị Quý chủ hộ cung cấp một số thông tin liên quan về công tác quản lý vận hành và giá dịch vụ nhà chung cư theo phiếu gửi kèm theo văn bản này. Quý vị có thể gửi thông tin theo phiếu qua đường bưu điện đến địa chỉ Sở Xây dựng Hà Nội, số 52 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ: qlkt_sxdhn@yahoo.com.vn. Để lấy mẫu phiếu và gửi các góp ý khác liên quan xin quý vị vui lòng truy cập vào trang Website của Sở Xây dựng Hà Nội theo địa chỉ: http://www.soxaydung.hanoi.gov.vn. Thông tin các quý vị cung cấp là cơ sở quan trọng để xây dựng giá dịch vụ nhà chung cư đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan trong việc quản lý và sử dụng dịch vụ nhà chung cư. Xin trân trọng cảm ơn! KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - H ộ dân khảo sát; - Đ /c Giám đ ốc Sở (để b/c); - Website Sở Xây dựng (để thực hiện); - Lưu: VP, QLKT(N.A.D). Nguyễn Quốc Tuấn Số phiếu …………
  2. UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN Về công tác quản lý giá dịch vụ chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội Thực hiện Quyết định số 4520/QĐ-UBND của UBND Thành phố ngày 29/9/2011 về việc phê duyệt đề án giá dịch vụ nhà chung cư và ban hành giá trần giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Để việc hoàn thiện đề án xây dựng giá dịch vụ nhà chung cư đúng các quy định hiện hành cũng như phù hợp với thực tiễn quản lý, sử dụng, Sở Xây Dựng đề nghị quý Ông/Bà cho ý kiến về dịch vụ nhà chung cư theo nội dung như sau: 1/ Thông tin chung 1.1/ Tên khu nhà ở hoặc khu đô thị: …………………………………………………….. 1.2/ Địa chỉ: ………………………………………………………………………………… 1.3/ Tên chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý vận hành (nếu có)………………………….. 1.4/ Quản lý tòa nhà chung cư do: Bản quản trị o Chủ đầu tư o 2/ Nội dung công khai giá dịch vụ nhà chung cư 2.1/ Nội dung giá dịch vụ: Tính theo Thông tư 37/2009/TT-BXD Không theo Thông tư 37/2009/TT- o o BXD 2.2/ Các thỏa thuận về giá dịch vụ: Đã quy định trong hợp đồng mua bán Không quy định trong hợp đồng nhưng o o đã được thông qua tại Hội nghị nhà chung cư Chủ đầu tư tự quyết định o 2.3/ Công khai, minh bạch về giá dịch vụ: Chủ đầu tư thông báo công khai thu, Chủ đầu tư thông báo công khai thu, o o chi đến từng hộ dân chi tại hội nghị nhà chung cư
  3. Chủ đầu tư không thông báo o Số liệu thu, chi có kiểm toán Số liệu thu, chi không có kiểm toán o o 2.4/ Quản lý, giám sát việc thực hiện Do chủ đầu tư thực hiện Do Ban quản trị thực hiện o o Do các hộ dân thực hiện o 3/ Dịch vụ chung cư thiết yếu Theo Ông (Bà) dịch vụ nào dưới đây là thiết yếu và bắt buộc phải có đối với nhà chung cư: 3.1/ Vệ sinh diện tích công cộng (quét, 3.2/ thu gom rác thải tại từng tầng nhà o o lau dọn sàn, tường, trần, cầu thang bộ, hoặc tại điểm thu gom tập trung để vận chuyển, xử lý thang máy…) 3.3/ Vận hành hệ thống thang máy 3.4/ Vận hành hệ thống cung cấp nước o o đảm bảo hoạt động liên tục và an toàn sạch đảm bảo yêu cầu sinh hoạt hàng ngày 3.5/ Cung cấp điện chiếu sáng đối với 3.6/ Vận hành hệ thống thoát nước o o phần diện tích sử dụng chung của t òa chung của tòa nhà nhà 3.7/ Theo dõi, vận hành hệ thống 3.8/ Theo dõi và quản lý an ninh trong o o PCCC thường xuyên, bao gồm cả phổ tòa nhà bằng hệ thống camera biến kiến thức và diễn tập PCCC định kỳ 3.9/ Theo dõi và quản lý an ninh trong 3.10/ Diệt côn trùng (muỗi, gián…) o o tòa nhà bằng nhân viên bảo vệ 3.11/ Quản lý vận hành hệ thống máy 3.12/ Phòng sinh hoạt cộng đồng o o phát điện dự phòng 3.13/ Khu tập thể thao (sân tennis, cầu 3.14/ Bể bơi o o lông, phòng tập thể thao…) 3.15/ Xông hơi, massage 3.16/ Khu vực vui chơi, giải trí (phòng o o đọc sách, khu chơi của trẻ em…) 3.17/ Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ 3.18/ Vệ sinh các khu vực sở hữu riêng o o em 3.19/ Dịch vụ y tế tại nhà 3.20/ Kiểm định chất lượng nước sinh o o hoạt o o o o 4/ Tần suất các dịch vụ cung cấp 4.1/ Vệ sinh diện tích sử dụng chung của tòa nhà (sảnh, hành lang, cầu thang…)
  4. 02 ngày/1 lần 01 ngày/1 lần 01 ngày/02 lần o o o 4.2/ Thu gom, vận chuyển rác thải 02 ngày/1 lần 01 ngày/1 lần 01 ngày/02 lần o o o 4.3/ Điện chiếu sáng diện tích chung của tòa nhà 24/24 giờ Từ 18 giờ đến 07 giờ Từ 18 giờ đến 22 giờ o o o sáng hôm sau 4.4/ Thay bể nước 06 tháng/lần 03 tháng/lần 01 tháng/lần o o o 4.5/ Trực lễ tân tại sảnh nhà chung cư 24h/ngày o 16h/ngày o 08h/ngày o 4.6/ Bảo vệ tòa nhà Do công ty bảo vệ thực Do chủ đầu tư thuê các Do tổ dân phố phối hợp o o o hiện cá nhân thực hiện với an ninh khu vực thực hiện 4.7/ Vận hành hệ thống kỹ thuật Có nhân viên kỹ thuật Ký hợp đồng với các Ký hợp đồng với đơn vị o o o trực 24/24h đơn vị thực hiện khi có chuyên môn theo năm sự cố o o o o o o 5/ Sự cần thiết ban hành giá trần giá dịch vụ chung cư 5.1/ Không cần thiết: Đã quy định trong hợp Các bên tự thỏa thuận Ban quản trị nhà chung o o o đồng mua bán căn hộ theo nội dung dịch vụ cư quyết định cung cấp 5.2/ Cần thiết ban hành: Làm cơ sở để các bên Làm cơ sở để quản lý Làm cơ sở mức tạm thu o o o thỏa thuận. loại hình dịch vụ nhà để đảm bảo hoạt động chung cư. trong trường hợp xảy ra tranh chấp 5.3/ Các ý kiến khác: Xây dựng giá cho tất cả o Chỉ nên quy định nội Chỉ cần quy định quản o o các chung cư dung và số lượng công lý giá dịch vụ chung việc, không cần ban cho nhà chung cư; giá từng loại cụ thể sẽ do hành giá các bên thỏa thuận
  5. 6/ Các kiến nghị, ý kiến của Ông/Bà về dịch vụ nhà chung cư 6.1/ Về chủ đầu tư: ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 6.2/ Về đơn vị quản lý vận hành: ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 6.3/ Về quản lý sử dụng diện tích chung: ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 6.4/ Về chất lượng và giá dịch vụ: ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm 2012 Chủ hộ (ký ghi rõ họ tên) (Quý vị có thể ký hoặc không)
  6. Ghi chú: - Khi kê khai Quý vị nếu đồng ý đánh dấu x vào ô trống, trường hợp để trống coi như Quý vị có ý kiến khác. - Mọi thông tin Quý vị cung cấp chỉ được dùng phục vụ công việc đánh giá dịch vụ căn hộ chung cư trên địa bàn Thành phố. Quý vị có thể kê khai hoặc không kê khai một phần cũng như toàn bộ các nội dung trên.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản