Thông báo số 4218/TB-BTP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Thông báo số 4218/TB-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 4218/TB-BTP về Kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ ngày 01 tháng 10 năm 2007

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 4218/TB-BTP

  1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 4218/TB-BTP Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HÀ HÙNG CƯỜNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN LÃNH ĐẠO BỘ NGÀY 01/10/2007 Ngày 01 tháng 10 năm 2007, cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ đã được tiến hành dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Hà Hùng Cường. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng: Hoàng Thế Liên, Đinh Trung Tụng; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; lãnh đạo Văn phòng Bộ và các đồng chí Thư ký, giúp việc Lãnh đạo Bộ. Sau khi nghe Chánh Văn phòng báo cáo kết quả công tác tuần từ 24 đến 28/9 và kế hoạch công tác tuần từ 01 đến 05/9/2007; ý kiến của các đồng chí dự họp và phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã kết luận như sau: 1. Trong tuần làm việc vừa qua, các đơn vị thuộc Bộ đã hoàn thành khối lượng lớn công việc. Sự phối kết hợp giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ đã kịp thời và có hiệu quả hơn. Ý thức chấp hành kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động của cán bộ, công chức, viên chức đã có những chuyển biến tích cực; tình trạng đi muộn, về sớm hoặc không mang thẻ công chức khi vào cơ quan và trong khi thực hiện nhiệm vụ đã được cải thiện đáng kể. Tuy vậy, vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức đi làm muộn, không xuất trình thẻ công chức khi vào cơ quan hoặc có thái độ không đúng mực với nhân viên bảo vệ, cần tự kiểm điểm rút kinh nghiệm. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động; thủ trưởng các đơn vị quản lý chặt chẽ giờ giấc làm việc của đơn vị mình, đảm bảo ngày làm việc 8 tiếng tích cực, hiệu quả, chất lượng. Đề nghị các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên của mình chấp hành tốt kỷ luật lao động và nâng cao hiệu quả làm việc. 2. Các đơn vị cần tập trung cao độ cho việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch từ nay tới cuối năm, ưu tiên hoàn thành những công việc phục vụ cho phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2007 (ngày 05 và 06/10); phiên họp thường kỳ thứ ba của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (từ ngày 10 đến 19/10/2007) và kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XII (dự kiến khai mạc vào ngày 22/10/2007). Các đơn vị được phân công chủ trì các đề án văn bản hoàn chỉnh dự thảo để trình cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định. Các đơn vị được phân công chủ trì thẩm định văn bản quy phạm pháp luật cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc thẩm định, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, phát huy trí tuệ tập thể, đảm bảo tiến độ và chất lượng thẩm định. 3. Các đơn vị khẩn trương rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, xây dựng và hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát các quy chế làm việc của Bộ. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiến hành rà soát ngay những nhiệm vụ phải hoàn thành từ nay tới cuối năm theo kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị giao ban lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ ngày 14 tháng 9 năm 2007, gửi kết quả cho Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ. 4. Các đơn vị cần tích cực, chủ động chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2007 và phương hướng công tác năm 2008 của Ngành (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2007 hoặc tuần đầu tiên của tháng 01 năm 2008), chú trọng xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2008 của đơn vị mình một cách cụ thể, thiết thực, khả thi, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện, nhất là giải pháp mang tính đột phá. 5. Biểu dương tập thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tư pháp đã có tinh thần “tương thân, tương ái”, tích cực tham gia Lễ phát động quyên góp, ủng hộ để thiết thực chia sẻ những mất mát, đau thương, những khó khăn về tinh thần và vật chất với gia đình các nạn nhân do sự cố công trình xây dựng cầu Cần Thơ gây ra. Đề nghị Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ
  2. sớm chuyển số tiền quyên góp được (27.795.000 đồng) đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để gửi tới gia đình các nạn nhân. Trên đây là kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ ngày 01 tháng 10 năm 2007, Văn phòng xin thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: - Bộ trưởng (báo cáo); - Các Thứ trưởng (báo cáo); - Các đơn vị thuộc Bộ; - Trung tâm tin học (để đưa tin lên mạng); - Lưu: VT, TH. Nguyễn Duy Lãm
Đồng bộ tài khoản