Thông báo số 251/TB-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
2
download

Thông báo số 251/TB-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 251/TB-NHNN về một số mức lãi suất bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 251/TB-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------ c l p - T do - H nh phúc -------- S : 251/TB-NHNN Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO V M T S M C LÃI SU T B NG NG VI T NAM C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam thông báo m t s m c lãi su t áp d ng t ngày 01/7/2009 như sau: 1. Lãi su t cơ b n b ng ng Vi t Nam là 7,0%/năm. 2. Lãi su t tái c p v n c a Ngân hàng Nhà nư c i v i các t ch c tín d ng là 7,0%/năm. 3. Lãi su t tái chi t kh u c a Ngân hàng Nhà nư c i v i các t ch c tín d ng là 5,0%/năm. 4. Lãi su t cho vay qua êm trong thanh toán i n t liên ngân hàng và cho vay bù p thi u h t trong thanh toán bù tr c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam i v i các ngân hàng: 7,0%/năm. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam thông báo các t ch c và cá nhân bi t./. TL. TH NG C V TRƯ NG V CHÍNH SÁCH TI N T Nguy n Ng c B o
Đồng bộ tài khoản