intTypePromotion=1

Thông báo số 42/HĐCDGSNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
80
lượt xem
3
download

Thông báo số 42/HĐCDGSNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 42/hđcdgsnn', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 42/HĐCDGSNN

  1. HỘI ĐỒNG CHỨC DANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC NAM --------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 42/HĐCDGSNN Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2009 THÔNG BÁO VỀ LỊCH XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2009 Kính gửi: Thủ trưởng các Bộ, các cơ quan ngang Bộ; Thủ trưởng các Cơ sở giáo dục đại học; Các cơ quan Thông tấn báo chí. Thực hiện Nghị quyết của kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 – 2014, do GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước chủ trì, tại Hà Nội, ngày 21.4.2009, Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xin thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009 (gửi kèm theo Công văn này gồm Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009 và Thông báo về các kết luận của kỳ họp thứ nhất Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014). Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xin lưu ý: Đây là đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đầu tiên theo Quyết định 174/2008/QĐ- TTg, ngày 31/12/2008 ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, nên đề nghị các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ sở giáo dục đại học và các ứng viên thực hiện nghiêm túc Quyết định 174/2008/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ. TM. THƯỜNG TRỰC HĐCDGSNN TỔNG THƯ KÝ Nơi nhận: - GS. Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch HĐ; - GS. Bành Tiến Long, Phó chủ tịch HĐ; - Tổng thư ký HĐ; - Các thành viên HĐCDGSNN; - Chương trình VTV1 Đài TH VN, Báo Vietnamnet, Báo Nhân dân, Báo GD và Thời đại, Trang Web của Bộ GD & ĐT, Trang GS. Trần Văn Nhung Web của HĐCDGSNN; - Chánh VP, Vụ TCCB, Cục NG, Vụ Pháp chế Bộ GD&ĐT (để phối hợp).
  2. - Lưu VP HĐCDGSNN. LỊCH XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ ĐỢT NĂM 2009 Ngày/tháng Nội dung công việc 21/4 Kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) nhiệm kỳ 2009 – 2014 24/4 Thông báo về kết luận tại kỳ họp đầu tiên của HĐCDGSNN nhiệm kỳ 2009 – 2014. 11/5 Thông báo về đợt xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2009 22/5 Thành lập các HĐCDGS ngành, liên ngành (HĐCDGSN,LN) 22 – 29/5 Các HĐCDGSN, LN họp: - Bầu Phó chủ tịch, Ủy viên Thư ký Hội đồng - Nghiên cứu, thảo luận để quán triệt các Văn bản của HĐCDGSNN - Thảo luận, quyết định và đề nghị HĐCDGSNN về danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm. 31/5 Hạn cuối cùng ứng viên ghi tên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2009 tại cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) 04/6 Hạn cuối cùng các CSGDĐH nộp công văn và hồ sơ đề nghị thành lập các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở (HĐCDGSCS) 15/6 Hạn cuối cùng ký quyết định thành lập các HĐCDGSCS 19/6 - Hạn cuối cùng cho tất cả các ứng viên nộp Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Văn phòng HĐCDGSNN - Các ứng viên thuộc đơn vị không có HĐCDGSCS nộp đơn, công văn của Bộ chủ quản và các minh chứng xác nhận công tác đào tạo tại VP HĐCDGSNN để được giới thiệu xét tại các CSGDĐH có HĐCDGSCS 25/6 Hạn cuối cùng Thường trực HĐCDGSNN giới thiệu về các HĐCDGSCS các ứng viên của các đơn vị không có HĐCDGSCS 30/6 Hạn cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký xét chức danh GS và PGS tại HĐCDGSCS 01 – 07/7 Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2009 08/7 – 10/8 Các HĐCDGSCS xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS
  3. 15/8 - Hạn cuối cùng chuyển đến Văn phòng HĐCDGSNN công văn của các Bộ và Cơ quan ngang Bộ đề nghị cho các ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS - Hạn cuối cùng HĐCDGSCS chuyển các tài liệu của đợt xét năm 2009 và hồ sơ của ứng viên đã được thông qua HĐCDGSCS đến Văn phòng HĐCDGSNN 15 – 25/8 Văn phòng HĐCDGSNN xử lý các tài liệu từ các HĐCDGSCS chuyển đến và bàn giao hồ sơ của các ứng viên cho các HĐCDGSN, LN 25/8 – 25/9 Các HĐCDGSN, LN xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS 30/9 Hạn cuối cùng các HĐCDGSN, LN nộp báo cáo và các tài liệu xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và chuyển toàn bộ hồ sơ của các ứng viên tới Văn phòng HĐCDGSNN 20 – 30/10 HĐCDGSNN họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt 2009 20/11 Tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và trao giấy công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS năm 2009 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2